Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Gevolgen Corona-virus voor onze parochie

Gevolgen Corona-virus voor onze parochie


Een brief van het parochiebestuur en pastoraal team over de gevolgen van het Corona-virus voor onze parochie.

17 maart 2020

Beste  parochianen,

Het corona-virus heeft enorme gevolgen voor ieder van ons. Maar heel in het bijzonder worden de mensen getroffen die besmet zijn geraakt door het virus, die in quarantaine of isolatie leven. Dramatisch is het voor de mensen die al gevolg van dit virus een geliefde verloren hebben. Wij wensen heel veel sterkte aan allen die zo diep geraakt zijn. In ons gebed dragen wij hen met ons mee.

Pastoraal team en parochiebestuur willen u met dit schrijven op de hoogte brengen van de verdere stappen waarmee wij bij willen dragen aan de beperking van de besmetting door het corona-virus.

  • Alle vieringen in onze parochie zullen tot in ieder geval 6 april géén doorgang vinden. De bisschop heeft alle gelovigen in zijn bisdom dispensatie verleend van de zondagse eucharistie en verplichte feestdagen;

  • Bij overlijden is een kerkelijke uitvaart alleen mogelijk in besloten kring. Pastores gaan ook voor in het crematorium of op de begraafplaats. Op een later tijdstip stelt de parochie de nabestaanden in de gelegenheid om  een herdenkingsviering te houden in de kerk van hun keuze;

  • De parochiecentra zijn vanaf heden gesloten en alleen nog telefonisch bereikbaar tussen 10.00 uur en 12.00 uur onder telefoonnummer 013-2070127;

  • Alle andere activiteiten van de parochie gaan tot in ieder geval 6 april niet door. Dat betekent geen informatieavond Vormsel, geen voorbereiding op de eerste communie en de doop, geen inlooplunch, geen activiteiten in het kader van de vastenactie, geen seniorenpastoraat, geen bezinningsgroepen, geen vergaderingen en geen jongerenpastoraat;

  • In onze parochie hebben we ook de verantwoordelijkheid om te waken over de gezondheid van onze vrijwilligers en de leden van het pastoraal team. Daarom zullen contacten zoveel mogelijk via de telefoon, app of email verlopen. Parochianen die de behoefte hebben aan een pastoraal gesprek per telefoon worden gevraagd dit kenbaar te maken aan het pastoraal team. U kunt daarvoor bellen met: 06-51990105 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur);

  • In het kader van de Vastenactie hadden wij diverse activiteiten gepland om gelden in te zamelen om mensen een betere toekomst te geven. Nu die activiteiten niet doorgaan is het misschien een idee om een gift over te maken naar de Vastenactie:
    NL 21 INGB 0000 0058 50 tnv Vastenactie Den Haag.

We blijven u op de hoogte houden.

Parochiebestuur en pastoraal team.

Officiële brief is hier te vinden.