Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief editie 6 2023

Nieuwsbrief editie 6 2023

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 06
23 - 24 april 2023

In deze aflevering:
- Zwanger van de Geest.
- Opbrengsten vastenactie.
- Palmpasen in Petrus Donderskerk.
- Over Ramadan, vasten en Pasen: gastlessen op een basisschool.
- Blij verrast.
- Dodenherdenking.
- Maria zingt 2023.
- Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar.
- De Bijbel: een boek om beter te leren kennen.
- Arjan van Baest gaat ons na 19 jaar verlaten...
- Gezinsbedevaart bisdom.
- Abdijdag.
- De vormselvoorbereiding is van start gegaan.
- Eerste Communievoorbereiding: op bezoek bij ons Peerke.
- Het kruis van de Lucaskerk.
- Wij zoeken...
- Overlijden Arnoud van Roestel.
- Annemarie de Jong 12,5 jaar telefoniste.
- Even voorstellen...
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.Zwanger van de Geest?

Nu Pasen voorbij is (voorbij is?) gaan we in onze vieringen op weg naar Pinksteren.
Pinksteren als het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest die ons vol maakt van Gods kracht. De Geest die ons mensen verbindt met God en met elkaar en zo onze kerkgemeenschap doet ontstaan. 
We zouden er op basisscholen mooie gastlessen over kunnen aanbieden... Maar dat maakte ik mee! (Een jaar of tien-vijftien geleden op Dongense basisscholen.)
De werkgroep Kerk & School liet toen in de bovenbouw onder meer het volgende lied - van Mathilde Santing - klinken, getiteld 'Inspiratie'. 

Inspiratie
Hoe...
Komt een idee ooit tot stand?
Kan zo'n gedachte ontstaan?
Waar komt dat helder ogenblik
Dat inzicht toch vandaan?
Dat komt door ons. Zin voor zin.
Gaven wij die woorden in
Die fluisterden wij toe

Hoe...
Kreeg jij ooit een idee?
Vroeg jij je dat nooit eens af...?
Het was de stem van 
Een van ons
Die jou het inzicht gaf
De stem van iemand als wij
Onzichtbaar aan je zij
Zo luisterde jij toe

Je noemde het inspiratie
Adem van de geest
Inspiratie
Maar wij zijn het 
Steeds geweest

Zo...
Krijgt het kind een idee
Zo vindt de man wat hij zoekt
Zo wordt de sterveling een held
Zo wordt vooruitgang geboekt
Dat komt door iemand van hier
De mens bereikt op die manier
Het hogere niveau

We noemen het inspiratie
adem van de geest.
Inspiratie, maar wij zijn het, wij zijn het steeds geweest. 

Noem het inspiratie,
zo noemt men het meest.
En dat is het ook,
de ingeblazen adem,
van de geest. 
Van de geest. 

De Geest wil leven geven. 
Beste mensen, geen enkel woord dat ik schrijf is van mij zelf. 
Alles wat ik 'zou hebben', is op mijn pad gekomen. 
Ik hoef 'alleen maar' open te staan om het te ontvangen.
Mensen om me heen, teksten die in mijn blikveld komen, dingen die ik hoor... natuur die me raakt: alles kan me gegeven worden. Ja ook die mens die een beroep op me doet, en ook de pijn die ik onder in mijn rug voel kan ik wel zien als een cadeautje van de Geest om er meer of minder mee te doen. 
Maar soms kan ik even weinig inspiratie ontvangen. Ik voel me niet oké, ik kan weinig open staan. Godzijdank is er dan vaak wel iemand die mij steunt en met mij mee kan wachten tot ik weer echt verder kan. 
De Geest wil leven geven. De Geest maakte dat Maria zwanger werd. Als de jonge, zwangere Maria haar oudere, maar ook zwangere nicht opzoekt, springt baby Johannes de Doper op in de buik van zijn moeder. Nicht Elisabeth voelde zich ook vervuld door de heilige Geest. 
Kun jij ook niet ophouden om vrijwel elke tel nieuwe adem -nieuw leven- te ontvangen, adem van de Geest? Geniet er van zo lang het je gegeven is!
Peter Derks.

           

                      

Opbrengsten Vastenactie.
Locatie Montfort.
Gedurende de vastentijd hebben we ons ingezet voor de Vastenaktie onder het thema Mensen Onderweg. 
De eerste zondag als startzondag met een wat uitgebreider verhaal in de viering. Daarna elke week weer een stukje meer informatie en betrokkenheid.
Ook is er een lunch georganiseerd. Na een meditatieve viering volgde een maaltijd met gezamenlijk thema. Daarin werd over de vluchtelingen wereldwijk gesproken en met name ook de situatie van de vrouwen in Soedan. na een barre reis waarin alles werd achtergelaten wat hen dierbaar was, kwamen deze vrouwen op een plek waar ze op krachten mochten komen. Ze kregen een moestuin toegewezen en daarvoor benodigd zaad. Zo konden ze voor zichzelf en hun kinderen gaan zorgen. 
Weer trots op jezelf mogen worden met de steun van de Vastenaktie die onder andere voor het zaad zorgt. We hebben het mooie bedrag van €481,70 opgehaald. 
Dank aan alle gulle gevers.
Toren de Vlaspit.
Er heeft vanaf Aswoensdag t/m Pasen een zuil achter in de Petrus Donderskerk gestaan waar alle bijdragen in zijn gestort. 
In de Goede Week was er elke avond een maaltijd waarvan de meeropbrengst voor de Vastenactie was, uitgesplitst naar een deel voor een project voor Blinden in Suriname en de rest voor de mensen in Zuid Soedan. 
De opbrengst in de zuil bedroeg totaal €366,55. De vastenmaaltijden brachten €646,95 op, waarvan €550,- voor het vastenproject van de Surinaamse gemeenschap is. 
Dank aan uw gulle bijdragen.
Toren Frater Andreas.
De opbrengst van de vastensoep overtreft alle verwachtingen.
Omdat de verbouwing in de Lucaskerk nog niet helemaal klaar was, was het net als vorig jaar dit jaar nog niet mogelijk om in de Veertigdagentijd vastensoepmaaltijden te houden. Het concept van vorig jaar, om alleen soep in de Lucaskerk te verkopen, is opnieuw uit de kast gehaald. Er werden elke week twee verschillende maaltijdsoepen gekookt waarvoor ingetekend kon worden en deze werden op zondag verkocht. Er zaten de bekende "klassiekers" bij, maar ook "nieuwe" soepen vonden gretig aftrek. Alle twaalf kokers stelden hun ingrediënten gratis ter beschikking, waardoor de hele opbrengst ten goede komt aan de Vastenactie 2023 "Mensen onderweg" voor vrouwen in Soedan. Ook een woord van dank aan de vele kopers van de om en nabij 190 bakjes soep. 
Want dankzij hen kunnen we dit jaar een bedrag van €995,00 overmaken naar de landelijke Vastenactie, los van de opbrengst uit de collectebussen op de verschillende kerklocaties in Frater Andreas, die ten tijde van het schrijven van dit artikeltje ruim €991,30 bedraagt. 
Volgend jaar wil de MOV een 'twee-sporen-beleid' gaan voeren: toch weer een vastensoep-maaltijd in de Lucaskerk op bv vrijdagavond, gecombineerd met soepverkoop op zondag in de Lucaskerk. 
Werkgroep MOV Frater Andreas.
 

Palmpasen in de Petrus Donderskerk.

Veel kinderen kwamen op 2 april bij elkaar in het parochiecentrum aan de Hoefstraat om er een mooie Palmpasen-stok te maken.
Daarna gingen ze in een lange stoet naar de Petrus Donderskerk en werden daar ontvangen door een grote groep kerkgangers. 
Hun Palmpasen-stokken werden daar gezegend.
Een aantal woorden de sfeervolle viering in de kerk bij. 

 Over Ramadan, Vasten en Pasen: gastlessen op een basisschool in de Goede Week.
Op de ochtenden van Witte Donderdag en Goede Vrijdag bezochten Eva van der Vorst en Peter Derks alle groepen van RK basisschool Antares, in Tilburg-West.
In de uitnodiging klonk het: 'Kom ons wat vertellen over Vasten en Pasen. Maar vertel ook over de Ramadan, want ruim 80% van de kinderen van onze basisschool is moslim.'
Kinderen vertelden ons wat de Ramadan voor hen betekent. Het is de mooiste tijd van het jaar!
Al voor zonsopgang op staan (dat is wel vroeg!) en pas na zonsondergang samen de Iftarmaaltijd gebruiken. Maar de kleinsten doen daar niet aan mee. Die hebben hun slaap hard nodig. 
Sommige groepen kregen van ons een plaatje te zien van een 'Iftarmaaltijd' in de Lucaskerk: de verwenmaaltijd die de jongeren van Eva in de Lucaskerk verzorgden op 15 maart jongstleden. Er is genoeg gemeenschappelijks?
Maar wat zou Pasen dan zijn!
Bij Pasen dachten alle kinderen aan chocolade-eieren en paashazen.
 In de onderbouw vertelden we vervolgens over een rups die vlinder werd en bijna onzichtbaar boven het bos gewoon met alle dieren mee bleef doen. Maar weinig dieren keken omhoog en waren zich er van bewust dat na de dood van de rups er nieuw leven was gekomen in de gedaante van een vlinder. Zo ontdekten de kinderen dat Pasen alles te maken heeft met dood en nieuw leven. 
In de bovenbouw pakten de kinderen hun kans om zelf vragen te stellen. Er ontstonden mooie gesprekken over Jezus (zijn kruisdood en verrijzenis), God en de Heilige Geest. Eén kind stelde de vraag: hoe kan Jezus tot God de Vader bidden terwijl hij zelf God wordt genoemd? Een ander kind zei: wij hebben 99 namen voor God. Maar die honderdste: dat is het geheim van God zelf. 
De bezoekjes werden zeer gewaardeerd. Hierop komt beslist een vervolg!
Eva en Peter.


Blij verrast.
Enige tijd geleden had ik een fijn gesprek met Farah. Een gemeenschappelijke kennis had haar naar mij verwezen. 
Ze vertelde dat ze in Tilburg-Noord woont en dat ze actief is in haar kerkgenootschap Der Zevende dags Adventisten (Amigu Tilburg).
Ze vertelde dat ze binnen hun geloofsgemeenschap veel aandacht besteden aan mensen in nood. Ze bood me aan tien pakketten ter waarde van €50,00 te schenken voor arme gezinnen in onze wijk. Ik mocht zelf suggesties doen over de inhoud. Hoewel ik haar en haar vrijwilligers vrij wilde laten, heb ik toch enkele suggesties gedaan. Denk aan olijfolie waarmee veel niet-westerse landgenoten hun voedsel bereiden. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is deze veel duurder geworden. Ook wasmiddel en verzorgingsproducten schieten er vaak bij in. 
De gulle gevers zijn aan de slag gegaan. Alle inkopen werden namelijk door henzelf gedaan. Door het vele werk werd de levering een week uitgesteld, maar toen kwam er ook wat!! Drie jongemanen droegen tien grote pakketten naar mijn schuur. Daarna hadden we bij een kopje koffie een goed gesprek met elkaar. Na een gemeend dank je wel, kwam nog het aanbod dat ik altijd een beroep op hen zou mogen doen. 
Maar toen ik na ging denken over de verspreiding moest ik toegeven dat ik de pakketten nooit zelf in de auto zou kunnen tillen. Goede raad was duur, maar ik vestigde mijn hoop op een Somalische, oersterke collega in de wijkraad. Hij was meteen bereid te helpen. Met een buurman heeft hij de 10 pakketten bezorgd bij een aantal grote gezinnen. Deze mensen waren blij verrast. Maar ook ik had een blij weekend in het besef dat er nog veel jonge mensen zijn die klaar staan voor de ander. 
Niet alleen zij; ook veel jonge moslims hebben in de ramadan dagelijks voedsel uitgedeeld. 
Chapeau!!!


Dodenherdenking.
Op donderdag 4 mei om 19.00 uur is er in de Petrus Donderskerk de jaarlijkse Dodenherdenking. Wij willen in een viering alle doden herdenken, die in de wijken Groeseind, Hoefstraat, Loven en Besterd zijn gevallen in en ten gevolge van de oorlogsjaren 1940 - 1945. Hun namen worden met respect genoemd. 
Voorgangers uit toren de Vlaspit leiden deze herdenkingsviering en koor Cantiqua verleent haar medewerking. 
Vanuit de kerk gaan we naar het Sint Willebrordplein terwijl de klokken zullen luiden. 
Bij het monument van René Klessens worden dan bloemen gelegd. Dit monument is geplaatst op initiatief van een werkgroep voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. René Klessens is één van de jongste slachtoffers van het oorlogsgeweld in Tilburg. We sluiten aan bij de Nationale Dodenherdenking met het signaal "last post" en houden twee minuten stilte, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Leven in vrijheid lijkt voor ons heel gewoon, maar heeft ontzettend veel gekost. En we merken nu dat het niet vanzelfsprekend is, zelfs nu niet in Europa. Daarom herdenken wij. 
Fijn als ook mensen van andere locaties aansluiten. U mag zelf bloemen meebrengen om bij het monument te leggen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. 
 

Maria Zingt 2023.
Het samenzangevenement 'Maria Zingt' staat gepland op vrijdagavond 12 mei 2023 en zal plaatsvinden op het voorterrein van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapelhof te Tilburg. 
In dit project staat centraal het vestigen van de aandacht op het materieel en het immaterieel religieus erfgoed van Tilburg. De Mariakapel is daarvan een sprekend voorbeeld en voor Tilburg een bijzonder oorlogsmonument en rijksmonument dat er werkelijk toe doet. 
'Maria Zingt' is een jaarlijks terugkerend evenement gebaseerd op het zingen van bekende Marialiederen met het publiek en met ondersteuning van Gemengd Koor de Bron. 
Ook dit jaar wordt er weer een bijzonder 'internationaal' aan Maria gewijd thema aan toegevoegd.
De presentatie is wederom in vertrouwde handen van publicist Paul Spapens. 
Stichting "Gilde van O.L.Vrouw ter Nood", Tilburg. 


Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar.
In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg. 
"Hebt zout in u!"
(Mc 9, 50) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een mooie en belangrijke opdracht. 
Tijd: van Hemelvaartsdag, 18 mei, 16.00 uur tot zondag 21 mei, 16.00 uur.
Plaats: Bezinningshuis "Regina Carmeli" te Sittard, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard.
             http://www.reginacarmeli.nl         
Kosten: (volpension) €195,00 voor 1-persoonskamer
                                     €180,00 per persoon voor 2-persoonskamer 
              (+ evt. €2,00 voor handdoeken)

Opgave en betaling vóór 5 mei 2023 bij pastoor M. Otto, Limbricht. 
m.a.j.otto@hetnet.nl, tel. 046-4515595
Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd. 
 

De Bijbel: een boek om beter te leren kennen. 
Organisatie: Chevalierstichting in samenwerking met de parochie. 
Drie bijeenkomsten om kennis te maken of meer vertrouwd te raken met het Boek der Boeken. 
Inleider: Jos Vriesema, pastoraal werker.
Klooster Notre Dame, kapel St. Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg
Data: woensdagochtend 31 mei, 14 juni, 28 juni van 09.30 uur tot 10.30 uur.

De drie bijeenkomsten hebben elk een afgerond thema. Ieder thema bestaat uit een inleiding, met gelegenheid tot gesprek of vragen stellen bij een kopje koffie na afloop. 
De eerste bijeenkomst gaat over het ontstaan van de Bijbel. Een stukje geschiedenis, maar veel meer dan dat. De Bijbel ontstond in een periode van meer dan duizend jaar, maar daarna ontstond een veelheid aan teksten en vertalingen. 
Welke vertaling spreekt ons het meest aan? 
De tweede bijeenkomst gaat over het Oude Testament en dan vooral hoe de Schrift functioneerde in de synagoge ten tijde van Jezus. Toen lag de inhoud van dat Oude testament vrijwel helemaal vast, maar hoe werd die Schrift in de Joodse eredienst gebruikt? In de christelijke kerken bestaat een lezingenrooster, het is boeiend te ontdekken dat in de synagoge ook zoiets bestond. 
De derde bijeenkomst gaat over het Nieuwe Testament, met name over de vier evangeliën. Soms wordt gezegd: is dat niet een beetje veel? Vier maal hetzelfde verhaal over Jezus? We kunnen ontdekken, dat die vier verhalen allemaal een eigen boodschap hebben, en dat ze elkaar zo op een wonderlijke manier aanvullen. 
Iedereen is welkom bij de drie bijeenkomsten, de toegang is gratis. Wel graag even aanmelden vooraf: stuur een berichtje naar: info@chevalierstichting.nl
Klooster Notre Dame,
St. Oloflaan 1,
5037 EP Tilburg

 

Arjan van Baest gaat ons na 19 jaar verlaten...
Na 19 jaar koordirectie, heeft Arjan besloten zijn dienstverband bij Cantiqua te beëindigen. Hij heeft dit al ruim van te voren - bij de ALV van 2021- aangekondigd, zodat het koor en haar leden in alle rust konden wennen aan het idee dat Arjan niet meer voor het koor zal staan. Nou, ik kan je zeggen dat het wennen ons moeilijk afgaat. We zijn zo vertrouwd geraakt door zijn inspirerende, vaak opzwepende stijl van dirigeren. Zijn handen en vingers spreken muziek. Of je nou kan zingen of niet, zijn directie maakt dat je mee gaat op de golven van zijn bewegingen. 
Arjan gaat niet alleen het koor Cantiqua verlaten. Hij verlaat ook onze parochie. Want zo voelt het. Vanaf 2004 stond hij voor het koor. Jarenlang heeft hij vele zondagsvieringen verzorgd met prachtige zang. Als Cantiqua zong, kon je er zeker van zijn dat vele extra kerkgangers de weg naar de kerk (lees: koor) wisten te vinden. 
Arjan gaat niet zomaar vertrekken. Samen met het koor en een mooi uitgebalanceerd houtblazersensemble gaat hij nog een spetterend concert neerzetten. Speciaal daarvoor heeft hij het prachtige oratorium van Haydn: "die Jahreszeiten" bewerkt en teruggebracht tot een acceptabele lengte. Wat zou het mooi zijn als Arjan dit werk twee keer voor een volle zaal ten gehore mag brengen. 
Eigenlijk zijn we met z'n allen verplicht -als tegenprestatie voor al die jaren dat hij in ons midden was- dit concert te gaan bezoeken en hem zo een passend afscheid te gunnen. 
Voor toegang tot dit prachtige concert vragen wij €15,00 per kaartje.
Bestellen via de mail: kaartverkoopcantiqua@gmail.com
of via de website: www.cantiqua.nl/kaartverkoop
Dus, liefst allemaal komen op 3 juni ('s middags 16.00 uur of 's avonds 20.00 uur) naar de Symfonie, Eilenbergstraat 250.
Na de avondvoorstelling is er nog gelegenheid om de scheidende dirigent de hand te schudden. 
Rob Waijers, voorzitter Cantiqua.
 

Gezinsbedevaart bisdom.
Jullie draaien tropenjaren als jong gezin. Je wilt helemaal in de wereld zijn. Je wilt je talenten inzetten en van betekenis zijn. Je voelt ook dat er meer is. Je voelt je aangetrokken door wie of wat ons te boven gaat, door God en door het wonderlijke leven van Jezus. Je wilt je kinderen iets hiervan meegeven. MAAR HOE DAN? 
Ga met ons op ontdekkingsreis op 1 juli 2023 in museumpark Orientalis bij Nijmegen.
Het doel is een antword op de HOE DAN vraag te vinden. De weg ernaartoe is spannend. Op deze reis van je leven kom je ze tegen, de Wonderlijke 7!
Voor wie? Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.
Hoe gaan we reizen? Wie ver weg woont kan met de bus worden opgehaald en thuisgebracht. Laat je parochie weten dat je gaat. Zo kunnen we groepjes maken voor busvervoer. 
Aanmelden? Vul het aanmeldingsformulier in op de website van bedevaartorganistie Huis voor de Pelgrim: http://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wonderlijke-7
De kosten voor de dag bedragen €5,00 per persoon, inclusief lunch en busvervoer.
Inschrijven uitlijk 1 juni. Er is een maximaal aantal deelnemers. Voor één dag samen op reis in een ander 'land'. All inclusive! Lekker gemakkelijk, en gewoon leuk voor iedereen. Ga mee!
Meer informatie over deze reis (tijden, programma) vind je op de website van het bisdom van 's-Hertogenbosch: www.bidsomdenbosch.nl/wonderlijke-7/


Abdijdag.
Op zaterdag 1 juli is er een abdijdag. 
De Chevalierstichting organiseert op die dag in samenwerking met parochie Peerke Donders deze Abdijdag, dit keer naar de Abdij van de Minderbroeders Franciscanen in Megen. 
Het programma volgt nog maar u kunt zich wel opgeven als u belangstelling hebt. 
Dan kan via een mail naar gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl
In de volgende nieuwsbrief komt nog wat meer informatie. 
 

De vormselvoorbereiding is van start gegaan!
Op woensdagavond 12 april kwamen de vormelingen voor het eerst bij elkaar. Deze stond in het teken van Pasen. 
De vormelingen schreven op een groot vel papier wat Pasen bij hen oproept. 
Ze wisten heel goed dat voor de kerk Pasen een veel belangrijker feest is dan Kerstmis.
De vormelingen vind het indrukwekkend dat God na die kruisdood van Jezus opnieuw is begonnen met Jezus en zijn vrienden. Alleen, zou er echt maar een paar dagen hebben gezeten tussen de dood en het alleluja? Maar de ervaring is herkenbaar: dat je na een moeilijke tijd nieuwe energie kunt voelen die door anderen wordt opgeroepen.
Al zou je maar in één klein ding goed zijn....
Deze eerste bijeenkomst maakten de jongeren ook uitgebreid kennis met elkaar. Ieder kreeg een briefje met een vraag en stelde die aan alle anderen. 
Vervolgens werd er een puzzelstukje ingekleurd en een puzzel gelegd: wat kunnen we samen een mooi mozaïek zijn! Elk puzzelstukje doet er toe!
De vormelingen sloten af met het verhaal over het mosterdzaadje. Dat kleine mosterdzaadje dat een hele muur kan laten omvallen. Al zou je maar in één klein ding goed zijn: dan kun je nog je wereld veranderen. 
We zijn benieuwd of de zonnebloempitten die ieder in een potje mee kreeg, inmiddels al ontkiemd zijn.
Op 30 mei volgende bijeenkomst Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91, 19.00 uur - 20.30 uur. 
 

Eerste Communievoorbereiding: op bezoek bij ons Peerke.
Op woensdagmiddag 19 april zijn de communicanten met hun ouders op bezoek geweest bij Peerke Donders, in het paviljoen aan de Pater Dondersstraat (Tilburg Noord). Pastoor Frank Lemmens liep met de ouders en daarna met de communicanten langs de kruisweg. Het is de kruisweg van Jezus die Peerke enorm geïnspireerd heeft om zijn eigen weg te gaan: de weg van dienstbaarheid, de weg van alles over hebben voor anderen (ook al kost dat een stuk van je leven).
Peerke zelf leefde elke week met de kruisweg van Jezus. 
Peter Derks leidde de kinderen en daarna hun ouders rond in het museum. Hij vertelde over de verering van Peerke. Peerke werd al in zijn leven als een held, als een heilige gezien. Nadat Peerke overleden was, werd de verering steeds groter. 
Het shirt van de kampioenswedstrijd
Peter zei tegen de communicanten: wie zou niet graag het shirt willen hebben dat je voetbalheld in de kampioenswedstrijd gedragen heeft. Zo vereren mensen nu ook voorwerpen uit het leven van Peerke. In het museum zijn veel relikwieën van Peerke te zien. 
Wij kunnen net als Peerke ons met Jezus verbinden door de kruisweg te bidden. En daarna in Tilburg en waar we ook zijn Jezus -en Peerke- te volgen  door te zorgen voor onze zieken, voor daklozen, voor mensen die amper kunnen rondkomen. Enzovoorts. 
Op zondag 7 mei komen de communicanten weer bij elkaar. Dan gaan ze om 09.30 uur weer verder met hun map. Om 11.00 uur zijn ook hun broertjes en zusjes welkom in de viering van de Gezinskaravaan in de Lucaskerk. 
 

Het kruis aan de Lucaskerk.
Ben jij sinds Pasen nog wel eens langs de Lucaskerk gereden?
Dan heb je misschien dat eenvoudige kruis aan de kerk wel zien hangen. En dan heb je misschien ook gedacht: wat mooi, die bloemen waarmee dat kruis nu versierd zijn!
Wist je dat die bloemen op Goede Vrijdag zijn mee gebracht door parochianen? Om op die bijzondere dag hulde te brengen aan het kruis van Jezus? En wist je dat er op Goede Vrijdag zo veel bloemen zijn mee gebracht dat er ook het kruis achter het altaar mee versierd kon worden? En dat de bloemsiergroep met de meegebrachte bloemen ook de Paaskaars in lentepracht kon plaatsen. 
Beste mensen die al die bloemen hebben mee gebracht: dankjewel voor dit mooie gebaar. Dankjewel ook de bloemsiergroep. En dank: de jongedame die zelf spontaan aanbood om de ladder op te klimmen en de bloemen aan het kruis te bevestigen. Wat een lef! En wat een geloof, hoop en liefde. 
Dankjewel allemaal!
Peter Derks.
 

Wij zoeken...
Voor de Lucaskerk zijn we dringend op zoek naar uitbreiding van de bloemengroep. De bloemengroep van de Lucaskerk schikt door het jaar heen met kunstbloemen en voor de feestdagen met verse bloemen. Na de feestdagen worden de verse bloemstukken ook weer afgebroken en maakt de groep nieuwe stukken met de kunstbloemen die dan weer langere tijd kunnen blijven staan. 
De groep komt ongeveer 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. Zo'n bijeenkomst neemt dan een paar uurtjes in beslag, omdat er tussendoor ook samen gezellig koffie wordt gedronken. 
Lijkt het u leuk om met deze groep mee te draaien? Of heeft u graag wat meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Ineke van Rodijnen, inekevanrodijnen@gmail.com

Wij zoeken ook...
Ieder jaar in het tweede weekend van september is het Open Monumentendag. Op die dag is de Goirkese Kerk geopend voor rondleidingen, bezichtigingen en torenbeklimmingen. Een groep enthousiaste vrijwilligers is verantwoordelijk voor de organisatie van deze dag. Zij regelen alles: van opbouwen tot opruimen, ontvangen van gasten, communicatie, verzorgen van koffie en thee, EHBO, gidsen voor de rondleidingen... De gehele organisatie ligt in handen van de werkgroep. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar een 'kar-trekker'. Iemand die initiatief neemt en coördineert en daarbij ondersteunt wordt de reeds actieve vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd? Wilt u wellicht nog wat meer informatie? Dan kunt u zich melden bij Ad Smulders, a.smulders@home.nl
 

Overlijden Arnoud van Roestel.
Zaterdag 1 april bereikte ons het droevige bericht dat onze beheerder / koster van de Petrus Donderskerk is overleden. Hij heeft zelf gekozen voor de dood. 
Arnoud was de laatste jaren een meer dan vertrouwd gezicht in onze kerk. Als koster, als beheerder, als medewerker bij het koffieschenken en in de bloemengroep. Ook heeft hij als koster uitvaarten begeleid. Vele uren heeft hij in de kerk doorgebracht. 
Daarnaast was hij vrijwilliger bij Poels Hofje, waar hij de maaltijden mee verzorgde voor mensen in financiële en sociale problemen. Daar is bijgaande foto gemaakt. Hij had een soort extra zintuig voor mensen die het moeilijk hadden en vergat misschien zichzelf. 
We zullen hem als gemeenschap bijzonder missen. We wensen zijn familie, vrienden, bekenden en de mensen van onze gemeenschap veel kracht en sterkte toe. 
Dank Arnoud, voor je inzet voor onze gemeenschap en onze mensen.
We hopen en geloven dat Arnoud de rust heeft gevonden bij God, waar ruimte is voor iedereen. 
 

Annemarie de Jong 12,5 jaar telefoniste.
Alweer een jubileum op het parochiecentrum op de Lage Witsiebaan! Vorige maand vierden we dat Annemarie de Jong alweer 12,5 jaar actief is als telefoniste. Iedere dinsdag is Annemarie, samen met hulphond Quirijn, op het parochiecentrum, neemt zij de telefoon aan en handelt dan alle voorkomende zaken af. In de Corona periode ging het werk voor haar 'gewoon' door en deed ze dat vanuit huis. En ook nu is Annemarie altijd bereid om wanneer dat past bereikbaarheidsdiensten over te nemen, ook voor andere torens. 
Voor de collega's op de Lage Witsiebaan zeker een reden voor taart en bloemen. Veel dank Annemarie, voor je enthousiaste en zeer betrokken inzet. 
Medewerkers parochiecentrum Frater Andreas


Even voorstellen...
Mijn naam is Ingrid van Dijk, geboren in Tilburg, getogen in Goirle en sinds mijn studietijd weer in Tilburg teruggekomen. In mijn jeugd was de Maria Boodschap in Goirle mijn kerk, ten tijde van mijn studie heb ik de kerkgang gemeden, zoals veel jongelui. Maar sinds 2004 ben ik intensief bij parochie De Vlaspit betrokken geraakt. De communie van de kinderen en een inspirerende pastor met een neus voor mensen die best wat willen doen voor de parochie hebben me 'er in getrokken'. En nu ben ik alweer zoveel jaren bestuurslid van de grotere parochie Peerke Donders. 
Vrijwilligersaangelegenheden is mijn terrein, in het verlengde van mijn werk bij ContourdeTwern. Daar coördineer ik de inzet van vrijwilligers bij gezinnen en kinderen die even een maatje kunnen gebruiken. Mooi en dankbaar werk. 
Hoewel het bestuur veelal over de financiën en gebouwen gaat is het ook goed om de belangen van de vrijwilligers (veelal parochianen) op de agenda te houden. Het vrijwilligersberaad voorziet het bestuur dan ook van advies over o.a. vrijwilligersbeleid, regelingen, gedragscode, klachtenprocedure, vertrouwenspersoon. Samen met het vrijwilligersberaad hebben we al diverse zaken gerealiseerd en zetten verdere ontwikkelingen in gang. 
Naast mijn vrijwillige inzet voor de parochie kun je mij vaak vinden in het 'groen': als naturgids van IVN laad ik mezelf graag op, al wandelend in natuurgebiedjes, liefst in stilte. En in het skateseizoen start ik mijn weekend op vrijdag het liefst met een skatetocht van ongeveer 25 km mt de gezellige Friday Early Evening Skate Tilburg club waarna de 'derde helft' vanzelfsprekend niet ontbreekt. 
Mijn gezin bestaat uit een man en 2 dochters en ook daar breng ik graag tijd mee door. 


Vieringen in de komende weken.

* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201. 

* Lucaskerk: U kunt de vieringen via livestream volgen: www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en bezinning, online kerkdienst. 

Datum

Goirkese
kerk

Montfort
kerk

Huize
Padua
Petrus
Donders
kerk
MFA
't Kruis-
punt
Service-
app. De
Duynsberg
St. Lucas-
kerk
Hasseltse Kapel

 

Zaterdag 
22 april 

    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
   

 

Zondag
23 april

09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 


Zaterdag
29 april

    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
   

 

Zondag 
30 april

09.30 uur
Woord- en comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
 


11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

 
Maandag 
1 mei
              10.00 uur
Opening Meimaand
Frank Lemmens
Donderdag
4 mei
     
19.00 uur
Doden-
herdenking
Gerard Stevelink
Bert Jacobs
       
Zaterdag
6 mei
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
   
Zondag
7 mei


09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Peter Derks
08.00 uur
Bedevaarts-mis
Frank Lemmens
Zaterdag
13 mei
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
Zondag 
14 mei
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Moederdagmis
in de openlucht.
Frank Lemmens
Hemelvaartsdag
Donderdag
18 mei

Eerste Communie-viering

09.30 uur
Frank Lemmens
Peter Derks
 
geen viering   11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink
geen viering   11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
08.00 uur
Bedevaartsmis
Frank Lemmens
Zaterdag 
20 mei
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
Zondag 
21 mei
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 


Eerste 
Communie
Viering

11.00 uur
Marijn vd Laar
Peter Derks

08.00 uur
Bedevaartsmis
Frank Lemmens
Zaterdag
27 mei
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   

Eerste
Pinksterdag
Zondag 28 mei

09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur 
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
08.00 uur
Bedevaartsmis
Frank Lemmens
Tweede 
Pinksterdag
Maandag
29 mei
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
geen viering   Eerste Communie-viering

11.00 uur
Frank Lemmens
Gerard Stevelink
 
geen viering   11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
 
Woensdag
31 mei
             
20.00 uur
Slotviering Meimaand
Frank Lemmens

 


                                 Algemene gegevens:

Website:                      www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                         info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                 013-2070127 (van 09.30u - 12.30u)
                                     Voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                                      06-5199 0105
Bank:                           Rabobank  NL28 RABO 0304 9188 57

 

           De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
                     van 13-14 mei 2023. Kopij voor deze editie kan
                           ingeleverd worden tot 9 mei, 18.00 uur.


                             nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl