Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Extra nieuwsbrief

Extra nieuwsbrief

Op woensdagavond 19 april aanstaande bent u uitgenodigd voor de vergadering van de parochie. 
Zoals in het beleidsplan van de parochie Peerke Donders staat, willen we graag twee keer per jaar bijeen komen voor deze vergadering. De ene keer sstaan onderwerpen die spelen in de parochie centraal, de andere keer zoeken we de verbinding met elkaar door een algemeen thema te bespreken. 

Op 19 april hebben we voor een opzet gekozen, waarbij we om 18.00 uur beginnen met een eenvoudige maaltijd. Er is dan ook de gelegenheid om bij te praten met elkaar. Om 19.00 uur vervolgen we de avond met nieuws vanuit het bestuur en kunnen vragen daaromtrent gesteld worden. Vervolgens wordt de rest van de avond ingevuld door Mijntje van Daesdonk en Janine Gerris, zoals hieronder toegelicht wordt. 

We vragen u - als u dat nog niet hebt gedaan - om aan te melden voor deze avond. 
Wilt u alleen naar de maaltijd of alleen naar het tweede gedeelte komen, is dat natuurlijk ook prima. Wilt u dat dan aangeven als u zich aanmeldt via info@parochiepeerkedonders.nl of 013-2070127.
Er is voldoende parkeergelegenheid rond de kerk. Voor navigatie toets
Montfortanenlaan 5 in. 

 

 

 

Uitnodiging bijeenkomst over verlies en rouw
19 april 2023
19.00 - 20.30 uur
Lucaskerk

Een pad ontstaat door erop te lopen

Een inspiratiebijeenkomst over verlies en rouw voor mensen die anderen tot steun zijn tijdens momenten in het leven waarin er sprake is van een groot verlies én voor mensen die zelf een betekenisvol verlies meemaakten. Er is geen draaiboek voor hoe je dat doet. Er is geen gemarkeerde weg die je kunt volgen. "Een pad ontstaat door erop te lopen", zegt filosoof Lao Tse. 
Tijdens deze avond staan we, aan de hand van praktijk en theorie, stil bij de thema's van verlies en rouw. Het belooft een afwisselende lezing te worden, die in tegenstelling tot wat het thema doet vermoeden, niet alleen maar zwaar en ingewikkeld zal zijn. 

De avond wordt verzorgd door rouwdeskundigen Janine gerris en Mijntje van Daesdonk. Zij zijn medeparochianen en hebben een praktijk voor rouw- en verliestherapie: Onderweg
(www.onderwegtilburg.nl)