Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Vertrouwenspersoon

Bij deze wil ik mij aan alle parochianen voorstellen. Ik ben Jos Bolscher en benoemd tot vertrouwenspersoon in onze parochie. Er is geleerd van het verleden …….
Daarom was het ook voor onze parochie noodzakelijk een gedragscode op te stellen, een klachtencommissie in het leven te roepen en een vertrouwenspersoon te benoemen.
Bekend bij veel parochianen in Toren de Vlaspit. Inmiddels 71 jaar, al meer dan 40 jaar getrouwd met Maria van Roestel, wonend naast de boerderij aan de Bosscheweg, waar vele jaren op Paaszaterdag het vuur voor de Paaswake in aanwezigheid van een grote groep parochianen werd ontstoken.
Als oud-notaris (te Baarle-Nassau) is het voor mij al jarenlang vanzelfsprekend in heel veel omstandigheden vertrouwelijk en onpartijdig met mensen om te gaan, echter niet in de gevallen waar het hier nu juist om gaat: seksueel getinte vermoedens. Toch heb ik de benoeming aanvaard omdat - het verleden heeft dat geleerd – het belangrijk is dat iedere parochiaan bij de vertrouwenspersoon moet kunnen aankloppen, wanneer er sprake is van seksueel misbruik of verdenking hiervan.
De klager moet erop kunnen vertrouwen dat er op de eerste plaats een luisterend oor is en dat vervolgens afhandeling plaatsvindt via de instantie waar het thuishoort, zodanig dat recht wordt gedaan aan onrecht, als daar werkelijk sprake van was.
 
De vertrouwenspersoon kunt u bereiken via: vertrouwenspersoon@parochiepeerkedonders.nl
 
Hier vindt snel u de gedragscode.