Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Begraafplaatsovereenkomst en -reglementen
 

Begraafplaatsovereenkomst
Door het ondertekenen van de begraafplaatsovereenkomst verleent Parochie Peerke Donders aan de rechthebbende grafrechten.
Het bestuur mag de begraafplaatsovereenkomst tussentijds aanpassen.

Begraafplaatsreglementen
Bij de begraafplaatsen horen de volgende Reglementen:
- Reglement Begraafplaatsen van de Rooms-Katholieke Parochie Zalige Peerke Donders
- Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen
Het bestuur mag de begraafplaatsreglementen tussentijds aanpassen.