Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bezinning 


Ieder weekend vindt u hier een bezinning bij het Evangelie van die zondag. 
Dit voor zowel volwassenen als kinderen. 

 

Weekend 24 en 25 februari 2024

Bezinning op de 2e zondag van de Veertigdagentijd bij het evangelie van Marcus (9,2-10): Toen Petrus, Jakobus en Johannes samen met Jezus op een berg waren, veranderende Jezus voor hun ogen en werd de nauwe relatie tussen God en Jezus duidelijk. De stem van God zegt: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde’.

Berg op en af

Op de berg ziet Jezus zijn toekomst.
Zijn grote voorgangers wijzen Hem de richting.
Opnieuw kiest Hij vastberaden
voor de weg van sterven om te leven.
Alleen zo kan Hij Gods Zoon worden.
Het ideaal van Gods Rijk van vrede
dwingt Hem om de berg af te gaan.
Hij moet zijn weg naar Jeruzalem,
naar lijden en dood, vervolgen.
Daardoor is er voor Hem Leven voorgoed.
Hij ziet het als in een visioen,
een ongekende topbeleving.
Hij gaat doen waar Hij voor staat:
handen en voeten geven aan de liefde van God.

"Luister naar Hem":
dat klinkt vandaag opnieuw.
Onze diepste verlangens mogen we toetsen
aan het ideaal dat Jezus had.
Ze zijn goed,
als ze gaan in de richting van goedheid,
van gerechtigheid en vrede.
Naar Jezus luisteren:
dat is ook zijn weg gaan:
niet dagdromen, geen tenten bouwen,
want we zijn toch 'mensen van de weg',
mensen van zíjn weg.
Daarom moeten we bergafwaarts,
door het dal heen naar ongekend leven.

Wim Holterman osfs
Bron: Archief Werkgroep Liturgie Schilde Bergen

Kindergebed om dichtbij God te ervaren

Goede God,
Als wij op een berg zouden zijn,
zo’n hoge tot in de wolken,
dan stellen we ons voor
dat U heel dicht bij ons bent.

Hoe zou het zijn,
als die hemel dan open gaat?
Dan lijkt ons zo mooi
en ook heel spannend!

Wij bidden dat we bijzondere dingen
die we meemaken
niet vergeten,
maar dat ze weer in onze gedachten komen
als we ze nodig hebben.
Amen

Bron: www.kinderwoorddienst.nl
 


Weekend 17 en 18 februari 2024
Bezinning op de 1e zondag van de Veertigdagentijd bij het evangelie van Marcus (1, 12-15): Jezus ging na zijn doopsel door Johannes naar de woestijn, waar Hij veertig dagen verbleef en getest werd. Daarna trok Hij naar Galilea, waar Hij de Blijde Boodschap predikte.

Pijnlijk verlangen

Het leven lijkt soms een woestijn:
leeg, dor en kaal.
Je ziet geen uitweg,
je bent alle richting kwijt.
Van God en mens ben je verlaten,
hopeloos overgeleverd aan jezelf.
Verleden en toekomst lijken afgesneden.
Er is alleen maar het nu:
nu is het moment om te overleven;
nu is het moment om richting te zoeken;
nu zul je moeten weten
of je verder gaat of niet.

Gedreven door de Geest
ging Jezus deze woestijn in.
Hij stond voor de keuze
om met zijn voor- of tegenstanders
mee te gaan.
Hij kon kiezen voor of tegen het leven.
De Geest hield Hem overeind.
Hij koos voor de weg naar Jeruzalem,
de weg naar dood, de weg naar leven.
Het pijnlijk verlangen naar leven in de Geest van God,
hield Hem op de been.

Midden in de woestijn van ons leven
heeft Jezus voor ons een Blijde Boodschap.
Niet dood en ellende, niet ziekte en haat
hebben het laatste woord.
We kunnen ze niet ontlopen.
Ze overkomen ons, ze worden ons aangedaan.
De Boodschap van leven, nu en eens voorgoed,
is als een oase in ons bestaan.
In de pijn van ons leven
mogen we het verlangen levend houden
naar toekomst, naar het Rijk Gods.

Wim Holterman osfs
Bron: Archief Werkgroep Liturgie Schilde Bergen

Kindergebed om voor het goede te kiezen

Goede God,
Ik weet niet hoe het is om in een woestijn te zijn,
maar het lijkt mij geen fijne plek.
Jezus ging er heen om na te denken.
Veertig dagen lang.
Dat is heel knap van Hem.
Ik weet niet of ik het zou volhouden, God.
Misschien als U mij zou helpen?
En wat als er ook nog stemmen kwamen
die zeiden dat ik niet in U moet geloven,
dat ik weg zou mogen uit de woestijn
eten en drinken zou krijgen en gelukkig worden?
Wat zou ik dan kiezen?

Wij bidden U: Help mij
om voor het goede te kiezen
en te geloven in het Goede Nieuws.
Amen.

Bron: www.kinderwoorddienst.nl


Weekend 10 en 11 februari 2024 (Carnaval)

Bezinning op de 6e zondag door het jaar bij het evangelie volgens Marcus (1, 40-45): Wanneer Jezus een melaatse man geneest krijgt deze de opdracht dit niet verder te vertellen, maar het geheim te houden. Jezus wil niet bekend staan om zijn wonderen, maar Hij wil dat de mensen naar Hem komen luisteren.  Zoals dat met veel geheimen gaat, lukt het de man uit blijdschap niet over zijn genezing te zwijgen.

Ziek...
al zolang
of pas geworden,
kortstondig
of uitzichtloos.

Zie hen,
bezoek hen,
help hen,
hoor hen aan.
En bid
met hen en voor hen.

Gehandicapt...
naar ziel of lichaam,
zwaar of licht,
van kindsbeen af
of ooit geworden.

Ga met hen mee,
waardeer hen,
acht hen hoog.
En bid
met hen en voor hen.

Eenzaam...
wie niet,
wie nooit?
Eenzaam geraakt,
eenzaam gemaakt,
achtergebleven,
alleen gelaten.

Ga naar hen toe,
reik hen de hand,
neem de tijd.
En bid
met hen en voor hen.

naar Peer Verhoeven
Bron: Archief Werkgroep Liturgie Schilde Bergen

Kindergebed om een geheim te bewaren

Goede God,
Soms willen wij heel graag praten.
We willen alle mooie dingen die we zien vertellen.​​​​​​​
We willen dan niet op onze beurt wachten
en dan vergeten we soms te luisteren.
Wij bidden U: help ons om te luisteren
en om niet alleen maar te vertellen.
En als we soms eens een geheim moeten bewaren,
help ons dan om onze lippen stijf op elkaar te houden.
Dat is niet altijd gemakkelijk,
daarom vragen wij U, help ons om het goede te doen.
Amen

Bron: www.kinderwoorddienst.nl (bewerkt)
Jezus geneest een melaatse man en die mag het niet verder vertellen.


Weekend 3 en 4 februari 2024:
Bezinning op de 5e zondag door het jaar bij het evangelie volgens Marcus (1,29-39):
Het evangelie vertelt over een dag in het leven van Jezus: helemaal gekleurd door het brengen van
het Goede Nieuws, niet alleen in wat Hij zegt, maar ook in wat Hij doet: genezing van de
schoonmoeder van Petrus in Kafarnaüm, waarna velen die aan allerhande ziekten leden, door
Hem genezen werden en Hij dreef tal van geesten uit.

Koorts

Je hebt het warm en koud tegelijk.
Je wil mensen om je heen
en tegelijk kan je ze niet verdragen.
Je hebt alles, niets tekort,
en toch voel je je niet goed in je vel
en je weet niet hoe dat komt
en wat de reden is.

Koorts beheerst ons leven
drijft en verlamt ons
in duizend vormen:
de koorts van het grote Nooit Genoeg
die ons opjaagt naar altijd meer;
de koorts van het wantrouwen
en de angst die ons is aangepraat
en ons opsluit in onszelf;
de koorts van wrok en haat
die ons zicht op de medemensen vertroebelt.

Bid dat de koorts van ons mag wijken
die ons verhindert om naar mensen toe te gaan,
en ons belet onszelf te zijn.
En dat wij ons laten raken door die Ene
die ons bij de hand neemt
en doet opstaan
om dienende mensen te worden.
Er zijn voor anderen
geneest.

Carlos Desoete
Bron: Archief Werkgroep Liturgie Schilde Bergen


Kindergebed om rust te vinden

Goede God,
Wij willen even stil staan en stil worden....
Soms zijn we zo druk met rennen en spelen
dat we vergeten om stil te zijn en te luisteren.
Jezus geneest zieke mensen, Hij kijkt hen aan.
Laten wij ook naar elkaar omkijken.
Jezus leert ons dat we ook stil mogen worden
om even op adem te komen.
Wij willen leren van Jezus, die stil wordt en rust zoekt.
Wij bidden U, God:
help ons, als we heel druk zijn,
om het stil in ons te laten worden
en help ons zo af en toe even stil te staan.
Amen

Bron: www.kinderwoorddienst.nl (bewerkt)


Weekend 27 en 28 januari 2024:
Bezinning op de 4e zondag door het jaar bij het Evangelie volgens Marcus (1, 21-28):

Toen het sabbat was, gingen ze in Kafarnaum naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God.
De woorden van Jezus maakten diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht!
Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren. 

Een nieuwe leer met gezag
De eerste woorden van Jezus in de synagoge
moeten grote indruk hebben gemaakt.
Het evangelie vermeldt niet wát Hij zei.
Maar de reactie van de aanwezigen is duidelijk:
een nieuwe leer met gezag.
Blijkbaar zijn zijn woorden ingeslagen.
Ze hebben de mensen geraakt.
Door Hem waren ze niet langer overgeleverd
aan de zware druk van mensenwetten.
Jezus plaatste mensen weer
in de bevrijdende ruimte van God.
Ze hoeven zich niet bekneld te voelen
door welke dwingelandij dan ook.
Heel zijn optreden is hiervan een getuigenis.

De woorden die in ons midden klinken
staan telkens weer onder de kritiek
van zijn leven.
Het gaat niet om óns gezag maar om het Zijne.
Niet ónze woorden zijn belangrijk,
wel of zíjn Boodschap doorklinkt.
Of wij gehoor geven aan zijn leer
kunnen we afmeten aan onze bevrijdende liefde.
Geloven in de man van Nazareth
is alle dwingelandij en machtswellust
het zwijgen opleggen.
Aan onze daden wordt zichtbaar
wat we geloven.

Wim Holterman osfs
Bron: Archief Werkgroep Liturgie Schilde Bergen


Kindergebed om net als Jezus te zijn

Goede God,
Jezus was een heel bijzondere leraar.
Hij kon de mensen veel over U vertellen.
Dan luisterden ze allemaal ademloos.
Je kon merken dat Hij iedere dag contact met U had.
Dat kunnen wij ook, als wij bidden.
Daarom vragen we U,
laat Jezus ons grote voorbeeld zijn
van wie we kunnen leren
dat U een God van liefde en trouw bent.
Amen.

Bron: www.kinderwoorddienst.nl (bewerkt)
4e zondag door het jaar