Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Het logo

De parochianen vormen het hart van de parochie: vieren, ontmoeten, gebed. Daaromheen de p en d van Peerke Donders: zorg, aandacht, nabijheid en veel openheid naar buiten, naar de samenleving.

Missionstatement: Blijf elkaar nabij

Een missionstatement is een woord uit de moderne bedrijfskunde.

In de Kerk kenden we het woord al lang: welke missie hebben we? Welke boodschap willen we uitdragen? Waar staan we voor?   
In de aanloop naar de fusie hebben we in verschillende bijeenkomsten, in kleine en grote, in vergaderzalen en in de kerken, tot uitdrukking gebracht wat ons aan het hart gaat, door welke Geest we ons laten leiden. Dit heeft geleid tot een missionstatement, dat het hart raakt van de Parochie Peerke Donders:    

'BLIJF ELKAAR NABIJ'  

Uit liefde roept God ons op, zijn weg te gaan.
Vol vertrouwen gaan we.
Hij trekt met ons mee,  ook al zijn we slechts met twee of drie. 
Jezus Christus gaat ons op die weg voor.
Hij sluit niemand uit, is alle mensen - hoe verschillend ook - nabij.
Zijn omgaan met mensen raakt ons:  inspireert, bezielt, zet in beweging.
Stemlozen krijgen stem,  niemand verdwaalt. 
Om die bezieling vast te houden,  komen we samen om God en elkaar te ontmoeten,
te vieren, te luisteren naar verhalen,  om te bidden en te zingen. 
Zijn verhaal gaat door  als wij iedereen gastvrij tegemoet treden en vertellen wat ons beweegt. 
Zo zijn we levend water voor allen die in onze samenleving  dorsten naar erkenning.

Om het mission statement verder uit te dragen, is door Mijntje van Daesdonk het lied 'Blijf elkaar nabij' geschreven. Tekst en partituur is hier te vinden.