Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 14
7 - 8 oktober 2023

In deze aflevering:
- Verhuizen.
- To do rubriek.
- Werkzaamheden Goirkestraat.
- Gezinskaravaan.
- Informatieavond Eerste Communie.
- Gespreksgroep De Verwondering.
- Mensen in Tilburg-Noord: Denk mee!!
- Willebrandslezing.
- Online gespreksgroep.
- Lichtjesprocessie.
- Bericht van de Donderstenen.
- Zolderopruiming fraters van Tilburg.
- Seniorenpastoraat.
- Feestelijke viering: Harrie Swinkels 50 jaar in dienst!
- Vergadering van de parochie: een inspraakavond.
- Petrus Donderskapel bestaat 100 jaar.
- Bloemen Zr. Jeanette.
- Even voorstellen.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Verhuizen. 
Als ik rondkijk in de Hoefstraat, in die mooie, ruime oude pastorie dan valt nu vooral op hoeveel spullen er verzameld zijn in de loop der tijd en de vraag die erbij hoor: wat gaat mee naar de nieuwe plekken en wat laten we achter? Een periode van 12 jaar sluiten we straks hier af. Maar feitelijk een periode van meer dan 110 jaar waarin het pand een belangrijke rol heeft gespeeld in katholiek Tilburg. 
De mensen die de afgelopen jaren binnen zijn gelopen spreken met lof over de warmte en de gedragen sfeer die het gebouw uitstraalt. De gastvrijheid die het gebouw en vooral ook de tuin kunnen bieden en dan te weten dat men vroeger veelal niet veel verder kwam dan het kamertje bij de voordeur. 
Nu is het vooral nog nadenken, schiften, opruimen, zaken tegenkomen die een uitroep als "och, had ik dan ook nog" en herinneringen aan wat is geweest meedragen. Straks is het vooral nog dozen vullen en klaarzetten. Dan is er even die leegte, die rust, die stilte in een huis waar altijd leven is geweest. 
We gaan verhuizen. Wij, Ruud en ik, na 12 jaar zo ongeveer, altijd in de weer geweest te zijn met onze parochie. Wij, ook de mensen, die hun ziel en zaligheid hebben gestopt in het vele werk dat dagelijks gedaan is voor de parochie. 
We gaan verder, verder op een nieuwe plek. Die plek, een intieme kerkruimte en een mooi verbouwde achterzijde van de kerk. In de voetsporen van Peerke Donders en Sint Willibrord is het onze opdracht om God weer thuis te laten komen, elke dag opnieuw, in Zijn huis aan de Enschotsestraat. Dit huis waar liefde, vriendschap, verdriet en verbondenheid gevierd mag worden. Want de missie van onze parochie: "Blijf elkaar nabij" kan op elke plek gedaan worden. 
Met een beetje weemoed naar wat is geweest, gaan we vertrouwvol de toekomst tegemoet. Want God zal met ons zijn. Getuige het lied: Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij za met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Gerard Stevelink.

To do - rubriek.
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?
In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie, maar voor nu alvast het noteren waard.
 

Datum Wat?
t/m februari 2024 Werkzaamheden Goirkestraat
7 oktober 2023 Eucharistieviering b.g.v. Maria O.L.V. van de Rozenkrans
Hasseltse Kapel, 10.00 uur. Voorganger Frank Lemmens.
7 oktober 2023 Switchviering, Petrus Donderskerk. 19.00 uur. 
8 oktober 2023 Presentatie vormelingen, Lucaskerk, 11.00 uur.
9 oktober 2023 Informatieavond Eerste Communie, Lucaskerk, 20.00 uur.
11 oktober 2023 Gespreksgroep De Verwondering, De Duynsberg, 10.00 uur.
9, 10 en 11 oktober 2023 Informatiemarkt Tilburg-Noord, diverse locaties en tijden.
11 oktober 2023 Willebrandslezing, Universiteit van Tilburg (UvT)
11 oktober 2023 Online gespreksgroep, vanuit thuis, 19.30 uur.
12 oktober 2023 Lichtjesprocessie, ontmoetingsruimte de Hazelaar, 19.00 uur.
13 oktober 2023 Seniorenpastoraat, parochiecentrum Hoefstraat 201, 14.00 uur.
14 & 15 oktober 2023 Zolderopruiming Generalaat Fraters van Tilburg, 10.00 - 16.00 uur. 
15 oktober 2023 Bijeenkomst Donderstenen, bovenzaal Lucaskerk, 11.00 uur
22 oktober 2023 Jubileum Harrie Swinkels, Goirkese kerk, 09.30 uur.
24 oktober 2023 Vergadering van de Parochie, Lucaskerk, 19.30 uur.
27 oktober  Geboortedag Peerke Donders.
28 oktober 2023 Petrus Donderskapel 100 jaar, Petrus Donderspark, diverse activiteiten vanaf 11.00 uur.

Werkzaamheden Goirkestraat.
In verband met werkzaamheden is de Goirkese kerk vanaf eind september tot en met begin februari minder goed bereikbaar. 
Maandag 25 september t/m vrijdag 17 november:
Vanaf de Hasseltstraat tot en met de Diederikdreef: halve baan afzetting. 
Diederikdreef tot Goirkese kerk: complete wegafsluiting voor gemotoriseerd verkeer. In het weekend verandert dit in een halve baan afzetting. In deze periode is de kerk op doordeweekse dagen bereikbaar vanaf de Ringbaan Noord. 
Maandag 20 november t/m vrijdag 2 februari:
Vanaf de Goirkese kerk tot en met Pater Ruttenstraat: complete wegafsluiting voor gemotoriseerd verkeer. In het weekend verandert dit in een halve baan afzetting. In deze periode is de kerk op doordeweekse dagen bereikbaar vanaf het Wilhelminapark.

Gezinskaravaan in de aanloop naar het vormsel.
'Doe je ook mee?' Dat is het thema van de Gezinsviering op 8 oktober om 11.00 uur in de Lucaskerk. 
In deze viering vragen we de 11 jongeren van onze vier torens die zich het voorbije haf jaar verder hebben verdiept in hun geloof of ze nu ook gevormd willen worden. 
We luisteren naar het Evangelie van de zondag waarin Jezus wordt verworpen door zijn omstanders. 
Zou Jezus voor onze jongeren wel een Hoeksteen in hun leven kunnen worden? 
De zang en muziek worden in deze viering verzorgd door het koor Katharsis. Marijn van de Laar en Peter Derks zijn de voorgangers. 
Kerkgangers uit alle torens: kom onze vormelingen een hart onder de riem steken! 
Na de viering gaan de vormelingen vrijwilligerswerk doen voor ouderen in de Duynsberg.

Informatieavond Eerste Communie. 
Op maandagavond 9 oktober vindt de informatieavond voor de Eerste Communie plaats: om 20.00 uur in de Lucaskerk. 
Mocht u een kind in groep vier (of hoger) hebben zitten, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u ook gewoon binnen lopen en op de infoavond zelf eventueel inschrijven. 
 

Gespreksgroep De Verwondering.
Op woensdagochtend 11 oktober is er om 10.00 uur weer de gespreksgroep over De Verwondering. 
Dit keer kjken we naar een interview van de filosoof, dichter, schrijver en zen-leraar HEIN STUFKENS. 
Hein Stufkens werkt op het gebied van "spiritualiteit en bewustwording". Hij publiceerde een groot aantal boeken en dichtbundels. Dat wordt beslist een heel mooi gesprek over de wijsheid van Hein. Voel je welkom op 11 oktober om 10.00 uur. 
 

Mensen in Tilburg-Noord: Denk mee!!
De gemeente heeft met een aantal partners grootse plannen met Tilburg-Noord en nodigt de wijkbewoners uit om mee te denken. 
Welke ideeën hebt u voor Noord? Kom er mee voor de dag. 
U bent welkom op een van de informatiemarkten:
- Maandag 9 oktober van 19.00 uur - 21.00 uur in Het Ronde Tafelhuis
- Dinsdag 10 oktober van 19.00 uur - 21.00 uur in MFA De Symfonie
- Woensdag 11 oktober van 19.00 uur - 21.00 uur in wijkcentrum De Ypelaer.
 

Willebrandslezing.
Onlangs (15/16 september) is het Joods Nieuwjaar gevierd. Het nieuwe jaar begint in de herfst als de oogsten zijn binnengehaald en de natur afsterft. Dit is voor de joden een goed moment om een nieuw begin te maken. Door het eten van appeltjes met honing wenst men elkaar een goed en zoet jaar. 
Ik wens ons allen toe dat we regelmatig stilstaan bij het lot dat joden in de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Hopelijk wordt er ook in het onderwijs aandacht aan besteed. 
Op 11 oktober wordt door de Katholieke Raad voor het Jodendom in Tilburg de Willebrandslezing gehouden. Eerst spreekt Anne-Marie van Hilst over de holocaust-educatie. Daarna is het woord aan prof.dr. Didier Pollefeyt, hoogleraar aan de KU in Leuven. Hier doceert hij onder andere joods-christelijke dialoog en post-holocaust theologie.  
U bent van harte uitgenodigd op de campus van de universiteit in Tilburg. 
Aanmelden via https://www.tiu.nu/Willibrandslezing

 

Online gespreksgroep over gelukkig worden.
Op woensdagavond 11 oktober om 19.30 uur gaat de online gespreksgroep weer van start. Op een drietal avonden (tweede woensdagavonden van de maand) zullen we spreken over de inzichten van psychiater Dirk de Wachter over hoe je gelukkiger kunt worden. Als je geleidelijk aan een weg weet te vinden met 'je tijdelijke ongelukkig-zijn', heb je goede kans dat je uiteindelijk beter in je vel komt te zitten. Of denk jij daar heel anders over? 
We vertellen elkaar er over, thuis vanachter onze laptop in een kleine vertrouwde groep. 
Aanmelden kan nog tot 9 oktober bij Peter Derks, 
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Lichtjesprocessie.
Op donderdag 12 oktober vindt bij de Hasseltse Kapel de jaarlijkse Lichtjesprocessie plaats. 
De Lichtjesprocessie wordt georganiseerd door de Stichting Hasseltse Kapel, de parochie Peerke Donders en de Stichting De Wever. 
De processie begint om 19.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Hazelaar met een korte bijeenkomst rond het beeld van Maria. Van daaruit vertrekt de processie, waarin het Mariabeeld wordt meegedragen, via enkele staties naar de Hasseltse Kapel. 
Onderweg worden bekende Marialiederen gezongen en worden enkele gebeden uitgesproken. 
De afsluiting vindt plaats voor de Hasseltse Kapel. 
Het is elk jaar weer een mooie betekenisvolle bijeenkomst, waar veel mensen aan deelnemen. Ook dit jaar is iedereen weer van harte welkom. 

Bericht van de Donderstenen.
Hallo jij!
Welkom bij De Donderstenen. 
Ben jij jonger dan 12 jaar en vind je het leuk om samen met andere kinderen naar verhalen te luisteren en te knutselen?
Kom dan op zondag 15 oktober om 11.00 uur naar de bovenzaal in de Lucaskerk. Je mag je ouders meenemen.
Tot dan!
Groetjes namens De Donderstenen,
Evelien, Marie-José, Saskia, Birgit en Irene.

Zoderopruiming Frater van Tilburg - schilderijen, boeken, curiosa.
De fraters van Tilburg maken de zolder leeg en houden uitverkoop. Het aanbod bestaat uit schilderijen (o.a. van Humberto Wouters, Vincenzo de Kok, en Paschalius Vervest), houtsnijwerk uit de missiegebieden en spiritualiteit. 
De prijzen van het aangeboden werk variëren van €1,- tot €250,- en dat maakt de zolderopruiming interessant voor zowel de koopjesjager als de (kunst)verzamelaar. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de nieuwe missie van de fraters in Kawambwa, Zambia. Begin 2023 openden de fraters hier een ambachtsschool voor timmerlieden: St. Mary's Vocational Training Center. 
Zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2023 tussen 10.00 uur en 16.00 uur, Generalaat Fraters CMM, Gasthuisring 54 (ingang links om de hoek), 5041 DT Tilburg. 

Seniorenpastoraat neemt afscheid van een dierbare plek.
Het Seniorenpastoraat komt op vrijdag 13 oktober (hoe kan het mooier?!) voor de laatste keer samen in de zaal van het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201. Eind oktober staat de verhuizing gepland naar de nieuwe ruimte in de Petrus Donderskerk. 
We gaan deze middag om 14.00 uur beginnen met koffie/thee met iets feestelijks. Daarna blikken we terug op al die jaren Seniorenpastoraat in de Hoefstraat. Gerard zal een bloemlezing geven van de vele activiteiten en bijzondere momenten. We sluiten af met een hapje en een drankje en met de hoop op een mooie doorstart op de nieuwe plek. 
Van harte welkom allemaal!
Gerard Stevelink en Jos Langenhoff

Feestelijke viering: Harrie Swinkels 50 jaar in dienst!
Op zondag 22 oktober is er in de Goirkese kerk een jubileumviering ter ere van het 50-jarig dienstverband van Harrie Swinkels. 
In al die jaren dat Harrie actief is als organist en dirigent heeft hij veel muziek gecomponeerd voor het vroegere Gasgothé en nu ook voor Gemengd Koor Goirke. Dat geldt voor missen en liederen, maar ook voor bijvoorbeeld 4-stmmige bewerkingen van bestaande liederen. 
In deze feestelijke viering zingen de gezamenlijke koren van het Goirke dan ook alleen maar muziek die Harrie zelf heeft gecomponeerd. 
U bent van harte uitgenodig om deze viering bij te wonen. Na de viering is er een receptie waar u Harrie onder het genot van een hapje en drankje kan feliciteren.
Datum en tijd: 22 oktober, 09.30 uur
                                        Locatie: Goirkese kerk

Vergadering van de Parochie - een inspraakavond. 
Op dinsdag 24 oktober is de Vergadering van de Parochie. Deze vergadering vindt twee keer per jaar plaats. De ene keer wordt er een thema belicht, zoals de afgelopen keer in april het geval was. 
De andere keer is het een inspraakavond over een onderwerp dat actueel is in de parochie. Deze keer staat het onderwerp "Communicatie" centraal. 
De avond wordt geopend door de vicevoorzitter van het parochiebestuur, waarna er een inleiding volgt over communicatie. Daarna gaan we in groepen uiteen om hierover door te praten. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen aan team en bestur en worden de financiën van de parochie toegelicht. 
U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen en mee te denken over communicatie binnen onze parochie. Kijk vooraf al naar de vernieuwde website www.parochiepeerkedonders.nl en naar de nieuwsbrief (die u hier ook kunt vinden). Daarnaast speelt communicatie natuurlijk ook op andere manieren een grote rol. Denk alvast na over tips en over verbeteringen.
U bent van harte welkom op dinsdag 24 oktober van 19.30 uur - 21.00 uur in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 
U kunt u aanmelden, telefonisch bij het parochiesecretariaat 013-2070127 of via een email naar info@parochiepeerkedonders.nl
Team en bestuur.

Petrus Donderskapel bestaat 100 jaar.
Op zaterdag 28 oktober a.s. is het precies 100 jaar geleden dat in Tilburg-Noord een kapel in Surinaamse stijl werd ingezegend, vlakbij het eenvoudige geboortehuis van de zalige redemptorist-missionaris Petrus Donders (1809 - 1887); 
in zijn geboortestad wordt hij nog altijd liefkozend 'Peerke' genoemd. Hij zette zich in voor rechteloze slaven en verbannen melaatsen in Suriname. Door zijn leven en werken onder de meest verlatenen is hij voor zijn confraters redemptoristen en vele anderen een belangrijke inspiratiebron. 
Rond kapel en geboortehuis is een devotiepark met een kruisweg, een initiatief van de redemptoristen. Sinds 2009 is er ook een Peerke Donders Paviljoen, museum van naastenliefde. U bent welkom om het eeuwfeest van de kapel mee te vieren. Na een internationale viering door de redemptoristen om 11.00 uur in de kapel en een drankje en een hapje, is er in het paviljoen een middagprogramma (tot 16.00 uur) om kennis te maken met Peerke en de actuele betekenis van zijn leven en werken. Er zijn rondleidingen in het Engels, Duits en Nederlands. Opgave via: h.erinkveld@redemptoristen.nl

Wie gaat onze jongeren ter harte?
En wie is er creatief? Wie houdt er van mooie uitdagingen waar je zelf ook veel van leert? 
Denk niet te lang na maar meld je aan bij Geert om je belangstelling te tonen of direct ja te zeggen tegen het jongerenwerk van de Parochie Peerke Donders. Stuur een mailtje naar gzweekhorst@gmail.com
Groeten van Eva, Rik, Raike en Geert.

 

Bloemen voor Zr. Jeannette van Santvoord.
Zr. Jeannette van Santvoord heeft al zoveel verschillende taken op zich genomen op de locatie Frater Andreas dat we de tel bijna zijn kwijtgeraakt. Zo heeft ze bijvoorbeeld heel lang de zieken in de parochie bezocht en hosties rondgebracht. De fotowand die u allen wel kent in de Lucaskerk wordt door haar met liefde bijgehouden. Ook is ze lange tijd alleen verantwoordelijk geweest voor het maken van de pagina's van het Boek van het Leven. En natuurlijk is zij ook rondom de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen actief. Al 35 jaar is zij op die manier actief op de locatie Frater Andreas. Met bloemen voor de zuster en gebak voor iedereen hebben we daar vorige week bij stil gestaan. Zr. Jeannette bracht een mapje foto's mee die zij in de afgelopen jaren had verzameld van de mensen op het parochiecentrum. Wat leuk om al die bekende gezichten zo bij elkaar te zien. Zr. Jeannette, we zijn heel blij met uw inzet en willen u daarvoor van harte bedanken!

Even voorstellen.
Wij (Louise v. Abeelen en Ad Smulders) zijn geboren en getogen Tilburgers. Opgegroeid in de voormalige wijk Vredeskerk, waar we nog steeds wonen. Beiden kwamen we al jong in contact met de verschillende kerkkoren in die wijk en hebben er decennialang gezongen in jongens-/meisjeskoor, jongerenkoor en gemengd koor.
In 1979 getrouwd en in de jaren daarna kregen we onze 3 kinderen, die op hun beurt voor 8 kleinkinderen zorgden.
Louise wist dat deels te combineren met het werken in het Tweestedenziekenhuis en ik werkte als burger bijna 40 jaren in een bouw- en onderhoudsdienst van Defensie. Inmiddels zijn we beiden alweer jaren met pensioen. Dat geeft ruimte om leuke dingen te doen, maar omdat we beiden geen globetrotters zijn, brengen we onze tijd in de buurt door. 
Voor Louise hoort daar natuurlijk het koor Cantiqua bij. Ik ben al meer an 45 jaren actief binnen de Technische Commissie in de wijk De Bron en adviseer het parochiebestuur sinds 2019 m.b.t. alle panden van de parochie. Samen genieten we nog elke week van het zingen bij het Hasselts Gemengd Kapelle Koor. Leuk om mensen te ontmoeten en mee samen te werken. Dus tot ziens, hier of daar ....
Louise en Ad Smulders.

Vieringen in de komende weken.

 

  • Op zaterdag 7 oktober vindt er om 10.00 uur een eucharistieviering plaats in de Hasseltse Kapel vanwege Maria O.L.V. van de Rozenkrans. Pastoor Frank Lemmens zal voorgaan in deze viering. 
  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag
7 oktober
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering 
Gerard Stevelink
Jos Langenhoff
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
8 oktober
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering 
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Peter Derks
Zaterdag 
14 oktober
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
15 oktober
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur 
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
Zaterdag
21 oktober
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
22
oktober
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag
28 
oktober
   

16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag
29 
oktober
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
 

11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


 

Algemene gegevens:
Website                    www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                       info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                 Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur) 
                                  06 - 51 99 01 05
Bank                         Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 28 - 29 oktober.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot dinsdag 24 oktober, 18.00 uur.

nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl


Kopij die ná bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.