Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

26 maart 2020, een nieuwe brief aan u, parochiaan en vrijwilliger.

26 maart 2020, een nieuwe brief aan u, parochiaan en vrijwilliger.

26 maart 2020

Beste parochiaan en vrijwilliger,

Steeds meer namen en gezichten komen op ons netvlies van mensen die het corona-virus onder de leden hebben of  die gestorven zijn. Mensen zoals Gerard van Boxtel, koster van de Lucaskerk, Frits Heijltjes, voorganger bij Woord- en Communieviering in de Frater Andreas. We leven mee met het verdriet van hun nabestaanden en van al die anderen die in deze nare tijden geen afscheid kunnen nemen van hun dierbare zoals ze dat voor ogen hadden. Slechts in kleine kring kon stil gestaan worden bij het overlijden van Henk de Croon, organist in de Petrus Donderskerk. De kracht van de gemeenschap, van het elkaar ontmoeten en troosten in de kerk, wordt node gemist. Laten we nu vooral steun vinden in het thuis aansteken van een kaarsje en de verbondenheid met elkaar en met God ervaren in gebed. 

Het pastoraal team en vrijwilligers uit de parochie grijpen nu veel vaker naar de telefoon om op deze manier contact te hebben met elkaar, met parochianen. Wat ons deugd doet in alle contacten die er zijn is de mildheid en bereidwilligheid van mensen. Complimentjes worden niet geschuwd, veel is mogelijk. We komen elkaar, ondanks alle fysieke afstand, ook erg tegemoet. Laten we dat vooral vol blijven houden, want de tijd dat we weer in de kerk voor de viering van de Eucharistie bij elkaar kunnen zijn is opnieuw uitgesteld. Tot in ieder geval 1 juni zullen er in onze kerken geen weekend-vieringen en doordeweekse vieringen mogelijk zijn. En ook alle andere vieringen zijn geschrapt. 
Dat heeft dus ook gevolgen voor de vieringen van de eerste communie. De ouders en communicantjes zijn op de hoogte gebracht dat de eerste communie wordt uitgesteld tot het najaar. Precieze data zullen later bekend gemaakt worden. 

Wat wel nog mogelijk is:

  • Iedere zondag wordt op NPO 2 om 10.00 uur een eucharistieviering uitgezonden;
     
  • De kerk op het Goirke is op bepaalde momenten geopend voor het opsteken van een kaarsje en een kort gebed. De openingstijden zijn maandag en donderdag van 10 tot 12 uur en zondag van 09.30 tot 11 uur. Pastoor Frank Lemmens en/of Renee von der Fuhr zijn aanwezig. Houdt u aan de richtlijnen van de overheid: 1,5 meter afstand van elkaar, kom alleen als u gezond bent.

  • Op onze website www.parochiepeerkedonders.nl wordt wekelijks de evangelietekst van de aankomende zondag geplaatst met een gebed of bezinning. Deze vindt u hier. 
    Ook is er op de website de mogelijkheid om digitaal een kaarsje aan te steken.  Dat kunt u hier doen

  • Iedere dag van 08.00 tot 20.00 uur is een lid van het pastoraal team bereikbaar onder telefoonnummer 06-51990105.

Pastoraal team en parochiebestuur