Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Gespreksgroep huiskamer Lucaskerk

Gespreksgroep 15 juli 14.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk
Op Igniswebmagazine.nl -website van de Jezuïeten- is te lezen:
Er zijn mensen die in hun levensbeschouwing geen rekening houden met het gegeven van de religieuze ervaring. Zij zien de religie dikwijls als een gedachteconstructie die zich enkel handhaaft omdat ze nuttig is op korte termijn. Wie, zoals zij, ongevoelig is gebleven voor de eigenlijke religieuze ervaring, kan te rade gaan bij het verhaal van Alexander. Diens ‘religieuze ervaring’ is niet ontstaan omwille van haar aanwijsbaar nut, maar als een plots ontwaken.
Mystieke geschriften
Zo ook de religieuze ervaring in onze religieuze traditie, bijvoorbeeld de roepingverhalen van de Bijbelse profeten. Ook daar ontstaat de religieuze ervaring plotseling, als een ‘openbaring’. Daar blijkt eveneens dat de mens, na die ervaring, de wereld niet meer kan zien zoals voorheen. Wie dat niet begrijpt, kan beginnen met “Proof of Heaven” om daarna dieper te graven. Het lezen van mystieke geschriften is nog meer aan te bevelen, maar natuurlijk meer veeleisend.
Op 15 juli ben je welkom om aan de hand van teksten uit het boek ‘Na dit leven’ van Eben Alexander, in gesprek te gaan over wat jij geloofwaardig vindt. Voel je welkom!
Peter Derks.
(In een vervolg gaan we met mystieke teksten aan de slag!)