Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbericht 20 maart omtrent coronamaatregelen

Nieuwsbericht 20 maart omtrent coronamaatregelen

Nieuwsbericht van pastoraal team en parochiebestuur
 

20 maart 2020

Beste parochiaan en vrijwilliger,

Het jaar is nog geen 3 maanden oud en we worden geconfronteerd met een wereldwijde coronacrisis die ons allemaal treft. Om ons heen horen we nu vaker en dichterbij dat mensen besmet zijn geraakt of zelfs overleden aan dit nog onbekende virus. Ook mensen van onze parochiegemeenschap. 

In deze tijd waarin het nieuws ons steeds weer inhaalt met nieuwe cijfers en strengere maatregelen, heeft ook onze parochie zich moeten aanpassen. Vieringen gaan niet door en de parochiecentra zijn gesloten. In een gemeenschap waar we juist in moeilijke tijden er voor elkaar willen zijn en samen willen bidden en samen komen valt dat zwaar. 
Vrijwilligers/parochianen die zich wekelijks/dagelijks met hart en ziel inzetten voor de parochie en de medemens komen ineens thuis te zitten. Het kan een gevoel van nutteloosheid geven of van de wereld afgesloten worden. De inzet en zorg van u voor de gemeenschap is het hart van de parochie. Zonder u geen gemeenschap. En toch moeten we deze maatregelen nemen. Om elkaar te beschermen en zo samen deze crisis te boven te komen. Voor elkaar en met elkaar. 

De komende weken of misschien langer zullen we elkaar niet op het parochiecentrum zien en niet in de kerk treffen. We maken ons als team en bestuur oprecht zorgen over u, parochianen en vrijwilligers, wetende hoe belangrijk de parochie en het contact op het centrum voor u is. Maar we weten ook dat velen van u tot de risicogroep behoren. 'Blijven ze wel gezond, is er iemand die voor hen zorgt, hoe houden we contact met hen? 'Voor ons staat voorop dat u gezond blijft. We willen u ook niet uit het oog verliezen. 

Dagelijks is ons noodnummer 06-51990105 tussen 08.00 uur en 20.00 uur te bellen om een lid van het pastoraal team te spreken. Op werkdagen zijn onze parochiecentra alleen telefonisch tussen 10.00 uur en 12.00 uur bereikbaar. Het pastoraal team gaat niet op huisbezoek, maar gebruikt de telefoon voor een pastoraal gesprek en ook u kunt ons en elkaar bellen voor een praatje of gewoon een steuntje. 

Mogen we ook uw hulp vragen om, juist nu, vaker contact op te nemen met onze medeparochianen die een extra steuntje goed kunnen gebruiken. Bellen, mailen of misschien zelfs skypen / face-timen / videobellen, de mogelijkheden zijn er. Maar ook een kaartje of briefje in de bus is nog steeds een warm gebaar.
Let op uw gezondheid en op die van uw naasten. We hebben elkaar nodig. 
We doen u, in het vervolg van deze brief, nog een aantal tips aan de hand wat er mogelijk is. 

Pastoraal team en bestuur
Parochie Peerke Donders

 

 • Iedere zondag wordt op NPO 2 om 10.00 uur een Eucharistieviering uitgezonden;

 • Wanneer u gebruik maakt van facebook, kunt u om 20.30 uur de livestream  van het avondgebed uit Taizé volgen. Wanneer u het liedboek heeft, kunt u voor de viering de playlist van de liederen van die dag bekijken. Ga vanuit uw account naaar de pagina van Taizé (rood beeldmerk) of gebruik deze link;
   
 • De kerk op het Goirke is op bepaalde momenten geopend voor het opsteken van een kaarsje en een kort gebed, met de dringende vraag om de nodige afstand tot elkaar te bewaren en alleen te komen als u gezond bent. De openingstijden zijn: maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  en zondag van 09.30 uur tot 11.00 uur. Pastoor Frank Lemmens en/of Renee von der Fuhr zijn aanwezig. We houden u op de hoogte mochten de richtlijnen van de overheid of van de Nederlandse Bisschoppen daar aanleiding toe geven;

 • De informatieavond voor het vormsel is niet doorgegaan. Maar heeft u een zoon of dochter die dit jaar het vormsel  wil ontvangen, dan sturen we u graag de informatie per mail. Laat het ons weten door een mail te sturen naar:
  pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl en u krijgt de benodigde informatie, zoals de data van de voorbereidingen;

 • Afgelopen woensdag luiden van 19.00 uur tot 19.15 uur de kerkklokken als een teken van steun en hoop in deze moeilijke tijden. Ook de komende weken zullen de kerkklokken op deze manier vaker te horen zijn;

 • Op onze website www.parochiepeerkedonders.nl wordt nu wekelijks de evangelietekst van de aankomende zondag geplaatst met een gebed of bezinning. U vindt dit hier.
  Ook is er op de website de mogelijkheid om een digitaal kaarsje aan te steken

We hebben de moeilijke beslissing moeten nemen om de vieringen in onze kerken tot en met Tweede Paasdag niet door te laten gaan. In een latere brief zullen we u laten weten wat er wel mogelijk is rond Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. 

We blijven u op de hoogte houden en vertrouwen op God nabijheid.


De officiële brief vindt u hier