Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Mededelingen


Begraafplaatsen ondervinden problemen door de vele regen
Ook onze begraafplaatsen kampen met wateroverlast. Het zand rond de graven wordt door het water weggespoeld en daardoor ontstaan kieren, gaten en verzakkingen. 

Beheerders en vrijwilligers doen er alles aan om de overlast te beperken. 
Echter, het verzakken van het grafmonument kunnen beheerders niet oplossen. Dit is een taak en verantwoordelijkheid van de rechthebbende. Die kan dit laten herstellen door een monumentbouwer in te schakelen. De kosten zijn voor de rechthebbende. 

Er is zand aanwezig op de begraafplaatsen.
Gaten die naast het grafmonument ontstaan, kunnen de nabestaanden vullen met zand. 


De collectieve grafmonumentenverzekering is vervallen
Ruim 13 jaar heeft de Kerkprovincie vrijwillig de collectieve grafmonumentenverzekering aangehouden, maar hieraan komt met ingang van 1 januari 2024 een einde. De beëindiging van de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand. 

Grafmonumenten zijn eigendom van de rechthebbende.
In de wet is vastgelegd dat gedurende de looptijd van het grafrecht het grafmonument eigendom is van de rechthebbende. Dat is dus niet de eigenaar van de begraafplaats. Dit betekent dat de rechthebbende het risico op schade aan zijn eigendommen moet dragen. 

De rechthebbende is risicodrager.
De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een passende verzekering voor het grafmonument ligt bij de rechthebbende van het graf. Volgens het huidige begraafplaatsreglement aanvaardt het bestuur van Parochie Peerke Donders geen aansprakelijkheid voor schade aan graftekens en grafbeplanting die eigendom zijn van de rechthebbende. Vanaf 1 januari 2024 is schade aan graftekens die is ontstaan door storm of vandalisme alleen gedekt als de rechthebbende een eigen verzekering heeft afgesloten voor dergelijke risico's.