Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 3 van 2023 is verschenen!

Nieuwsbrief 3 van 2023 is verschenen!

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 03
18 - 19 februari 2023

In deze aflevering:
- Aswoensdag.
- Veertigdagencyclus 2023 Parochie Peerke Donders.
- Vastenacties op de verschillende locaties.
- Wereldwinkel-verkoop.
- Seniorenpastoraat.
- Nieuwsgierig?
- Lezing Professor Bart Wallet.
- Verkoop Pastorie Hoefstraat.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.


Aswoensdag.
 Woensdag 22 februari is er voor eenieder de gelegenheid een askruisje te komen halen. We reiken het askruisje uit tijdens de vieringen in de Petrus Donderskerk, de Lucaskerk, kapel van de Duynsberg en in de Goirkese kerk. Zie schema vieringen voor de tijden.
"Gedenk o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren", dat was lang de zin die wij bij het ontvangen van het kruisje op ons voorhoofd hoorden. De tekst is nu wat aangepast. Het is goed om aan het begin van de 40-dagentijd even stil te staan, even na te denken hoe wij ons in ons jachtig bestaan staande houden. 
Hoe we ons open kunnen stellen voor elkaar, ons blijven verbinden met elkaar. Hoe kan dat mooier dan ons te tekenen met as, verbrande palmtakjes, als teken van inkeer en ook doorgroei naar een leven met en voor elkaar. Zoals Jezus dat ons heeft voorgeleefd. 


Veertigdagencyclus 2023 Parochie Peerke Donders.
 Mensen onderweg - dat is het thema van de nationale Vastenaktie dit jaar. In onze zondagsvieringen op de verschillende locaties van onze parochie willen we daarbij aansluiten. Dat begint in onze kerken op de eerste zondag van de Vasten met een zelfde liturgie, die is voorbereid door een centrale groep van voorgangers. Bij het overleg over onze vastencyclus als geheel is het idee geopperd om als leidfactor van elke zondagsviering een kunstzinnige afbeelding te nemen, die aansluit bij het evangelie van die dag en vergezeld gaat van een korte meditatieve tekst. 
Het overkoepelend thema in deze vastentijd luidt: "Mensen onderweg." 
Dit thema heeft verbinding en een zekere dynamiek in zich. Daarom is ervoor gekozen de afzonderlijke zondagsliturgieën te thematiseren met werkwoorden, werkwoorden die de lijn van beide Schriftlezingen opnemen. 

26 februari      Verleid worden en beslissen      (Gen 2, 7-9; 3, 1-7  en Mt 4, 1-11)
Adam en Eva in het paradijs en Jezus in de woestijn maken vergelijkbare verleidingen mee, maar hun beslissende keuzes zijn verschillend. 

5 maart            Geraakt worden en aarden        (Gen 12, 1-4a  en Mt 17, 1-9)
Abraham wordt geraakt door Gods belofte en de leerlingen door de glore op de berg, maar ze moeten beiden op weg, vertrekken uit eigen land en afdalen naar de aardse realiteit. 

12 maart         Weifelen en vinden          (Ex 17, 3-7  en Jo 4, 5-42 of 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)
De Israëlieten morren in de woestijn en vinden toch water uit de rots. De Samaritaanse weifelt over haar hele leven en vindt levengevend water bij de bron. 

19 maart     Laten aanraken    (1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a en Jo 9, 1-41 of 1.6-9. 13-17. 34-38)
De geringste der zonen, David, wordt gezalfd tot koning. De van jongs af aan blinde wordt aangeraakt door Jezus en ziet, en spreekt. 

26 maart      Je laten wekken         (Ez 37, 12-14  en Jo 11, 1-45 of 3-7. 17. 20-27. 33b-45)
Ezechiëls vergezciht over gewekt worden uit het graf en Lazarus' opwekking uit de dood. 

Frans Maas.


Vastenacties op de verschillende locaties.

Locatie Frater Andreas:
De afgelopen twee jaar hebben we voor de Vastenactie maaltijdsoep verkocht in de Lucaskerk. Ook dit jaar wil de werkgroep MOV, ondersteund door meerdere "koks" weer de verkoop van soep organiseren tijdens de 6 zondagen van de veertigdagentijd. 
Opgeven voor de vastensoep kan iedere week tot donderdagmorgen 11.00 uur op het Parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan, tel: 013-2070127 of per mail: fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven, welke soort maaltijdsoep en hoeveel bakjes u wilt. 1 bakje = 2 borden voor (minimaal) €5,00. Ophalen zondag van 10.45 uur tot 11.00 uur in de Lucaskerk. 
De opbrengst gaat naar de landelijke Vastenactie. U kunt uw gift ook overmaken op
NL26 RABO 0151 2133 72 t.n.v. RK Parochie Zalige Peerke Donders onder vermelding van Vastensoep 2023. 
Wat staat er de komende weken op het menu? U kunt kiezen uit onderstaande soepen:
26 februari:    Uiensoep en Pompoensoep
5 maart:          Linzensoep en Kaas-groentesoep
12 maart:        Tomaten-paprikasoep en Erwtensoep
19 maart:        Bruine bonensoep en een nog onbekende 2e soep
26 maart:       Marokkaanse woestijnsoep en Zwitserse Gerstesoep
2 april:            Pompoensoep en Pindasoep met sperziebonen/taugé
Eet smakelijk!
Werkgroep MOV, Locatie Frater Andreas.

* Op Woensdagavond 15 maart is er een solidariteitsmaaltijd die wordt georganiseerd door een aantal jongeren in het zaaltje van de Lucaskerk (Lage Witsiebaan 91).
Aanvang: 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur). Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden uiterlijk 10 maart op parochiecentrum (tel: 013-2070127) of bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

* Op donderdag 16 maart is er in de Nieuw Apostolische Kerk (Professor Verbernelaan 9) een zangavond die je ontvankelijk wil maken voor het Nieuwe Leven in al haar dimensies. 
Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Toegang is gratis. 

* Op woensdag 29 maart ben je welkom om de documentaire 'Erbarme dich' te bekijken: over de zo troostrijke Mattheuspassion. Hierbij kunt u kiezen uit 2 tijden en locaties: 
Aanvang 14.30 uur in MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1, en om 19.30 uur in de Lucaskerk. Kosten: vrijwillige bijdrage.


Locatie De Montfort:
Op donderdag 30 maart a.s. vindt er in de Montfortkerk een Solidariteitslunch plaats. Deze lunch, waarvoor wij u van harte uitnodigen, sluit aan bij ons Vastenproject 'Mensen Onderweg'. 
Alvorens aan tafel te gaan, houden wij een korte viering van gebed. 
De bijeenkomst vangt aan om 13.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Daarentegen willen wij u om een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor het Vastenproject dat dit jaar de vrouwen in Zuid Soedan ondersteunt met middelen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 
U kunt zich opgeven voor deze maaltijd door uw naam te noteren op het formulier dat wij op het prikbord, in de hal van de kerk, hebben gehangen. Ook kunt u zich melden bij ons Parochiesecretariaat, telefoon 013-4550510, dat op dinsdag- woensdag en vrijdagmiddag geopend is van 13.00 uur - 15.00 uur.
We hopen dat we met vele zullen zijn. 


Locatie De Vlaspit:
In de Goede Week staan de Goede-Week-maaltijden gepland in het parochiecentrum aan de Hoefstraat. Elke avond een eenvoudige maaltijd en aansluitend een viering in het parochiecentrum of de Petrus Donderskerk. 

Op woensdag 5 april, als onderdeel van die Goede Week vieringen in het parochiecentrum Hoefstraat 201, organiseert de parochie samen met de Werkgroep Christelijke Surinamers een vastenmaaltijd. Zoals gewoonlijk voor een specifiek doel in Suriname. 
Dit jaar voor de blinden en slechtzienden in Suriname via de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS). Zij ondersteunt bij de ontwikkeling van mensen met een visuele beperking en stelt hen in staat zo als zelfstandige burgers te kunnen functioneren in de maatschappij. Door kwalitatief goed onderwijs, adequate opvang en deskundige begeleiding helpt een toegewijd team hen. Onder meer door voorlichting bevorderen zij ook de accepttie van mensen met een visuele beperking in de samenleving. 
Er worden allerlei activiteiten ontplooid, zoals het blindenonderwijs, ambulante begeleiding van jongeren, bevorderen van zelfzorg en het aanleven van huishoudelijke vaardigheden.
Ze komen allerlei hulpmiddelen tekort die hier in Nederland vanzelfsprekend zijn, zoals de bekende (witte) stokken om hun zelfstandigheid te bevorderen. Met uw deelname aan de Vastenmaaltijd zouden we een kleine bijdrage kunnen leveren. 
Wij danken u op voorhand.
Bestuur WCS en parochie Peerke Donders, locatie de Vlaspit.
 

Wereldwinkel-verkoop.
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 26 februari, zijn we met producten van de Wereldwinkel aanwezig na de viering in het Kruispunt. 
Op zondag 12 maart is er weer verkoop voor en na de viering in de Lucaskerk. Nieuw is dat u op beide locaties ook met de pin kunt betalen. 
 


Seniorenpastoraat parochiecentrum Hoefstraat 201.
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 10 maart aanstaande, 14.00 uur.
We zitten dan midden in de veertigdagentijd.
En tijd van bezinning op ons hier en nu en ook van toeleven naar Pasen.
Pasen, Feest van Bevrijding, uitzicht op het Beloofde land. Maar wat is het Beloofde land? Komen wij daar ooit aan? Kunnen we het nu al zien? Hoe komen we er?
Aan de hand van verhalen proberen wij de route uit te stippelen.
Van harte welkom om mee op pad te gaan. 

 


Nieuwsgierig?
Parochie Peerke Donders nodigt jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar uit.
Heb je zin om met elkaar te praten over dingen die je echt bezig houden? 
Heb je zin om met elkaar een spelletje te doen? 
Vind je het leuk om samen iets voor andere te doen? 
Ben je nieuwsgierig naar wat de mensen drijft, ook op 'geloofsgebied' (het rk geloof)?
Meld je dan aan voor het vormseltraject. Doe mee op het pad van geloof, hoop en heel veel liefde. En ontdek dat je veel met anderen te delen hebt. 
Het vormseltraject is speciaal voor (rk) gedoopte jeugdigen. 
Dit is een kans om kennis te maken met iets dat je misschien nog wel nooit van dichtbij hebt mee gemaakt. 
Meld je als jeugdige vóór 1 maart - samen met één van je ouders - aan voor de informatieavond in de Lucaskerk (Lage Witsiebaan 91) op 7 maart 19.00 uur bij pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl 


Lezing Professor Bart Wallet.
Op woensdag 22 februari is er in de synagoge van Tilburg een lezing door Professort Bart Wallet. 
Bart Wallet is een Nederlandse wetenschapper. Sinds 2021 is hij hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. 
Het thema van de lezing is: Loechjes - de verborgen wereld achter de joodse zakkalender. 

Bart gaat spreken over de Loeach, onze joodse agenda. Dat we een eigen jaartelling hebben is wel bekend, maar daar blijft het vaak bij. Tijdens deze lezing duiken we in de geschiedenis van de loeach. Waar komt hij vandaan? Welke veranderingen onderging de loeach vanaf de zeventiende eeuw tot op heden? Bart gaat in op het ontstaan van onze "eigen" agenda, de verschillen tussen de diverse loe'achs vanuit allerlei joodse stromingen en laat zien dat daardoor al van lang geleden heel veel informatie bewaard is gebleven. 
Zo'n eigen loe'ach kwam er niet zonder slag of stoot.
Na deze avond weten we daar een heleboel meer over.
Jullie mogen jullie eigen bijzondere loechot - Hebreeuws, Jiddisch, Nederlands of anderszins - meenemen om beter vertrouwd te raken met de karakteristieken daarvan. 
Reserveren kan door aanmelden bij, geef maar door met hoeveel mensen je wilt komen:
bejachad@ljgbrabant.nl 
De kosten voor deze avond bedragen €10,- met een kopje koffie of thee en een drankje inbegrepen. De deur is open vanaf 19.30 uur en de lezing zal beginnen om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
Wij beginnen met koffie en thee en iets dat we bakken, een glas wijn of iets fris met een zoutje. 


Verkoop Pastorie Hoefstraat.
Al enkele jaren is het bestuur bezig om voor de huisvesting van het parochiecentrum aan de Hoefstraat een goede oplossing te vinden. De kosten van het onderhoud van de pastorie, een rijksmonument, legt al vele jaren een behoorlijk beslag op de begroting van de parochie. Daar komt nog bij dat sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne ook de energiekosten van het gebouw zeer fors zijn gestegen. Het gebouw voldoet helemaal niet meer aan de eisen van de tijd op het gebied van duurzaamheid. Het werd kortom onhoudbaar om het pand in eigendom te behouden. 
Indien het gebouw verkocht zou worden moest er wel een goede oplossing gevonden worden voor de activiteiten van locatie De Vlaspit die nu nog zijn ondergebracht in de pastorie. Daarvoor hebben een aantal opties de revue gepasseerd, maar in overleg met betrokkenen is besloten om die onder te brengen in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat. Die kerk moet daarvoor nog wel worden aangepast door het realiseren van een zaal en kantoorruimte in de kerk en het aanpassen van de bestaande keuken. 
Inmiddels hebben wij een koper gevonden voor de pastorie met achtertuin. De overdracht zal uiterlijk 1 december van dit jaar plaats hebben. Met onze medewerker, Gerard Stevelink, de huidige bewoner, hebben wij overeenstemming bereikt over de ontruiming van het pand per die datum. Wij verwachten dat de aanpassing van de kerk ruim voor die datum ook gereed is. 
Voor de verkoop van de pastorie en de verbouwing van de kerk hebben wij nog wel toestemming van Het Bisdom nodig, maar wij verwachten niet dat dat problemen gaat opleveren, omdat door deze verkoop en de verbouwing van de kerk de exploitatiekosten behoorlijk kunnen worden verminderd. 
Theo de Kort, vicevoorzitter.


Vieringen in de komende periode.
 

* Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur een viering
in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.

* De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream
uitgezonden. U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage
                            
van deze website of via deze link.

 

Datum

Goirkese
kerk

Montfort
kerk

Huize
Padua
Petrus
Donders
kerk
MFA
't Kruis-
punt
Service-
app. De
Duynsberg
St. Lucas-
kerk
Zaterdag
18 februari
    16.00 uur
Carnavals-viering
Theo Marcelis
Rob Waijers
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag
19 februari
09.30 uur
Eucharistie-viering 
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm.
  11.00 uur
Carnavals-viering
Theo Marcelis
Rob Waijers
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

As-
woensdag
22
februari
 
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    19.00 uur
As-woensdag-viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
  16.00 uur
As-woensdag-viering
Marijn vd Laar
19.00 uur
As-woensdag-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
25 februari
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
26 februari
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
4 maart
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag 
5 maart
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag
11 maart
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
12 maart 
09.30 uur
Eucharistie-viering 
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering 
Frans Maas
 

11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink

09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 


 
Algemene gegevens:
Website                          www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                             info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                     013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                        Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                        06-51 99 01 05
Bank                               Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 11 - 12 maart. 
    Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 7 maart, 18.00 uur.

                            nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

 


               Verlies niet je hoofd met Carnaval...............................................