Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 7 2023

Nieuwsbrief 7 2023

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 07
13 - 14 mei 2023


In deze aflevering:
- Hemelvaart van de Heer.
- Vooraankondiging vanuit Vrijwilligersberaad.
- Solidariteit in onze wereld.
- Hasselts Gemengd Kapelle Koor.
- Wees welkom allemaal!
- Pinkstervoettocht: "Wat een geluk dat...".
- Afsluiting pastorale werkjaar locatie de Montfort.
- Uit de overweging tijdens de Dodenherdenking op 4 mei.
- Terug verlangen naar de rust van corona?!?
- Wereldwinkel, Amnesty International, Sop & Zeep in de Lucaskerk.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

Hemelvaart van de Heer.
Het feest van de Hemelvaart van de Heer wordt gevierd in de Paastijd. Natuurlijk, want het is immers innig met het Paasfeest verbonden. Sterker nog, het vormt met het Paasfeest een eenheid en het lat zien wt eigenlijk bedoeld wordt met verrijzen. 
Verrijzen is 'naar de hemel varen'. En 'naar de hemel varen' is totaal één worden met God. Verrijzen is totaal één worden, totaal één zijn met god. Bij Jezus gaat het over een wezenseenheid met God. En die eenheid bij Jezus is niet alleen iets dat door God gerealiseerd werd na de kruisdood van Jezus. 
Neen, ook in zijn aardse leven was en leefde Jezus totaal één en verbonden met God. Hij dacht ls God, sprak als God, voelde als God, handelde als God. Welnu, het feest van Hemelvaart verkondigt ook, dat die eenheid en verbondenheid met God ook ons te wachten staat. 
Maar het feest roept ons bovendien ook op om die eenheid en verbondenheid met God ook in ons leven hier-en-nu na te streven, en dit, met ons hart en onze ziel, met onze geest en met ons lichaam. Telkens als we dat doen nemen we deel aan de hemelvaart van Jezus. 
De vraag is: hoe doen we dat? Hoe zoeken en beleven we die eenheid met God? Hoe heiligen we ons leven? Het antwoord op deze vraag zou eigenlijk al moeten gekend zijn. Het is samen te vatten in twee woorden waarvan ik hoop dat ze jullie bekend in de oren klinken Ora et Labora! Bid en werk.
Met bidden bedoelen we hier zowel het bidden als het deelnemen aan de liturgie en het ontvangen van sacramenten. Met werken bedoelen we het daadwerkelijk opnemen van verantwoordelijkheid voor het welzijn en het geluk van anderen, het streven naar een wereld van vrede en rechtvaardigheid en het zorg dragen voor alle leven en voor de medemens. Met werken bedoelen we dus daadwerkelijke liefde, inzet en dienstbaarheid. 
Moge de Hemelvaart van de Heer ons tot hemelse mensen maken voor ieder. 
Lieve mensen, heel graag wens ik u allen een zalige Hemelvaartsdag toe namens het pastoraal team en het kerkbestuur. 
Alle goeds pastoor Frank Lemmens
(gelezen op de website van kris) 

Vooraankonidiging vanuit Vrijwilligersberaad.
Het VRIJWILLIGERSBERAAD moet tot haar spijt constateren dat we de vrijwilligers van de parochie al een lange tijd niet ontmoet hebben in een vergadering. Gelukkig zijn er wel wat informele ontmoetingen geweest. 
Inmiddels hebben we niet stil gezeten. We hebben ons beleidsplan aangepast, nieuwe regelgevingen op een rij gezet en ad hoc zaken geregeld. Kortom: tijd om weer eens de zaken op een rij te zetten. U hebt immers ook niet stil gezeten. Wij willen u daarom uitnodigen op een van de volgende bijeenkomsten:
maandag 26 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Goirkese kerk of
Woensdag 28 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Lucaskerk.
Kijkt u welke tijd u het beste past en reserveer die in uw agenda. Wij zorgen dat u tijdig een agenda krijgt. 

Lezing Mgr. Gerard de Korte "Solidariteit in onze wereld".  

Hasselts Gemengd Kapelle Koor.
Traditiegetrouw brengt het HGKK, dat haar naam ontleent aan deze kapel, in de meimaand een bezoek aan de kapel van Onze Lieve Vrouw Visitatie.
U wordt van harte uitgenodigd, samen met ons, in de Hasseltse Kapel, enkele Marialiederen te zingen. 
Woensdag 17 mei 2023, 19.30 uur tot 20.00 uur. 
 

Wees welkom allemaal!
Eerste communieviering op 21 mei om 11.00 uur in de Lucaskerk. 
Wees welkom allemaal en luister naar een mooi verhaal. Van Jezus die de mensen kent, hoe groot of ook hoe klein je bent. Hij wil er altijd zijn, voor groot en voor klein. 

Op zondag 21 mei gaat een tiental kinderen hun Eerste Communie doen in de Lucaskerk. Het thema van deze viering is: Wees welkom allemaal. Dat horen we ook in het Bijbelverhaal dat in de viering centraal staat.
Een rijke man nodigt zijn beste vrienden uit voor een feestje. Maar ze hebben allemaal wat anders te doen. Hun motieven om niet te komen klinken wel een beetje als smoesjes. Of zijn we dan te snel met ons oordeel? De man wordt in ieder geval heel kwaad. Vervolgens laat hij zijn personeel de straat op gaan om ieder die zin heeft om te komen, uit te nodigen. Maar ja... wat krijg je dan voor gasten...?! Dat wil je niet weten ?!? Maar Jezus wil dat wel weten! Bij hem is iedereen welkom. Juist de eenvoudigste mensen mogen vooraan zitten. Juist ook als je geen geld hebt oor nieuwe kleren: wees welkom aan de tafel van Jezus. De muziek en zang worden verzorgd door het Regenboogkoor, dit keer onder leiding van Sabine Verstijnen. Voorgangers zijn pastor Marijn van de Laar en pastoraal werker Peter Derks. 
Er is een tweede collecte die bestemd is voor Pater Theo Raaijmakers. Onze communicanten hebben voor hem ook gespaard. 

Eerste communie in Petrus Donderskerk.
Op maandag 29 mei, 2e Pinksterdag, om 11.00 uur zullen 6 kinderen hun Eerste Communie doen in de Petrus Donderskerk. Na een gezamenlijke voorbereiding met alle kinderen van onze parochie konden ze zelf kiezen voor een gemeenschap / kerk. we maken er een mooie viering van waarin "Breken en delen" centraal zal staan en wensen kinderen met hun familie een prachtige viering en feest toe. Samen met koor Cantiqua en Willem-Jan Moonen en met uitleg over de extra collecte voor Cochabamba. Alvast hartelijk gefeliciteerd Aleksander, Merel, Keet, Jaeda, Emma en Daan. 

In de Goirkese Kerk doet Mick Maijen op Hemelvaartdag om 09.30 uur tijdens de eucharistieviering zijn 1e Communie. 

Pinkster"voettocht:"Wat een geluk dat...
26 t/m 29 mei - Noorden (Zuid-Holland)
Voor de 53ste keer organiseert de Franciscaanse Beweging de Pinkstervoettocht. 
De Pinkstervoettocht is een weekend van wandelen, bezinning en verdieping. Naast het wandelen overdrag - in groepen van acht tot tien deelnemers, over een afstand van 8 of 16 kilometer - is er 's avonds een aanbod van diverse workshops. 
We zullen te gast zijn bij Kampeerhoeve Koole in Noorden, gelegen in het Groene Hart. Een omgeving met een waterrijk en landelijk karakter. 
Dit jaar is het thema van de Pinkstervoettocht 'Wat een geluk dat...', aansluitend bij het jaarthema van de Franciscaanse Beweging en gebaseerd op de Wijsheidsspreuken van Franciscus van Assisi. 
Boeken kan via shop.franciscaansebeweging.nl
Het volledige programma lees je op franciscaansebeweging.nl/activiteiten

 

Afsluiting pastorale werkjaar locatie de Montfort.
Op zondag 25 juni wordt het pastorale werkjaar afgesloten. In de Montfortkerk zijn we al jaren gewend om de daaropvolgende maandag bij elkaar te komen om elkaar te ontmoeten en dan terug te kijken op het afgelopen werkjaar. 
Wat waren hoogtepunten en dieptepunten? Van wie moesten we afscheid nemen? Hoe kijken we naar de toekomst? Kortom: het wel en wee passeert, maar er is ook tijd voor een gezellige activiteit, een natje en een droogje en een goed gesprek. Niet voor niets zijn we gaan spreken over een ontmoetingsavond. RESERVEERT U 26 juni in uw agenda???
Wij zullen zorgen voor een tijdige uitnodiging.

Uit de overweging van Bert Jacobs tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. in de Petrus Donderskerk.
Zopas ben ik weer opa geworden! Het eerste kind van onze derde zoon! 
Als iemand van onze kinderen vader wordt laten wij een beeldje maken om die indrukwekkende gebeurtenis te kunnen blijven herinneren. 
Het beeldje kwam met de pakketdienst. De bezorger belde aan en ik opende met een doorsnee: "Goedemiddag, is alles goed?"Het antwoord was confronterend onverwacht: "Nee, eigenlijk niet echt!" Even werd het stil! En terwijl bezorgers normaal op de minuut werken, legde hij zo aan de deur aan mij als wildvreemde, zijn onmacht en verdriet neer over de dood van veel familieleden en vrienden bij de aardbeving in Turkije. Hij kon het niet loslaten. Het bleek heel heftig. Het bracht me van mijn stuk. Wat zeg je, wat doe je? Hoe ga je ermee om? 
Hoe denk je aan de doden. Hoe herdenk je de doden. 
Aardbevingsslachtoffers zijn geen oorlogsslachtoffers. Natuurrampen gebeuren uit het niets. oorlogen daarentegen zijn er altijd door toedoen van mensen. Hoe is het voor de mensen die dat meemaken?
.........
Voor zoveel bedoelde en onbedoelde helden zijn er beelden gemaakt om te gedenken. 
Beelden die leed en droefheid uitdrukken met namen erin gebeiteld voor de eeuwigheid. Beelden die heldendom en vrijheid voorstellen! Maar helaas! Er moeten weer standbeelden gaan komen, droeve en trotse!
Soedan, Venezuela, Syrië, Somalië, Nigeria, Myanmar, Jemen, Ethiopië, Congo, Afghanistan, Oekraïne. Weer moeten doden herdacht gaan worden!
........
En het beeldje aan mijn zoon, 'Moeder en Vader met Kind' gebracht door die onbekende Turkse koerier die zijn leed deelde.
Ik hoop voor de ouders van mijn kleinkind dat zij het opvoeden...
- met de Samaritaan indachtig
- met delen en geven
- met besef dat geweld en oorlog altijd verlies en verliezers oplevert
- dat werkelijk iedereen je naaste is
- dat vrijheid het hoogste goed is en niet vanzelfsprekend!

Dat werkelijk iedereen je naaste is!

Terug verlangen naar de rust van corona?!?
Uit het seniorenpastoraat van de Lucaskerk
Op maandagmiddag 8 mei kwam de gespreksgroep van de Lucaskerk weer bij elkaar. We spraken over 'grenzen stellen' aan de hand van het boekje met deze titel van de benedictijn Anselm Grün en Ramona Robben (2005). We lazen: 
'Velen willen de tijd te slim af zijn door steeds meer en ten slotte te veel in een bepaalde hoeveelheid tijd te proppen. Elke minuut moet ten volle benut worden. Maar als je zo leeft kun je op een gegeven moment de tijd helemaal niet meer benutten en er niet meer van genieten'. 
We keken terug naar corona. Dat was een tijd waarin er veel minder kon. Maar in een bepaald opzicht: een mooie tijd ook. Een tijd met minder verplichtingen. Minder routine. Opnieuw levens-tijd uitvinden en soms even echt helemaal niets doen. We gaan er zelfs nog bijna naar terug verlangen...
We spraken over een begeerte. Een begeerte om alles te willen weten, begeerte om nog meer te doen (ook voor anderen). Kunnen we daar een grens in vinden? Het is lastig om je levenshouding bij te schaven. 
De vrag werd ook gesteld: wat doet God dan? God neemt het niet van ons over maar zegt wel: maak je geen zorgen maar let eens o de bloemen inhet veld en de vogels in de lucht; zij zaaien niet en maaien niet; God zorgt voor hen. Hoeveel te meer zorgt God voor jullie? Tijd om te relativeren!
Je kunt ook te weinig hebben om voor te zorgen en te veel tijd krijgen. Als je (als mantelzorger) een dierbare kwijt bent geraakt en je in een leegte terecht komt bijvoorbeeld. Je hebt voor een tijd in weinig dingen nog echt zin.
Iemand zei: het kan een tijd duren, maar dan vult een leegte zich weer met kleine zinvolle dingen. 
Te weinig tijd. Teveel tijd. Het blijkt niet samen te hangen met al dan niet moeten werken. Het zit dieper in ons mensen hoe we de tijd zelf (willen) beleven. 
Tot zover enkele impressies van een hele mooie ontmoeting. 
Als je wilt, kom dan een keertje mee doen met deze gespreksgroep. Op maandagmiddag 5 juni komen we weer bij elkaar om 14.00 uur in de huiskamer van de Lucaskerk. Uitgangspunt is dan een tekst van Anselm Grün uit zijn boekje over levenskunst. Aanmelden is niet nodig. 

Wereldwinkel, Amnesty International, Sop & Zeep in de Lucaskerk
Al deze activiteiten vinden in mei op de tweede zondag van de maand plaats, zondag 14 mei. 
Voor en na de viering van 11.00 uur bent u in de gelegenheid "eerlijke" producten te kopen, brieven voor Amnesty International te tekenen en Sop & Zeepproducten in te leveren voor mensen met een krappe beurs. 
In april bedroeg de opbrengst van de Wereldwinken ruim €147,00. Dank aan alle kopers. 

Vieringen in de komende periode
* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.
* De vieringen in de Lucaskerk kunt u volgen via livestream. De link kunt u vinden op www. parochiepeerkedonders.nl of abonneer u op ons youtubekanaal. 

  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag 13 mei     16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 14 mei 09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Hemelvaarts-dag
Donderdag 18 mei
09.30 uur
Eerste
Communie-viering
Frank Lemmens

Geen viering
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis 
Gerard Stevelink

Geen viering
  11.00 uur
Eucharistie-viering 
Marijn vd Laar
Zaterdag 20 mei     16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v Knegsel
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 21 mei 09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Eerste Communie-viering
Marijn vd Laar
Peter Derks
Zaterdag 27 mei     16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
1e Piksterdag 28 mei 09.30 uur
Eucharistie-viering 
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
2e Pinksterdag
29 mei
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

Geen viering
  11.00 uur
Eerste Communieviering
Frank Lemmens
Gerard Stevelink
    11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
Zaterdag 3 juni     16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Bert Jacobs
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag 4 juni  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Jacobs
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag 10 juni      16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 11 juni  09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Communie-viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
 
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 17 juni     

16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke v Knegsel

    16.00 uur
Woord- en comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 18 juni  09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

Vieringen in de Hasseltse Kapel.
Vanwege de Meimaand zijn er ook vieringen in de Hasseltse Kapel:
- Zondag 14 mei om 11.00 uur Moederdagmis in de openlucht met pastoor Frank Lemmens.
- Hemelvaart: Donderdag 18 mei om 08.00 uur bedevaartsmis met pastoor Frank Lemmens.
- Zondag 21 mei om 08.00 uur bedevaartsmis met pastoor Frank Lemmens.
- Eerste Pinksterdag, zondag 28 mei om 08.00 uur bedevaartsmis met pastoor Frank Lemmens.
- Woensdag 31 mei om 20.00 uur slotviering afsluiting Meimaand met pastoor Frank Lemmens.

Overleden parochianen

Algemene gegevens:

Website:            www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:               info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:       013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                           Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                           06-5199 0105
Bank:                 Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 6 - 7 juni.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 30 mei, 18.00 uur.
nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl