Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 08
3 - 4 juni 2023

In deze aflevering:
- Seniorenpastoraat.
- Switchviering.
- Zondag 11 juni: Keti Koti.
- Wereldwinkel.
- Amnesty International.
- Sop en Zeep.
- Vrijwilligersberaad nodigt vrijwilligers uit.
- Thuis bij Peerke.
- Kloosterdag.
- Cursus bijbels Hebreeuws.
- Koninklijke onderscheiding Theo de Kort.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Seniorenpastoraat.
Op vrijdag 9 juni aanstaande om 14.00 uur is er weer een bijeenkomst van het Seniorenpastoraat. 
Het thema van deze middag is: "Terug in de tijd".
Wij hebben een aantal boeken gekregen: "Trots op Tilburg". Daar gaan we die middag in bladeren om oude herinneringen op te halen. 
Om elkaar verhalen te vertellen van vroeger en nu in deze stad. Want we zingen in het Tilburgs volkslied dat we wonen in de schôônste stad van 't laand! Daar moeten we vast veel over kunnen vertellen.
Van harte welkom in het parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Switchviering.
Zaterdag 3 juni om 19.00 uur in de Petrus Donderskerk.

Zondag 11 juni 2023: Keti Koti.
Kerkdienst in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124, Tilburg.
Aanvang: 11.00 uur.
Een gezamenlijke viering van de Surinaamse gemeenschap en Parochie Peerke Donders, locatie De Vlaspit. 
Thema: herdenking 150 jaar afschaffing slavernij in Suriname en de Antillen.
Voorgangers zijn Pater Theo te Wierik msc en pastor Gerard Stevelink. 
Spreker: Dr. Headly Binderhagel. 
Mmv. Surinaams Koor Pramisi.
U bent van harte welkom voor deze bijzondere kerkdenst. 
WCS (Werkgroep Christelijke Surinamers)

Wereldwinkel in Kruispunt en Lucaskerk.
Op zondag 11 juni aanstaande zijn we met producten van de Wereldwinkel Tilburg zowel in MFA Kruispunt als de Lucaskerk te vinden. In het Kruispunt kunt u alleen na de viering bij ons terecht, in de Lucaskerk zowel voor als na de viering. 
Op beide locaties kunt u pinnen. 
Heeft u een speciale bestelling dan kunt u die van tevoren aan ons doorgeven:
wereldwinkeltilburg.bestelling@gmail.com onder vermelding van het product, uw naam en de locatie waar u het op 11 juni wilt komen afhalen. 

Amnesty International
Op de tweede zondag van de maand is het traditiegetrouw mogelijk brieven te tekenen voor Amnesty International. Wij vragen een kleine vergoeding voor de noodzakelijke postzegel om uw brief te versturen. 

Sop & Zeep
Sop- en zeepartikelen, waarbij u kunt denken aan wasmiddelen, shampoo, toiletzeep en tandpasta, kunt u in de blauwe krat in de Lucaskerk inleveren. Ze zijn bestemd voor mensen met een smalle beurs. 

Het vrijwilligersberaad nodigt alle vrijwilligers uit.
Het vrijwilligersberaad coördineert het vrijwilligerswerk in de parochie. 
De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan vernieuwing van het vrijwilligersbeleid en samen met het bestuur een nieuw conceptplan opgesteld. We presenteren hierin o.a. een voorstel dat vrijwilligers meer invloedd geeft en de onderlinge samenwerking tussen de locaties bevordert. We willen hier graag met de locaties over spreken en een advies aan het bestuur overbrengen. Het bestur stelt het beleidsplan vast. 
We nodigen daarom alle vrijwilligers uit op een van de volgende bijeenkomsten:
- maandagmiddag 26 juni van 14.00 uur - 15.30 uur op het Goirke
of
- woensdagavond 28 juni van 19.30 uur - 21.00 uur in de Lucaskerk.
AGENDA:
1. Opening
2. Presentatie van het voorstel a.d.h.v. een visueel beeld.

3. Discussie over het voorstel.
4. Samenvatting van de visie van de aanwezigen.
5. Uitwisseling van de ervaringen met huidige 6 B's.
6. Presentatie van een digitaal handboek, met daarin o.a. het beleidsplan, de gedragscode, de vertrouwenscommissie, alles over VOG en AVG.
7. Ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie.
8. Sluiting.
We hopen u te mogen ontvangen.
U hoeft zich niet op te geven. 
Het vrijwilligersberaad: Maria, Joke, Gerard, Corina, Ingrid.

Kloosterdag, 1 juli Franciscanen Megen.
Thema: Keti Koti - Ketenen gebroken (afschaffing slavernij).
Keti Koti vindt elk jaar op 1 juli plaats, verwijzend naar 1 juli 1863, de dag waarop Nederland de slavernij heeft afgeschaft in de koloniën. Toch moesten de tot slaaf gemaakten na 1 juli 1863 nog tien jaar doorwerken. Terwijl hun eigenaren gecompenseerd werken door de overheid. Pas in 1873 mogen ze de plantages echt verlaten. 
08.45 uur: Vertrek
09.45 uur: Aankomst klooster Franciscanen in Megen
10.00 uur: Opening van de kloosterdag
                 Er is in de huidige samenleving zoveel dat ook velen onder                       ons tot slaafse mensen maakt. Daarover gaan we met elkaar                   in gesprek na de inleiding op het thema. 
11.00 uur: De provinciaal overste van de Franciscanen vertelt
11.45 uur: Stilte tot aan het middagmaal
12.30 uur: Middagmaal    Bezoek aan de tuin
13.30 uur: Korte film (12 minuten)
14.15 uur: Eucharistieviering.
15.00 uur: Vertrek.
De kosten van deze dag zijn €12,=
Opgave - voor 15 juni - bij 
Gerard Stevelink: gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl
Theo te Wierik, msc: provinciaalmsc@misacor.nl

Cursus bijbels Hebreeuws voor beginners.
In sepember 2023 begint in Tilburg een nieuwe cursus 'Bijbels Hebreeuws voor beginners'. 
Bijna heel het Oude of Eerste Testament is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. Door deze cursus leert u het Oude of Eerste Testament lezen in de taal waarin het geschreven is. 
Het lezen van de Bijbel in de oorspronkelijke taal heeft zijn eigen waarde. Een vertaling, hoe zorgvuldig die ook is gemaakt, is altijd ook een interpretatie. Door de tekst in de oorspronkelijke taal te lezen, zie je welke andere vertaalmogelijkheden er zijn. Het lezen van de tekst in de oorspronkelijke taal nodigt bovendien uit tot langzaam en zorgvuldig lezen. Daardoor ga je letten op alle betekeniselementen van de tekst. En het geeft voldoening om zelf toegang te krijgen tot een tekst die op het eerste gezicht moeilijk toegankelijk lijkt. Het leren van Bijbels Hebreeuws geeft je niet alleen toegang tot een andere taal, maar met die taal is een hele cultuur verbonden.
Het zelf lezen en begrijpen van verhalen uit de Hebreeuwse Bijbel is het uiteindelijke doel van de cursus. Maar we beginnen met leren lezen, eerst van de letters daarna van de woorden. Daarvoor is het nodig het Hebreeuwse alfabet te leren, dat er heel anders uitziet dan het alfabet dat wij gebruiken. Daarna leren we een aantal kenmerken van de Hebreeuwse grammatica. Op den duur zllen we ook tksten uit de Hebreeuwse Bijbel vertalen. 
De cursus wordt gegeven door drs. Nico van Doorn, pastoraal werker in Tilburg. De lessen zijn in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg. Ze zijn wekelijks op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. De eerste les is op dinsdag 19 september 2023, de laatste les is op dinsdag 16 april 2024. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. 
Bij de cursus hoort ook enig huiswerk. U moet rekenen op ongeveer anderhalf uur huiswerk per week. De kosten voor de hele cursus zijn €60,=. In de lessen maken we gebruik van een grammaticaboek en een oefenboek. Het is de bedoeling dat de deelnemers die voor het begin van de cursus zelf aanschaffen. De kosten daarvan zijn ongeveer €40,=
Als u wilt deelnemen, stuurt u dan vóór 15 augustus 2023 een e-mail naar: petrusenpaulus@parochiedegoedeherder.nl
Kort na die datum krijgt u bericht of de cursus doorgaat. 

Koninklijke onderscheiding Theo de Kort.
De afgelopen week, de voorbije maanden, leefden veel mensen mee met onze vicevoorzitter Theo de Kort. Afgelopen dinsdag namen we in een bomvolle Lucaskerk afscheid van de vrouw van Theo: zijn Brigit. Theo sprak vanuit dankbaarheid, verdriet en grote trots over zijn vrouw Brigit als een bikkel. Maar het woord bikkel is ook van toepassing op Theo zelf!
Veel meer dan vicevoorzitter.
"Voor meer dan 40 jaar vrijwillige inzet bij de beroepsgroep Notarissen, de Stichting Jabalpur India, bij RK Parochie Zalige Peerke Donders in Tilburg en bij Stichting Levensonderhoud Fraters CMM Nederland. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranja-Nassau". Zo kunnen we lezen op de website van de gemeente Goirle.
Wat veel mensen niet weten is dat Theo al 38 jaar zingt in het Liturgisch Ad Hoc-Koor. Theo is dus echt een parochiemens. Iemand die de parochie -en meer in het bijzonder ook de vieringen- ter harte gaat. 
Sinds 2015 is Theo ook vicevoorzitter van onze parochie. Theo houdt zich vooral met onze gebouwen bezig. En daar is de laatste jaren heel veel tijd in gaan zitten! Denk aan het afstoten van de Vredeskerk, de verbouwing van de kerk van het Goirke, de verbouwingen in de Lucaskerk en kortgeleden nog de verkoop van de pastorie aan de Hoefstraat en de voorbereiding van de aanpassingen van de Petrus Donderskerk. Daar zit ontzettend veel werk aan vast. Overleg in het bestuur, het dagelijks bestuur, de bouwvergaderingen. Zo veel als het kan mee denken mt de architect en parochianen en ook aanspreekbaar zijn voor de aannemer. 
En dan zien we dat theo zijn schoonzoon optrommelt om te sjouwen met meubels voor de nieuwe kantoorruimte bij de Lucaskerk en dat hijook zorgt voor een prachtige 'stamtafel' in de nieuwe huiskamer. Theo doet er dat soort klusjes graag bij. In alle bescheidenheid is hij daarnaast ook aanspreekbaar voor wijze raad (en daad) voor parochianen die voor een tijd niet verder kunnen. 
Twee bikkels.
Beste Theo,
In de maanden april en mei heb jij wel heel veel te verstouwen gekregen. Op de eerste plaats heb je afscheid moeten nemen van je vrouw Brigit. Gecondoleerd.
Maar in de dagen dat Brigit merkte dat haar einde in zicht kwam, kon ze ook genieten van het moment dat jij Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd. 
Gefeliciteerd, Theo, met die zeer verdiende onderscheiding! Jij bent - samen met Brigit - een bikkel. 
We hopen dat we nog lange tijd mogen genieten van je inzet.
Vrede en alle goeds!
Namens velen, Peter Derks.

Vieringen in de komende periode.
 

  • Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.
  • De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream uitgezonden.
    U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage van deze website of via deze link.
  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag 3 juni     16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Bert Jacobs
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag 4 juni  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Jacobs
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag 10 juni      16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 11 juni  09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Communie-viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
 
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 17 juni     

16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v Knegsel

    16.00 uur
Woord- en comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 18 juni  09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag 24 juni     16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 25 juni 09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 1 juli     16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis en Werkgroep
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag 2 juli 09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag 8 juli     16.00 uur
Echaristie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 9 juli 09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 

11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar


 

Algemene gegevens:
Website:             www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:         013-2070127 (van 09.30u - 12.30u)
                           Voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                           06-5199 0105
Bank:                  Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 24 - 25 juni.
        Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 20 juni, 18.00 uur.

                              nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl