Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Team

Een team van zeven mensen zet zich samen met talloze vrijwilligers en andere medewerkers in voor de parochie. De teamleden zijn bereikbaar via hun emailadres. Op werkdagen is het team telefonisch bereikbaar tussen 09.30 uur en 12.30 uur via het centrale telefoonnummer 013-207 0127.

Frank Lemmens

Pastoor, heeft de leiding binnen de parochie, eerst aanspreekbaar toren De Bron - Het Goirke.
Werkgebied: met name toren De Bron - Het Goirke, maar is binnen de gehele parochie inzetbaar.
Email-adres: pastoor.frank.lemmens@parochiepeerkedonders.nl

Marijn van de Laar

Priester-assistent.
Marijn is met pensioen.  Hij gaat nog wel voor in weekendvieringen.
Hij verzorgt incidenteel uitvaarten, huwelijken en dopen in toren Frater Andreas.
Werkgebied: Frater Andreas.

Gerard Stevelink

Lid pastoraal team, eerst aanspreekbaar toren De Vlaspit.
Werkgebied: De Vlaspit.
Email-adres: gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl

Corina Vogel

Parochie coördinator.
Werkgebied: de gehele parochie.
Email-adres: corina.vogel@parochiepeerkedonders.nl

Peter Derks

Pastoraal werker.
Werkgebied: Toren Frater Andreas
E-mailadres: pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Eva Hermans

Jongerenwerker.
E-mailadres: eva.hermans@parochiepeerkedonders.nl

Geert Eijsbouts

Diaken.
E-mailadres: geert.eijsbouts@parochiepeerkedonders.nl