Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Aanbod

Met elkaar samen willen we een eenheid vormen, niemand uitgesloten. In onze activiteiten staat dat ook centraal. Kom erbij, kom kijken, doe mee, je bent van harte welkom!

Er worden uiteraard voorbereidingen en vieringen georganiseerd rondom de sacramenten die de katholieke kerk kent. Maar er worden ook activiteiten georganiseerd waarmee we nog meer met elkaar verbonden willen zijn, zoals:

 • Fruitzondag
 • Online gespreksgroep
 • Sop- en zeepactie
 • Bezinning
 • Inlooplunch
 • Gespreksgroep bij De Duynsberg
 • Gespreksgroep De Montfort
 • Kleuterkerk
 • Vieringen, zoals de gezinskaravaan, weekendvieringen, huwelijksvieringen
 • Jongerengroep in de St. Lucaskerk
 • Huisbezoek van een pastor