Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Team

Een team van zeven mensen zet zich samen met talloze vrijwilligers en andere medewerkers in voor de parochie. De teamleden zijn bereikbaar via hun emailadres. Op werkdagen is het team telefonisch bereikbaar tussen 09.30 uur en 12.30 uur via het centrale telefoonnummer 013-207 0127.Pastoor Frank Lemmens

Pastoor, heeft de leiding binnen de parochie, eerst aanspreekbaar toren De Bron - Het Goirke.
Werkgebied: met name locatie De Bron - Het Goirke, maar is binnen de gehele parochie inzetbaar.
Email-adres: pastoor.frank.lemmens@parochiepeerkedonders.nl

 Pastor Marijn van de Laar

Priester-assistent.
Marijn is met pensioen. Hij gaat nog wel voor in weekendvieringen.
Hij verzorgt incidenteel uitvaarten, huwelijken en dopen in locatie Frater Andreas.
Werkgebied:  locatie Frater Andreas.
 Gerard Stevelink

Lid pastoraal team, eerst aanspreekbaar toren De Vlaspit.
Werkgebied: locatie De Vlaspit.
Email-adres: gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl

 Peter Derks

Pastoraal werker
Werkgebied: locatie Frater Andreas
Emailadres: pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

 Corina Vogel

Parochie coördinator.
Werkgebied: de gehele parochie.
Email-adres: corina.vogel@parochiepeerkedonders.nl

 Eva Hermans

Jongerenwerker.
E-mailadres: eva.hermans@parochiepeerkedonders.nl
 Geert Eijsbouts

Diaken.
E-mailadres: geert.eijsbouts@parochiepeerkedonders.nl