Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Seniorenpastoraat


Eenmaal per maand op vrijdag om 14.00 uur wordt het Seniorenpastoraat georganiseerd in het parochiecentrum van de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124. 
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd rondom een actueel thema. U bent welkom om deel te nemen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Stevelink, via het parochiesecretariaat of via gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl