Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Palmzondag, corona-crisis en de weg naar Pasen

Palmzondag, corona-crisis en de weg naar Pasen

In deze dagen, nauwelijks mensen op de been,
        geen blijde intocht, gejubel en gejuich.
       Een rouwauto rijdt door een stille straat,
      verdriet, gemis, afscheid in besloten kring.

        Begroeten en ontmoeten op afstand,
             je kinderen zien op een scherm,
             een digitale kus voor oma, opa,
            en sorry, ik kan je niet bezoeken.

                     Buiten schijnt de zon,
                       maar de kou blijft.
                                De regen,
                              ze verfrist niet.

                                  Maar toch,
                            zie je dat groen?
                            zie je die bloem?
                          die tak aan de boom?

              Komt Gij, God, zo onze stad binnen?
              Sprankje van hoop? Teken van leven?
                         Weet dat U welkom bent,
                                 o zo welkom!


Met deze nieuwe brief willen wij u nader informeren over de gevolgen van alle corona-maatregelen voor onze parochie.

 • Tot in ieder geval 1 juni zijn in onze kerken geen publieke vieringen. Uitvaarten alleen in besloten kring. Op NPO 2 is iedere zondag om 10.00 uur een eucharistieviering en op de website van onze parochie is een link gemaakt om aan te sluiten bij de viering die zondags door de parochie Heikant-Quirijnstok om 10.30 uur wordt uitgezonden. Deze link vindt u hier

 • Op Palmzondag worden door pastoor Frank Lemmens in een besloten viering palmtakjes gezegend. Mocht u een palmtakje willen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  - Ophalen tijdens de openingstijden van de kerk op het Goirke;

  - In de Montfortkerk staat dinsdag 7 april van 13.00 uur tot 15.00 uur een mand waaruit u zelf een takje kunt pakken;

  - Op woensdag 8 april tussen 09.30 uur en 10.30 uur staat een mand in het voorportaal van de Lucaskerk;

  - Donderdag 9 april tussen 10.00 uur en 11.30 uur staat in de tuin van parochiecentrum Hoefstraat een mand om een takje te pakken (ingang via Paduastraat).

 • Op donderdag 9 april wordt op NPO 1 om 20.30 uur The Passion uitgezonden.

 • Op Goede Vrijdag staat er op de website van onze parochie de kruisweg van de Lucaskerk (afkomstig uit de voormalige Vredeskerk) met overweging en gebed. 

 • Verder kunt u op Goede Vrijdag meevieren met Switch. Zij organiseren een online-viering die u kunt volgen via facebook of website. Houd de avond van 10 april om 19.00 uur hun website of facebookpagina in de gaten. U kunt ook een bericht sturen met uw mailadres als u de link graag in de mail wilt ontvangen naar Facebook.com/Koorswitch of naar koorswitch@hotmail.com. 

 • Alle beperkende maatregelen wegen heel zwaar voor mensen die afscheid moe(s)ten nemen van een dierbaar familielid. zij, maar ook wij als gemeenschap, missen de troostende kracht van het samen-zijn, het dragen van het verdriet schouder aan schouder, het uitspreken van dank en het vieren van een bijzonder leven. Zo goed en kwaad als dat nu gaat leven we mee met de families die het betreft en bieden wij aan om op een later, door hen zelf 
  gekozen tijdstip en in een door hen zelf gekozen kerk van onze parochie een herdenkingsviering te houden. Iedere toren van onze parochie zal daarnaasst, zodra de mogelijkheid daartoe geboden wordt, een gezamenlijke herdenkingsviering verzorgen. 

 • De kerk op het Goirke is op bepaalde momenten geopend voor het opsteken van een kaarsje en een kort gebed. De openingstijden zijn: maandag en donderdag van 10uur tot 112 uur en zondag van 09.30 uur tot 11.00 uur. Pastoor Frank Lemmens en/of Renee von der Fuhr zijn aanwezig. Houdt u aan de richtlijnen van de overheid: 1,5 meter afstand van elkaar, en kom alleen als u gezond bent. 

 • In de kerk op het Goirke is een monument om te gedenken gemaakt. Voor alle mensen die in deze periode van het coronavirus sterven wordt een steentje neergelegd. 
                                          


 • Alle maatregelen die de overheid op dit moment neemt zijn hard nodig om het virus in te perken. Tegelijkertijd kan dit ook enorme financiële gevolgen hebben. Uit verschillende beroepstakken zitten nu ook mensen thuis omdat horecagelegenheden, kapperszaken, schoonheidsspecialisten, nagelstylistes, e.d. hun zaken hebben moeten sluiten. Niet iedereen heeft de zekerheid van het doorbetalen van salaris. Denk bijvoorbeeld aan ZZP-ers. Ook tijdelijke contracten worden nergens verlengd. Dit kan enorm veel problemen veroorzaken. De parochie Peerke Donders blijft ook in deze tijd omzien naar mensen die geen eten hebben. Neem contact met ons op als dit het geval is! Geen honger in de wijk. Tel. 06-10962892.
  In Tilburg Noord is het Verwijsspreekuur nu ingericht als een telefonisch spreekuur. Het nummer hiervan is: 06-24102807. Te bereiken maandag en vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur. App en SMS naar dit nummer is ook mogelijk. Een email kan gestuurd worden naar: verwijs@rondetafelhuis.nl
  Maandag t/m vrijdag van 9-17 uur kunt u zich ook wenden tot Adviespunt Contour de Twern: tel. 013-5498646

 • Op onze website www.parochiepeerkedonders.nl is er de mogelijkheid om een digitaal kaarsje aan te steken (dat kan hier)en zijn er suggesties voor gebed en vieringen (dat vindt u hier bij bezinning).
   
 • Iedere dag van 08.00 uur tot 20.00 uur is een lid van het pastoraal team bereikbaar onder telefoonnummer 06-51990105. Op werkdagen is het secretariaat van de parochie telefonisch bereikbaar van 10 uur tot 12.00 uur op 013-2070127.

In de loop van volgende week ontvangt u van ons een nieuwe brief, met daarin informatie over Pasen. Hou vol, goede moed met Gods kracht. 

Pastoraal team en parochiebestuur.