Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief editie 2 2023

Nieuwsbrief editie 2 2023

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 02
28 - 29 januari 2023

In deze aflevering:
- Doosje met herinneringen.
- Mensen onderweg.
- Maria-Lichtmis.
- Switchviering.
- Seniorenpastoraat.
- Thuis bij Peerke.
- Gouwe Peerke uitgereikt.
- De daad bij het woord.
- Sop- en zeepplank.
- De Inloop-lunch zoekt....
- Dankbaarheidsdagboek van Yob.
- Vierdaagse bedevaart naar Beauraing.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens. 


                                                   Doosjes met herinneringen

                                                 

                                              Ieder mens heeft diep van binnen
                                                 doosjes met herinneringen.
                                               Draag die doosjes niet als last,
                                              want heus ze komen vaak van pas.
                                                   Doosjes die je laten weten
                                                   dat het slechter is geweest.
                                               Doosjes vol met dankbaarheid
                                               voor elke lach, voor ieder feest. 

                                                 Mooie doosjes vol met liefde,
                                                   boordevol met tederheid.
                                              Maar ook doosjes vol met afschuw,
                                                 haat en onverdraagzaamheid. 
                                                 Die mag je rustig laten zitten
                                                    met het deksel stijf erop.
                                                Maar de doosjes vol met liefde....
                                                    plaats die altijd bovenop.

                                               Want wanneer er weer zo'n dag is
                                                    vol verdriet en tegenslag;
                                               put dan moed uit een zo'n doosje
                                                    dan verander je op slag !!

Schrijver niet bekend bij mij.
Frank Lemmens.


Mensen Onderweg.
Dit jaar gaan we als gehele parochie weer de Vastenaktie ondersteunen met zowel acties als informatie. 
"Mensen onderweg!" Het project dat we steunen richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van Zuid-Soedan. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens meer dan 6 miljoen mensen op drift. In mei 2022 waren 100 miljoen mensen op de vlucht in hun eigen land of daarbuiten. We mogen hen niet vergeten. Om die reden zullen ook de vieringen als overkoepelend thema "Mensen Onderweg" hebben. 
De eerste viering hebben we met een aantal mensen uit de diverse locaties voorbereid. Zo willen we onze gezamenlijkheid ondersteunen en meer inhoud geven aan de Vastenaktie. Ook worden er diverse acties ehouden waarvan u tijdig op de hoogte zult worden gebracht. 
Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat mensen weer op eigen benen kunnen staan. 


Maria-Lichtmis.
In verband met Maria-Lichtmis, zal er donderdag 02 februari om 10.00 uur een Mariaviering in de Hasseltse Kapel gehouden worden. 
 

Switchviering.
Kun jij switchen tussen een bijbeltekst en je eigen leven? 
Het thema van deze viering is: "Wees een smaakmaker - Laat jezelf zien". 
We lezen over Jezus die met zijn leerlingen een berg op is gegaan om ze les te geven. Zijn lessen gaan over belangrijke, maar heel gewone dingen. Toch is wát hij zegt wel ongewoon: "Jij bent zout en jij bent licht". Het is geen vraag, geen opdracht, maar een constatering. Zout zijn en licht zijn, daar denken we vandaag oer na. Jezus moedigt iedereen aan om bij te dragen, om te delen. 
Jezus nodigt ons uit om je licht te laten schijnen. Laat maar zien wie je bent en wat je doet. Wat je weet of kunt, moet je niet voor jezelf houden. Laat anderen delen in wie jij bent. Durf uit te komen voor je competenties en talenten. Durf jij je te laten zien? Hoe ben jij een smaakmaker? Wat is jouw kracht? 
Kom je mee vieren?
Wanneer? Zaterdag 4 februari om 19.00 uur
Waar? Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124 - Tilburg. 


Seniorenpastoraat.
In januari zijn we het jaar 2023 begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst. Thema van die bijeenkomst was: "Zie, ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet (Jes. 43, 19)"
Een uitgebreid gesprek ontstond over de stellingen:
                    - Vroeger is niet persé beter, maar nu is ook niet altijd goed. 
En toch leven we hier en nu! Hoe dan?
Een mooi gesprek met de mensen over vroeger en nu,
over voornemens en teleurstellingen, over hoop en zorgen. 
Van alles kwam langs.
Onder het genot van mooie muziek hebben we daarna samen het glas geheven op 2023!
Op vrijdag 10 februari is de volgende bijeenkomst,
om 14.00 uur in het parochiecentrum aan de Hoefstraat.
We zullen dan zeker spreken over de bijbelboeken
Spreuken en Prediker.
Want er is een tijd voor alles, alles op zijn of haar eigen tijd.
Van harte welkom!



Thuis bij Peerke.
 Voor een lekkere maaltijd en een gezellig praatje.
Iedereen is van harte welkom!

De volgende Thuis-bij-Peerke maaltijd staat gepland op 
donderdag 23 februari.

U kunt dan gaan genieten van een heerlijk goed gevuld bordje erwtensoep en pannenkoeken. 
Tijd:          17.00 uur (inloop vanaf 16.45 uur )
Waar:       Parochiecentrum Hoefstraat 201
Kosten:    €7,50
U kunt zich opgeven vanaf maandag 30 januari t/m zondag 19 februari via de lijsten achter in de kerk, in het parochiecentrum (op werkdagen tussen 09.00 uur en 11.30 uur) of via het email-adres thuisbijpeerke@hotmail.com


Gouwe Peerke uitgereikt.
Sinds 2010 kent Tilburg (het gebied 013) een stichting die organisaties wil steunen en bemoedigen, die zich bekommeren om onze naasten. De werken van barmhartigheid zijn daarbij de leidraad. Dit jaar was het thema: Vluchtelingen herbergen. We kennen talrijke organisaties en mensen die zich inspannen om mensen van buiten op te nemen en zich meer thuis te laten voelen in onze samenleving. Er zijn 3 organisaties genomineerd en een jury heeft de winnaar aangewezen. 
Op zondag 15 januari werd in het Peerke Donderspaviljoen de prijs uitgereikt door Denis Hendrikx, de abt van de Norbertijnen. Het is niet zo maar een datum, maar een dag waarop we de sterdag van Peerke (14 januari) gedenken. De drie genomineerde organisaties waren:

- Broodje Aap & Linke Soep
- Refugee
- Stepping Stones
Deze laatste organisatie is als winnaar gekozen. Volgens het juryrapport omdat deze groep zich nadrukkelijk richt op een rechtstreeks contact met een herkenbare groep met een eigen cultuur. De groep werkt samen met de Somalische gemeenschap om hen beter te laten participeren in onze samenleving. Zij kregen het beeld (een wisseltrofee) en een geldprijs van 1500 euro uitgereikt. Voor de beide andere organisaties was er een cheque van 500 euro. 
Voor ons een voorbeeld om te volgen. Mij heeft het geïnspireerd om attent te blijven op aandacht voor vluchtelingen onder ons. Wij moeten proberen om Gouwe Peerke-parochianen te zijn door aandacht te hebben voor de werken van barmhartigheid. Ook buiten de zondag moeten we kerk-zijn. 

De daad bij het woord.
Na het lezen van het stukje over GOUWE PEERKE denkt u misschien: Waar kan ik deze mensen ontmoeten? Wat kan ik voor hen betekenen? Welke problemen komen deze mensen tegen? Denkt u zich eens in hoe het is te komen in een land waar andere regels gelden, waar een heel andere taal wordt gesproken. Veel van deze mensen kunt u ontmoeten op het VERWIJSSPREEKUUR. Elke vrijdagochtend zijn er mensen die hen willen helpen in Het Ronde Tafelhuis op het Wagnerplein en elke maandagochtend in de school aan de Dirigentenlaan. Zij ontvangen alle bewoners uit Tilburg Noord die vragen hebben over zaken als:
- een brief die ze niet kunnen lezen
- hoe vraag ik een uitkering aan?
- hoe vul ik dit formulier in?
- wat moet ik met mijn energierekening?
- mijn kind wordt 18 jaar en nu?
- wat moet ik doen om Nederlander te worden?
Mensen uit vele streken in de wereld melden zich met eeen hulpvraag. Zij worden verwezen naar de hulpverlenende instanties, maar vaak kunnen we zelf helpen. Het wordt drukker en drukker. 
Hebt u tijd om mee te helpen? Wilt u een keer meekijken? Meld u aan bij
Joke Roovers 06-53371086


Sop- en zeepplank.
De sop- en zeepplank bestaat nog steeds en die willen we graag een keer nadrukkelijk bij u onder de aandacht brengen. 
Iedereen kan waspoeder en andere zeepproducten meebrengen naar de kerklocaties en de parochiecentra. Die worden dan uitgedeeld aan mensen die het financieel moeilijk hebben. 
Zeepproducten betekenen altijd een flinke aanslag op het budget als je het niet breed hebt. 
Van harte aanbevolen.


De inlooplunch zoekt.....
Wellicht toch al weleens van ons gehoord: in het Jeugdhuis aan de Beneluxlaan 76 kan men elke dinsdag koffie/thee mee drinken van 11.00 uur tot 12.00 uur en daarna samen lunchen tot 13.30 uur, voor 2 euro. Een gezellige en gemoedelijke groep vrijwilligers verzorgt dit elke dinsdag in wisselende samenstelling, telkens in een groepje van 6 personen en we ontvangen gemiddeld elke week 20 gasten. 
En....we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 1 of 2 x per maand met ons mee willen werken. Iets voor u misschien?
Wat er zoals gebeuren moet? Tafels en stoelen goed zetten, tafels dekken, beleg klaar maken (indien nodig ook halal), soep koken, brood en fruit klaar leggen, koffie en thee zetten. Ook de vrijwilligers eten gezamenlijk aan tafel en serveren om beurten de warme en koude dranken bij de gasten. nadien ruimen we samen alles weer op en zijn rond 14.30uur klaar. 
Bent u, man of vrouw, benieuwd hoe dit allemaal loopt bij ons? Hebt u zin om samen te werken, samen de gasten te ontvangen en een praatje met hen maken? 
Loop dan gerust eens binnen voor een kopje koffie/thee en lunch. Geheel vrijblijvend. Kom eens "sfeer proeven". Wij staan open voor een praatje en een drankje. 
Hennie en José (coördinatoren)


Het Dankbaarheidsdagboek.
"Toen pastoor Peter bij ons op bezoek was voor onze communicant vertelde wij hem onver ons dankbaarheidsdagboek. Hij werd daar zo enthousiast van, dat hij ons vroeg een stukje te schrijven over hoe we er bij gekomen zijn dit te gaan doen en hoe het werkt. Hier vertellen wij graag over:
In de corona tijd kreeg Yob vanuit school en mama vanuit een online training dezefde opdracht: "Houd eens een week lang, iedere dag bij waar je dankbaar voor bent / blij van wordt, 1 ding per dag!"
Deze opdracht hebben we als gezin opgepakt en deed veel met ons. Wij zijn dit na die week blijven doen en schreven iedere dag, rond etenstijd, op een gekleurd briefje waar we die dag dankbaar voor waren / blij van werden. We hebben 2 dozen vol met van die briefjes en grabbelen daar zo nu en dan nog uit om herinneringen op te halen. 
Afgelopen zomer nam Yob een vakantiedagboek mee op vakantie waar we iedere dag een aantal vragen in moesten vullen. Dit deden we iedere dag voor het slapen gaan en zo hadden we het nog even over wat er die dag allemaal gebeurd of gedaan was. Het werd een super souvenir. 
Yob bedacht toen dat we in plaats van briefjes eigenlijk ook wel in een boekje konden opschrijven wat we dagelijks leuk vonden, maar ook wat we minder / niet leuk vonden aan de dag (iets wat ook 1 van de vragen uit het vakantiedagboek was). Dan zijn we dat ook kwijt en praten we dingen uit werd afgesproken. Zo gezegd, zo gedaan en nu hebben we als gezin een dagboek met daarin goed samengevat wat we per persoon leuk en niet leuk aan de dag vonden en praten we daar even over. Het heeft ons al veel gebracht samen en daar blijven we dankbaar voor."
Met vriendelijke groeten,
Familie van Hest - Kolen.


Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België.
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch organiseert van 6 t/m 9 mei een vierdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten en gezonde pelgrims deelnemen. 
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. "Dat men hier op bedevaart kome." Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. In 2023 is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is verschenen. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan!
Voor meer inlichtingen:
Pelgrimssecretariaat, dhr H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111
website: http://home.kpn.nl/m,de,wit-scc/ of http://nbcpromaria.weebly.com
 

Vieringen in de komende weken.

* Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.

* De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream uitgezonden. U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage van deze website of via deze link.

 

Datum

Goirkese
kerk

Montfort
kerk

Huize
Padua
Petrus
Donders
kerk
MFA
't Kruis-
punt
Service-
app. De
Duynsberg
St. Lucas-
kerk
Zaterdag
28 januari
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag
29 januari
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke v. Knegsel
Bert Jacobs
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag
4 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke v. Knegsel
Gerard Stevelink
19.00 uur
Switch-viering
  16.00 uur
Woord- en Comm viering
Henny Spooren
 
Zondag
5 februari
09.30 uur
Woord - en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Theo Marcelis
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag 
11 februari
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
12 februari
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
18 februari
    16.00 uur
Carnavals-viering
Theo Marcelis
Rob Waijers
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
19 februari
09.30 uur
Eucharistie-viering 
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm.
 

11.00 uur
Woord- en Carnavals-viering
Theo Marcelis
Rob Waijers

09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 

 

Woensdag
22
februari

09.30 uur
Eucharistie-viering
Aswoensdag
Frank Lemmens
    19.00 uur
Aswoensdag-viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
  16.00 uur
Aswoensdag-viering
19.00 uur
Aswoensdag-viering

 




Algemene gegevens:

Website:                               www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                                  info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                         013-2070127 (van 09.30 - 12.30 uur)
                                              Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                              06-51990105
Bank:                                    Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57



                  De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
                            van 18 - 19 februari. Kopij voor deze editie kan
                              ingeleverd worden tot 14 februari, 18.00 uur.

                                  nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl