Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bestuur


Dit zijn de acht bestuursleden van parochie Peerke Donders:


Pastoor Frank Lemmens
Voorzitter


Heeft de leiding binnen de parochie en is eerst aanspreekbare
op de locatie De Bron - Het Goirke, maar is natuurlijk inzetbaar
in de gehele parochie. 


Theo de Kort
Vicevoorzitter


Na mijn pensionering in 2014 als notaris in Tilburg ben ik gevraagd als vicevoorzitter van de nieuwe fusie-parochie Zalige Peerke Donders. Met veel plezier houd ik mij met name bezig met het leiding geven aan het bestuur en specifiek met personeelszaken en de herbestemming van onze gebouwen. 
Daarnaast ben ik als bas ook nog actief in het Liturgisch Ad-Hoc Koor. 

 


Evelien Zweekhorst
Secretaris


Ik ben sinds 2010 betrokken bij deze parochie en zet me onder andere in voor de
gezinsvieringen, het vormsel en de ledenadministratie. Sinds september 2018 ben ik als
secretaris lid van het parochiebestuur. 


 


Stephan Horsten
Penningmeester


Na de fusie in 2015 werd ik gevraagd om het samenvoegen van de oorspronkelijke entiteiten ook in financiële zin tot stand te brengen. In mijn rol als penningmeester probeer ik onze beperkte financiële middelen op zo effectief mogelijke wijze in te zetten om daarmede de doelstellingen van Parochie Peerke Donders te bereiken. In een veranderende wereld die ook de Katholieke Kerk raakt, vraagt dit alles aan creativiteit, betrokkenheid en omzien naar elkaar. 
 


Hans Pessers

Gehuwd met Maaike. Drie kinderen: Arjen/Yvonne, Marieke, Ruud/Wesley. 
Twee kleinkinderen: Tygo, Roan.
Mijn taak in het bestuur is onder andere de inventarisatie en het beheer van contracten en verzekeringen. Naast de bestuurszaken houd ik me bezig met mijn hobby's: caravan, opa spelen en sport (actief en passief tennis). 


Joke Roovers

Al sinds de allereerste fusiebesprekingen betrokken bij de parochie Peerke Donders met een focus op onder andere communicatie en vrijwilligers. Een groot hart voor contacten met de wijkorganisaties. Ik wil helpen de stem van de gelovige aan de basis mee te laten klinken.
 


Ingrid van Dijk

Vrijwilligersaangelegenheden is mijn terrein. Het vrijwilligersberaad voorziet het bestur van advies over onder andere vrijwilligersbeleid, regelingen, gedragscode, klachtenprocedure, vertrouwenspersoon.  

 


Theo Marcelis

Mijn voornaamste aandachtsveld betreft de vier parochiebegraafplaatsen. 
Afkomstig van de locatie De Vlaspit, maar betrokken bij de hele parochie!