Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 10 van 2023

Nieuwsbrief 10 van 2023

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 10
15 - 16 juli 2023

In deze aflevering:
- Niksen.
- Licht in de verte.
- Thuis bij Peerke.
- Buurtfestival gLoBe zondag 27 augustus.
- Save the date: Fietstocht voor vrede op zaterdag 16 september.
- Van het vrijwilligersberaad.
- Vormselvoorbereiding.
- Gasten van de inlooplunch genoten van lekkere hapjes op het Offerfeest.
- Waardeert u de koffie in de Lucaskerk ook zo?
- Jubileum Kees van Oers.
- Van de bestuurstafel.
- In dankbare herinnering pater Theo Raaijmakers MHM.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens. 

Niksen.
De voor ons liggende vakantieperiode is zo'n moment in het jaar om even 'de boel de boel te laten', 'even op adem te komen', even te niksen, niets moet....
'Even niksen' staat echter wat haaks op wat zo typerend lijkt aan onze volksaard: 'altijd druk, druk, druk', 'rennen van hot naar her'...
Een vakantieperiode kan overigens naast een weldadige tijd ook een weer wat gevaarlijke tijd zijn, wanneer er vanit volle snelheid ineens teruggeschakeld wordt naar de relaxstand. In mijn geheugen staat nog gegrift het tragische overlijden van televisiepersoonlijkheid Willem Ruis, die na een heftig televisieseizoen plots het leven liet op vakantie in Spanje. 
Onze taal lijkt eveneens voorstander te zijn van een actief leven: 'ledigheid is des duivels oorkussen'... Wanneer we vroeger thuis (zo rond de tijd van Willem Ruis zeg maar) weleens wat verslingerd Donald Duck lazen, kon moeder nog weleens uitroepen: 'gaat naar de mieren luiaard, en ziet hoe ze werken in word wijs'. Dat nijverige, dat drukke, die volle agenda; het zit zo veranderd in onze cultuur. Tenminste, zo lijkt het althans...
Recent las ik een artikel op de website van The BBC, 'The Dutch solution to busyness that captivated the world', en daarin werd het werkwoord 'niksen' opgevat als een wijze om beter met stress om te gaan plus ook om te herstellen van een burn-out. 'Niksen' wordt daarin beschreven als een 'wellness trend' en zelfs vergeleken met concepten als het Japanse 'Ikigai' of het Deense 'Hygge', het is maar dat u het weet. 'Niksen-friendly-places' zijn volgens het artikel te vinden bij een strand of in een park, in onze contreien kunnen we denken aan een bos- of heidegebied. 
Zouden onze mooie kerkgebouwen ook geen plaatsen voor 'niksen' kunnen zijn, zo vroeg ik me af bij het schrijven van deze inleiding...? Natuurlijk zijn voor ons parochianen de Goirkesekerk en de Montfortkerk plaatsen van ontmoeting, een treffen van vrijwilligers, voorgangers, zangers en musici, met elkaar én met God, maar evenzeer zijn de gebouwen ook een beetje gemeengoed voor vele andere Tilburgers. Ook zij kunnen gehecht zijn aan die bekende stadsgezichten van straten en gebouwen. Misschien mogen onze ruimtes ook méér zijn dan alleen 'decor', objecten waaraan men maar aan voorbijfietst. De Hasseltse Kapel ademt rust en stilte uit, vooral door het tikken van de grote klok wordt de hartslag al wat in een rustigere cadans gebracht. Of bij het wandelen door de kloostergang van de Trappistenabdij. Maar deze oases rekenen we dan weer niet tot onze parochie. Het idee om even een van onze kerkgebouwen binnen te lopen, er even te gaan zitten en een kaarsje op te steken... Mogelijk kunnen we dit snel tot een realiteit maken wanneer al onze verbouwingswerkzaamheden achter de rug zijn. Bijvoorbeeld in onze Lucaskerk en Petrus Donderskerk: dat er - naast het doorgeven van een misintentie of koffiedrinken voor vrijwilligers - ook gelegenheid is om even wat verder binnen te lopen, even in de stilte van het kerkgebouw, even op adem komen, voor ons, maar ook voor alle Tilburgers. Mag ik daar even van dromen? We nemen het voor nu maar even mee in deze vakantieperiode, sowieso wens ik u een mooi en fijn 'niksen' toe gedurende deze periode!
Geert Eijsbouts

Buurtfestival gLoBe zondag 27 augustus 2023

Op de laatste zondag van augustus vindt voor de 3e keer het gratis buurtfestival gLoBe (gelukkig Loven-Besterd) plaats op verschillende locaties in de wijk. Wees welkom om te genieten van optredens en activiteiten en vooral van de gezelligheid. 
De activiteiten starten op ieder heel uur en duren ongeveer 20 minuten. Zo kun je je eigen festivalprogramma bepalen en heb je tijd om naar de verschillende locaties te gaan. 
Ook wordt kleedjesvrijmarkt gehouden op en tussen de locaties. Wil je zelf optreden of spulletjes verkopen op de kleedjesvrijmarkt? Meld je aan op stichtingmakon@gmail.com of bij
Marianne 06-33014648
De hele middag kun je opgevrolijkt worden door de bijzondere muziek van draaiorgel Fata Morgana. De orgelman rijdt met zijn orgel overal in de wijk. 
Besterdplein:Op ieder uur zingt popkoor Trammelant de sterren van de hemel, begeleid door een band. Daarnaast zijn er demonstraties van Ladybird Skatepark (skateboarden) en is er kleedjesvrijmarkt en zijn er kraampjes van winkeliers.
Petrus Donderskerk: De bekende organist Rob Nederlof (stadsorganist van Tilburg) speelt op het kerkorgel klassieke popnummers. Kom genieten van deze mooie, onverwachte combinatie. 
Dansschool van Opstal: Ieder heel uur kun je gratis deelnemen aan proeflessen voor verschillende leeftijden. 
Kade Lovense Kanaaldijk: Ieder uur vertrekt een schip van Tilburg AHOI voor een rondvaart over het kanaal en door de industriehaven, muzikaal omlijst door troubadour John Meulendijks. Op de kade zorgt duo Lang & Gelukkig (Peer de Graaf en Michael Breukers) voor muzikaal en humoristisch entertainment tijdens het wachten.
Rozenplein: Ieder uur speelt De Kofferband vrolijke, energieke nederpopliedjes, waarbij je moeilijk stil kunt blijven staan en zijn er zelfgemaakte hapjes van buurtbewoners en snuffelen op de kleedjesvrijmarkt.
Molenbochtplein: Kom genieten van de voorstelling die EELT Theatercollectief heeft gemaakt met bewoners van Loven-Besterd, geïnspireerd op het leven in de wijk. Tussendoor word je verrast door blazerstrio F3, dat verzoekjes voor je speelt uit een muzikale 'ijskaart' met composities van stadscomponist Jacq Palinckx.
Stint Willebrordplein (achter de kerk): Ieder uur speelt Frank Nielander 'Zomervogels', saxofoonspel, geïnspireerd op poëzie en natuur. Laat je betoveren. 
Club Soda (Goudenregenstraat 15-07): Om 18.00 uur sliten we het festival af met een gratis frietje bij Club Soda en de voorstelling 'Residu(e)' van het vrouwenproject 37,5, ook te zien op Festival Boulevard in Den Bosch.

Save the date: Fietstocht voor de Vrede op zaterdagmiddag 16 september.
In de week van 16 tot en met 24 september organiseert PAX, de grootste vredesorganisatie van Nederland, de Vredesweek. 
De Raad van kerken en de Süleymaniyemoskee (Wandelboslaan) sliten zich daarbij graag aan. 
Zij organiseren een fietstocht voor de vrede op zaterdagmiddag 16 september.
Voor als je van vrede houdt!
De afstanden tussen de plaatsen die we aan doen zullen kort zijn en de workshops zullen kindvriendelijk zijn. 
Het organiserend comité hoopt daarom dat er veel kinderen mee gaan doen, samen met hun (groot)ouders.
In een volgende nieuwsbrief meer hierover! Noteer nu alvast: 16 september Fietstocht.

Van het vrijwilligersberaad.
Op 26 en 28 juni hebben in totaal zo'n 50 vrijwilligers gereageerd op een oproep om met het Vrijwilligersberaad te praten over het werk dat zij doen voor onze parochie. Bedoeling was vooral om met elkaar van gedachten te wisselen en daarnaast lag er een voorstel om de parochie-organisatie wat aan te passen. En dit met een tweeledig doel:
1. Vrijwilligers en parochianen meer inspraak te geven in beleid en uitvoering;
2. Commnicatie binnen de parochie en tussen de locaties kan worden versterkt. 
Dit kan volgens het beraad door het opzetten van een soort tussenlaag, de locatieraden, die binnen de locatie allerlei kleinere zaken regelen met werkgroepen en parochianen aan de ene kant maar daarnaast ook jaarlijks contact hebben met parochiebestuur en pastoraal team. Daar kan dan van alles aan de orde komen aan voorstellen en problemen en vooral ook aan onderlinge contacten die bevorderen dat mensen elkaar echt leren kennen en de onderlinge communicatie sterk bevorderen.
Het lijkt een beetje theoretisch maar het moet in de praktijk uit gaan wijzen of het zo tot meer onderlinge contacten tussen locaties en met bestuur, team en vooral ook parochianen gaat leiden. 
Want elkaar kennen is de eerste stap tot zich met elkaar verbinden en als parochie meer eenheid krijgen. 
Na de vakantie ligt er het voorstel om nog een keer samen te komen. We hebben veel van elkaar te leren. 

Vormselvoorbereiding.
Op zondagmiddag 2 juli kwamen de vormelingen bij elkaar voor hun derde voorbereidingsbijeenkomst. Dit keer was die in de tuin van het Goirke. Daar gingen de vormelingen aan de slag met de zeven gaven van de Heilige Geest. We kennen ze wel: Het gaat om wijsheid, verstand, raad, sterkte, wetenschap, godsvrucht en vreze des Heren. Althans, zo wordt het in de Rooms Katholieke kerk vaak verwoord. 
Maar de vormelingen ontdekten nog veel meer gaven van de Geest!
Aan de hand van mooie spelletjes spraken ze over de gave van 'samenwerken', de gave van concentratie, de gave van 'kunnen wachten', de gave van verwondering, enz., enz..
Als je ervoor openstaat, krijg je veel van de Geest... juist ook op momenten dat je het niet verwacht had. Je stijgt gewoon uit boven jezelf!
De hoogte in:
Het hoogtepunt van de middag was het toren beklimmen. Onder leiding van gids Peter van Gestel gingen we naar boven. (Dapper dat twee vormselingen durfden aan te geven: die trappen klimmen wij niet op. -De gave van moed en van 'jezelf drven te zijn'-)
We genoten er van het uitzicht dat we er kregen. 
Er kwam een brede glimlach op alle gezichten toen de vormelingen de touwen in handen kregen en de klokken mochten luiden. "Echt supergaaf. Om nooit meer te vergeten!" Op de foto: Anne.
Wilt  zelf ook een keertje de toren beklimmen? Kom dan naar de Open Monumentendag van zondag 10 september van 11.00 - 17.00 uur. (Maar we gaan op die dag niet de hele dag de klokken luiden!)
Peter Derks.

Opbrengst Wereldwinkel.
Nog niet vaak hebben we in de digitale nieuwsbrief de opbrengst van de verkoop van de Wereldwinkel in de Lcaskerk vermeld. Dit keer doen we het wel. Omdat we enthousiast zijn over de opbrengst. De laatste keer voor de vakantie dat de Wereldwinkel in de Lucaskerk aanwezig waren, hadden we namelijk een uitzonderlijk hoge verkoop. Producten, vooral non-food, die anders niet of nauwelijks aftrek vonden, gingen n bij wijze van spreken als zoete broodjes over de tafel. Dat leverde al met al een opbrengst op van €238,00.
De maand augustus slaan we over, maar op 10 september kunt u de Wereldwinkel weer in de Lucaskerk verwachten. In het Kruispunt zijn we met een tafel vol producten op 24 september aanwezig. Maar in de tussentijd kunt u natuurlijk terecht in de Nieuwlandstraat 39, van maandag tot zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Gasten van de Inlooplunch genoten van lekkere hapjes op het Offerfeest.
Basisschool Antares, Tilburg-West, heeft op haar website staan dat een optimale ontwikkeling van leerlingen vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen: 'De kracht van verbinding' is daarbij ons leidende principe.'
Aan 't begin van de lente zocht basisschool Antares contact met de parochie: 'Of er -kort voor Pasen- iets verteld kan worden over het christelijke vasten en het Paasfeest. (En dan gelijk ook aansluiten bij het Islamitische Vasten.)'
De gastlessen van de parochie werden een succes. Er ontstond wat contact met deze basisschool. Een maand later kwam er een telefoontje: of een groepje van school de parochie mocht trakteren op hun offerfeest. 'Maar natuurlijk zijn jullie welkom!'
Op dinsdag 27 juni, daags voor het Offerfeest, kreeg de Inlooplunch (Beneluxlaan) bezoek van een aantal moeders en kinderen. Ze stelden zich eerst voor. Daarna hoorden de gasten meer over het feest zelf. Ieder kreeg een A4-tje mee om het nog eens na te kunnen lezen. Een citaat: 'Het offerfeest houdt vooral in om elkaar te helpen en met elkaar te delen. Het wordt elk jaar 3 dagen achter elkaar gevierd als afsluiting van de maand als pelgrims op bedevaart naar Mekka gaan. Het wordt ook wel 'het grote feest', 'feest van Ibrahim' (Abraham) of 'schapenfeest' genoemd. Met dit feest herdenkt men het grote offer dat van Ibrahim werd gevraagd, toen hij de opdracht kreeg het dierbaarste dat hij bezat zijn enige zoon te offeren (een verhaal dat ook in de Bijbel staat).'
De gasten van de Inlooplunch hebben genoten van de hapjes. Er is weer een nieuw stukje 'verbinding in de wijk' ontstaan. 
We danken de moeders en hun kinderen voor al het goede!
Peter Derks.

Waardeert u de koffie in de Lucaskerk ook zo?
Iemand fluisterde in mijn oor: "De koffieschenkgroep krijgt al jaren weinig aandacht. Zou je hen niet een keer interviewen voor de nieuwsbrief?"
Een dag later een appje en daarna was de afspraak snel gemaakt.
Ik had de koffie en thee gezet voor de koffieschenkgroep. 
Peter beschrijft de groep.
De groep bestaat uit dertien personen, twaalf vrouwen en één man. Vijf ervan konden wel even tijd vrij maken voor een interview.
Dit is een aantal vrijwilligers die iedere zondag in de Lucaskerk na de viering de koffie zetten. 
In groepjes van vier -in wisselende samenstelling- wordt de koffie verzorgd. Sommigen zijn er bijna elke zondag. Anderen één a twee keer per maand. 
Rond 10.15 uur is men aanwezig om voorbereidingen te doen. Als het druk is geweest in de kerk, is het soms wel 13.30 uur voor men klaar is. In het verleden werd alles met de hand afgewassen. Dan was de halve zondagmiddag voorbij voor de deuren konden worden dichtgetrokken. De nieuwe vaatwasser -sinds de verbouwing- is dus een uitkomst. 
Niet zo vanzelfsprekend.
Naast het zorgen voor koffie na de vieringen wordt men ook gevraagd voor de koffie bij een Vergadering van de Parochie, Kleuterkerk toen die er was op zondagmiddag 16.00 uur, koffie rondom lezingen, enz, enz...
Koffie drinken na de viering doet men in de Lucaskerk sinds 1984. Voor die tijd ging ieder gelijk huiswaarts na de viering. 
Vredeswens.
De groep vertelt: We weten dat er ook mensen zijn die geen behoefte hebben om na de viering anderen te ontmoeten. Het zijn veel dezelfde mensen die elkaar dan aanspreken. Er is weinig interactie tussen de verschillende 'kliekjes'. Je komt daar niet snel tussen. Mensen staan met de ruggen naar elkaar toe: dat stimuleert niet om er nieuwe mensen bij te ontvangen. 
Overigens maken mensen dat ook in andere settingen mee. Bijvoorbeeld op andere grote feesten en partijen. In een grote groep maak je toch kleine groepjes waarin je je thuis voelt. 
Maar er zijn ook andere ervaringen in deze groep. Het ligt ook aan jezelf. Geef jij van harte de vrede door bij de vredeswens? Hoe actief ben je? Kan zo verbindend zijn!
Contact.
Eén persoon vertelt: "Ik nam al een keer afscheid. Maar ik kreeg spijt omdat ik de mensen van de groep miste. Het kan best hectisch zijn. Maar het is ook altijd mooi!'
Het is heel fijn om contact te hebben met kerkgangers. Maar ook de contacten onder elkaar zijn heel waardevol. 
Natuurlijk wel!
Vanuit de kerk is er echter weinig waardering, zo ervaart de werkgroep. De Koffieschenkgroep wordt in het openbaar weinig bedankt. Slechts in de jaarlijkse Witte Donderdagviering als het gaat over diaconie.
Waardeert u het kopje koffie en de inzet van onze vrijwilligers? Natuurlijk wel.
Dankjewel, lieve mensen.
Wij hopen elkaar nog jaren te mogen ontmoeten na de viering!

Jubileum Kees van Oers
Alweer 12,5 jaar is Kees van Oers vrijwilliger op het parochiecentrum van de locatie Frater Andreas. Kees is onder andere actief als postbode, kent de wijk dan ook op zijn duimpje.
Verder is hij altijd bereid tot allerlei hand- en spandiensten op het secretariaat en een graag geziene gast aan de koffietafel. 
Reden genoeg om hem even in het zonnetje te zetten!
Bedankt Kees, voor jouw trouwe inzet!
Medewerkers en vrijwilligers Locatie Frater Andreas

Van de bestuurstafel.
De laatste tijd bereiken ons berichten, dat het parochiebestr zo weinig zichtbaar is. Nu zijn wij ons daar niet zo van bewust, maar het zou natuurlijk kunnen. We kregen zelfs te horen dat men niet weet wie er in het bestuur zitten en welke gezichten daarbij horen. 
Gelukkig is dat gemakkelijk op te lossen door een goede en actuele website. Als u op deze link klikt, ziet u direct wie er deel uitmaken van het bestuur.

Als een van onze mission statement is "nabijheid" dan horen wij als bestuur daar toch zeker gestalte aan te geven. Daarom heeft het parochiebestuur onlangs besloten om voortaan in elke nieuwsbrief een rubriek "Van de bestuurstafel" genaamd, te plaatsen. Aan mij de eer om hiervoor de aftrap te doen.
Een van de onderwerpen die het bestuur al lange tijd bezig houdt is het vinden van nieuwe bestuursleden. De meeste bestuursleden zijn al actief vanaf de fusie, dus vanaf de oprichting van onze parochie in 2015. Zelf heb ik altijd gezegd, dat ik maximaal 2 termijnen van 4 jaar als vicevoorzitter actief zou willen zijn. Die termijn is inmiddels voorbij maar het vinden van een opvolger is een uitdaging. Naast het vicevoorzitterschap (onze pastoor Frank Lemmens is voorzitter van het bestuur) heb ik mij afgelopen jaren voornamelijk bezig gehouden met het beheer van alle gebouwen van de parochie. Als binnenkort de verbouwing van de Petrus Donderskerk is afgerond en het parochiecentrum aan de Hoefstraat naar die kerk is verhuisd, hebben al onze kerken een aanpassing ondergaan. Ze kunnen er dan weer vele jaren tegenaan. Het heeft allemaal een lieve duit gekost, maar door deze intensieve operatie zijn de kosten van beheer van onze gebouwen ook behoorlijk gereduceerd. 
Graag wil ik hierbij een oproep doen aan onze parochianen om samen met het parochiebestuur uit te kijken naar een nieuwe vicevoorzitter. Die komt op gebouwlijk gebied in elk geval in een gespreid bedje. Misschien is het iets voor u of weet u iemand voor wie het iets zou kunnen zijn. Het is een uitdagende bestuursfunctie waar veel plezier uit te halen is. 
Verder zoeken wij ook actief naar een nieuwe penningmeester omdat onze huidige penningmeester, Stephan Horsten, heeft aangegeven er na bijna 8 jaar ook mee te willen stoppen. 
Tot slot zoeken wij met spoed naar een bestuurslid die het beheer van onze drie begraafplaatsen in zijn portefeuille zo willen hebben. 
Ongetwijfeld zijn er mensen die interesse hebben in een van de genoemde functies. Misschien iets voor u zelf of wellicht weet u iemand voor wie het iets zou kunnen zijn. Wilt u meer informatie of heeft u een tip, neem gerust contact met mij op (tel. 06-22453343) of meldt het op secretaris@parochiepeerkedonders.nl  Wij zijn blij met elke tip die wij krijgen. 
Theo de Kort, vicevoorzitter

In dankbare herinnering aan Father Theo Raaijmakers, MHM.
* 22 - 03 - 1951     + 22 - 06 - 2023
In september 1963 begon Theo zijn opleiding bij de Mill Hill paters in de 'Rooie Pannen' te Tilburg. Met een diploma Gymnasium B ging hij naar Roosendaal en in 1973 naar het St. Joseph's College te Mill Hill, Londen. Daar studeerde hij aan het King's College. Op 8 mei 1976 legde hij zijn eeuwige eed af. 
Op 25 juni 1977 werd hij in Moergestel tot priester gewijd door Mgr. Jan Bluyssen. Datzelfde jaar volgde een benoeming naar het Zuid-Indiase bisdom Kurnooi. Na twee jaar was hij al te vinden in Kolkata (Calcutta). En even later in de stad Hyderabad. Het welzijn van en de zorg voor kwetsbare jongeren kreeg zijn bijzondere aandacht. Hij had zijn missionaire roeping gevonden! Het opvangcentrum 'St. Mary's' werd zijn thuis. In 1989 verliet hij India om zijn vleugels uit te slaan in Zuid Amerika. Aanvankelijk was het Chili, maar de school om Spaans te leren stond in Cochabamba, Bolivia. Daar vond hij een nieuwe uitdaging in het centrum voor kwetsbare jongeren.
'Amanecer' (dageraad, nieuwe kans), het centrum voor straatjeugd en kwetsbare jongeren, werd zijn plek. Hij zou er zich inzetten met alles wat zijn missionaire hart kon geven. 
Echter, door steeds erger wordende rugklachten, moest hij begin 2017 noodgedwongen terug keren naar Nederland. Eerst bij familie die hem liefdevol verzorgde. Op 28 december - feest van de Onnozele Kinderen - kwam hij naar Missiehuis Vrijland. Hij had hier een kamer en alle zorg die daar bij hoort, maar zijn hart bleef bij zijn geliefde jongeren in Cochabamba. Geen kaart of brief werd weggegooid. De regie over de zorg voor zijn steeds zwakker wordende lichaam hield hij stevig in de hand. Evenals met Bolivia viel ook het leven loslaten hem zwaar. 
Moegestreden gaf hij in de namiddag van 22 juni zijn leven terug aan zijn Schepper.

                                           "Ik heb een brood gekocht,
                                      kreeg rode rozen ten geschenke.
                                    O, hoe groot is mijn geluk dat ik die
                                      in mijn handen mee mag dragen".
                                                (Kitahaka Hakoesjoe).


In een eucharistieviering uit dankbaarheid is op vrijdag 30 juni afscheid genomen van Theo Raaijmakers in de kapel van het St. Jozefhuis van de paters Mill Hill in Oosterbeek. Familieleden van Theo legden - conform zijn lijfspreuk die hierboven staat - rode rozen op zijn kist. 
In de parochie is begin juli een extra collecte gehouden zodat zijn werk in Cochabamba nog enige tijd kan worden voortgezet. Onze communicanten hebben jarenlang zijn werk ondersteund door/voor de straatkinderen van Cochabamba te sparen. Wilt u ter nagedachtenis aan Theo nog een bijdrage overmaken, dat kan op NL 89 RABO 0134 5207 69 t.b.v. Stichting Werk Theo Raaijmakers. Hartelijk dank!

Vieringen in de komende periode.
 

  • Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.
  • De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream uitgezonden.
    U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage van deze website of via deze link.

 

 

  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag
15 juli
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke v Knegsel
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag
16 juli
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
In de tuin van parochie-centrum Hoefstraat!
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
22 juli
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
23 juli
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Bert Jacobs
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
29 juli
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
 
Zondag 
30 juli
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Joke v Knegsel
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag
5 augustus
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
 
Zondag
6 augustus
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Ruud
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag
12 augustus
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
13 augustus
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn van de Laar
 

11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn van de Laar

 

Algemene gegevens:
Website:                      www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                         info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                  013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                    voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                    06-51990105
Bank:                           Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57
 


De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 5 - 6 augustus 2023. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot dinsdag 1 augustus, 18.00 uur.
Kopij die ná bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later!
                                nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl