Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Column Pastor Marijn van de Laar

Column Pastor Marijn van de Laar

Pastor Marijn van de Laar schrijft in Stadsnieuws van woensdag 8 april 2020 zijn column: "Het leven vieren". 

"Pasen is het feest van de verrijzenis en het nieuwe leven. Dat klinkt heel mooi, maar velen onder ons zullen tegenwerpen; "Wat nieuw leven? Overal om ons heen zien we ziekte en dood en duisternis." Dat klopt ook en ik zou de laatste zijn om te ontkennen, dat deze tijd voor duizenden mensen een verschrikking is. Overal de dreiging van het coronavirus om ons heen, lieve familie en vrienden, die ons ontvallen, oude mensen, die geen bezoek van hun kinderen of kleinkinderen mogen ontvangen.
Maar er is ook veel liefde en leven om ons heen. De wereld lijkt door het virus beter te kleuren: Mensen zijn vriendelijker voor elkaar op straat, honderden kleine en grote initiatieven worden er ontplooid voor anderen om hun leven een beetje draaglijker te maken. Tienduizenden mensen zetten zich in met 200% van hun krachten voor hun zieke en kwetsbare mensen. Dat is toch leven op z'n best. Wij, mensen, zijn er toch om voor elkaar het leven tot iets goeds te maken. Waren we vóór het virus ons leven binnenkwam, niet héél erg veel bezig met onszelf en met onze eigen zaken? Het coronavirus laat ons zien, wat we wellicht verloren hadden. 

Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus uit de dood. Zijn hele leven was liefde en zélf gave en zo'n mens kan toch niet zomaar verdwijnen in dood en duisternis. Dat vond God klaarblijkelijk ook en Hij wekte hem op tot een nieuw en onvergankelijk leven. We vieren dat al 20 eeuwen met Pasen en het is ieder jaar weer opnieuw een uitnodiging aan ieder van ons om Hem te volgen en liefde en dienstbaarheid. Het klinkt heel tegenstrijdig maar het virus helpt ons daarbij: het herinnert ons waartoe wij allemaal geroepen worden, namelijk tot liefdevolle zorg voor elkaar. Er is een prachtige kanon op de tekst van Huub Oosterhuis en de muziek van Bernard Huijbers, een lied dat ik graag zing:
"Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen, met een ander, gaat verloren. Wie wil geven wat hij heeft, die zal leven, opgegeten, die zal weten dat hij leeft."
Dat is nu precies, waar het om draaide in het leven van Jezus, dat is precies wat wij nú mogen doen. Het mag weer Pasen worden en wij mogen, desnoods met betraande ogen, het leven vieren. Zalig Pasen!"