Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Gedragscode Parochie Peerke Donders

De VOG begint een begrip te worden binnen de vrijwilligerswereld.
Velen van ons hebben al zo'n Verklaring Omtrent Gedrag. U krijgt zo'n VOG omdat u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Een VOG is een bescherming van uzelf en van degene waarmee u werkt. 

Wat is gedrag?

Gedrag: het woord is afgeleid van zich gedragen.

Zich gedragen: zo handelen en leven als door een bepaling is uitgedrukt. (Van Dale)

Aanvulling uit Wikipedia: Het gedrag van mensen valt binnen een waaier van "algemeen" (veelvoorkomend) gedrag, ongebruikelijk gedrag (zonderling), aanvaardbaar gedrag en onaanvaardbaar gedrag of afwijkend gedrag. Acceptatie van gedrag wordt geëvalueerd met betrekking tot sociale normen en zijn door diverse middelen van sociale controle geregeld. 

Wat spreken we af over de manier waarop we met elkaar omgaan?

Wij gaan respectvol met elkaar om.
Iedereen is gelijk: een onbetaalde vrijwilliger is even waardevol als een betaalde kracht. Het omgaan met elkaar is omgaan als elkaars gelijken, ook al voel je verschillen en hebben we onze eigen verantwoordelijkheden.
Met name bij minderjarigen en andere kwetsbare personen verplichten wij onszelf om hen actief te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag. (*)

Ons gedrag moet ten alle tijden bespreekbaar zijn. We waarderen de positieve inzet en spreken elkaar aan, daar waar het fout gaat. 

Pesten, roddelen, negeren en manipuleren horen niet thuis in onze cultuur.

Privacy moet gewaarborgd zijn: informatie in vertrouwen gegeven moet ook privé blijven tenzij de veiligheid van de persoon in gevaar komt.

We weten bij wie we moeten zijn met vragen. Iets vragen kan face to face, per email, per telefoon. We streven ernaar dat we op vragen binnen 5 werkdagen reageren. 

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Wij zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen we ons veilig en gerespecteerd voelen. 

Wij willen een veilige plek zijn voor mensen wederzijds. In het bijzonder bij contacten met minderjarigen en kwetsbaren. 

Wij onthouden ons van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Wat spreken we af over wat niet toelaatbaar is?

 1. We dringen niet verder door in het privé leven dan functioneel noodzakelijk is.
 2. We zijn niet alleen met een minderjarige in een afgesloten ruimte. 
 3. Ontoelaatbaar gedrag heeft altijd consequenties!

Wat spreken we af als het niet gaat zoals wij hebben afgesproken?

We gaan ervan uit dat iedereen van goede wil is en op een goede manier met elkaar omgaat.

Wij verplichten onszelf om bij vermoedens van ongewenst gedrag dit gedrag te bespreken.
Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:

 1. De betreffende persoon: hier beginnen we mee.
 2. Als dit niet lukt kunnen we terecht bij de klachtencommissie.
 3. Als het seksueel getinte vermoedens zijn is de vertrouwenspersoon de aangewezen persoon.

Klachtencommissie

Er is een klachtencommissie bestaande uit 5 leden waarvan 4 van de verschillende torens en 1 toegevoegde externe lid. 

Vertrouwenspersoon

Er is een officiële vertrouwenspersoon benoemd. Bij deze persoon kun je terecht wanneer er sprake is van seksueel misbruik of verdenking hiervan. 

Zowel de klachtencommissie als de vertrouwenspersoon werken volgens een protocol.

(*) Grensoverschrijdend gedrag:

 • Psychisch, waaronder emotioneel misbruik.
 • Fysiek, waaronder mishandeling.
 • Seksueel, waaronder seksuele opmerkingen en aanrakingen, vertoon van aanstootgevend materiaal en seksueel misbruik.
 • Verwaarlozing en/of onthouden van zorg.
 • Discriminatie.
 • Schending van rechten.
 • Financiële en materiële uitbuiting.

November 2017; vrijwilligersberaad