Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Sacramenten


Sacramenten zijn Heilige handelingen waarin voor ons als gelovigen tot uitdrukking komt dat wij door God bemind zijn en geroepen om zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.  De Kerk heeft zeven sacramenten vastgesteld, namelijk de Doop, de Eucharistie, het Vormsel, het Huwelijk, de Verzoening (voorheen de Biecht genoemd), het Priesterambt en de Ziekenzalving. 
Zie links voor meer informatie per sacrament.