Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Jonge gezinnen


Binnen parochie Peerke Donders wordt ook aandacht besteed aan de kinderen onder ons. Elke zondag zijn er natuurlijk vieringen in de kerk, maar het is voor de kinderen vaak leuker als er speciaal voor hen iets te doen is. 

Gezinskaravaan
Regelmatig wordt er een viering georganiseerd die gericht is op jonge gezinnen. Wanneer er kinderen bezig zijn met de voorbereiding op de Eerste Communie, dan wordt daar in de viering aandacht aan besteedt. De viering heeft altijd een thema en er worden passende, begrijpelijke liedjes gezongen door het Regenboogkoor. 

De Dondersstenen

Op elke derde zondag van de maand, om 11.00 uur in het bovenzaaltje van de Lucaskerk, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We steken een kaars aan, we lezen een verhaal, we gaan er over met elkaar in gesprek en we doen iets creatiefs. Gezellig en leerzaam! Ouders zijn ook welkom, maar je kunt als volwassene dan ook de viering in de kerk mee maken.  

Misdienaar
Misdienaars helpen de voorganger in de viering. We zijn altijd op zoek naar kinderen die dit willen doen. 
Zou jij dit ook graag willen doen? Meld je aan via het secretariaat op 013 - 2070127.

Kinderwoorddienst.nl
De website www.kinderwoorddienst.nl biedt u informatie om op een speelse manier kinderen vertrouwd te maken met de Goede Boodschap en het kerkelijk jaar. De informatie is vrij beschikbaar. Iedere zondag verschijnt er een nieuwe vertelling met uitwerkingen.

Geloven thuis
Acht keer per jaar een nieuw thema vol inspiratie: Advent en Kerst, Winter, Veertigdagentijd en Goede Week, Paastijd en Lente, Hemelvaart en Pinksteren, Zomer en Nazomer, en Herfst. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van de website.
www.geloventhuis.nl

Familiebedevaart
Sinds enkele jaren organiseert Bisdom 's-Hertogenbosch elk jaar een familiebedevaart. Zo werd ik 2022 een dag georganiseerd dat in het teken stond om 'in de voetsporen van Peerke Donders te treden'. Zodra we meer informatie hebben, wordt u hierover geïnformeerd via De Nieuwsbrief.