Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Online gespreksgroep over Bergrede in het Evangelie van Mattheus

De online gespreksgroep over de Bergrede van Jezus is vanwege Aswoensdag verplaatst naar woensdagavond 21 februari om 19.30 uur. Centraal staat de Bergrede van Jezus. We spreken op 21 februari over geluk hebben als je verdriet kunt toelaten, en over psalm 37 waarin Jezus de zachtmoedigen een goede toekomst belooft. 
Als je een keertje mee wilt doen, thuis van achter je laptop, meld je dan aan bij Peter Derks via pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl

Inschrijven