Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Maatregelen vanwege het Corona-virus

Maatregelen vanwege het Corona-virus

Een brief van het parochiebestuur en het pastoraal team van onze parochie.

Beste parochianen,

Het coronavirus drukt een zware stempel op het leven van veel mensen. Met name op die mensen die door het virus getroffen zijn en op hen die voor hen zorgen, thuis of in de gezondheidszorg. Ook binnen onze eigen parochiegemeenschap zijn er mensen door het virus besmet geraakt. 
Vanuit de overheid is er een beroep gedaan op ieder van ons om de mogelijkheden dat dit virus zich verder verspreidt zo goed als het gaat in te dammen. 'Sociale onthouding' is dit genoemd. Vanuit het besef dat we als christenen de opdracht hebben om elkaar te helpen en te beschermen heeft ook de parochie besloten tot een aantal maatregelen:

 • De vieringen van zaterdag 14 maart, zaterdag 21 maart en zaterdag 28 maart in Padua, De Bijsterstede en de Duynsberg komen te vervallen;
   
 • Ook de vieringen van zondag 15 maart, zondag 22 maart en zaterdag 29 maart in Het Kruispunt, de Montfortkerk, de Lucaskerk en de Petrus Donderskerk komen te vervallen;
 • Alleen in de kerk op het Goirke is er op de genoemde zondagen de mogelijkheid tot gebed en bezinning tijdens de eucharistievieringen van 09.30 uur. De vieringen zijn zonder koor. De mensen wordt gevraagd om in de kerk afstand tot elkaar te nemen. Na afloop van de viering is er geen gezamenlijk koffiedrinken;

 • De inlooplunch op dinsdag en donderdag komt de komende week te vervallen;

 • De muzikale vertelling van zaterdag 14 maart door vrouwenkoor Switch in de Petrus Donderskerk gaat niet door;

 • De parochiecentra blijven op de gebruikelijke tijden open;

 • De betrokkenen bij koorrepetities, vergaderingen en andere bijeenkomsten binnen de parochie zullen zelf de afweging maken of de betreffende activiteit door zal gaan;

 • Parochianen die de komende weken de communie thuis willen ontvangen, kunnen dat kenbaar maken door te bellen naar 013-2070127 op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Het pastoraal team en het parochiebestuur doen een beroep op u om in uw gebed thuis God te vragen om kracht en troost voor de mensen die door het virus getroffen zijn, om moed en wijsheid voor de mensen die in deze tijd voor moeilijke beslissingen staan. Moge God met ons zijn. 

Bestuur en Teeam Parochie Peerke Donders

De officiéle brief vindt u hier


Update 14 - 03 -2020: 

 •  Vanaf heden wordt ook de vastensoep in toren Frater Andreas geannuleerd;
   
 • Ook de vormselinformatieavond van dinsdagavond 17 maart is geannuleerd en zal ook niet op een later tijdstip worden ingehaald. Stuur een mail naar pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl en u krijgt alle info rondom het vormsel toegestuurd.