Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Column Pastor Marijn van de Laar

Column Pastor Marijn van de Laar

Na 11 jaar komt er met deze column van pastor Marijn van de Laar helaas een einde aan de rubriek "De Goede Herder" in Stadsnieuws. Deze rubriek begon in De Tilburgse Koerier en ging verder in Stadsnieuws. De redactie van Stadsnieuws dankt pastor Marijn van de Laar voor zijn inzendingen. 

Een nieuw Pinksterwonder?

"Je hoort tegenwoordig rond de Westermarkt tientallen talen spreken....... eigenlijk alle talen behalve Nederlands. Is dat een hedendaags Pinksterwonder? We weten, dat op de 50e dag van Pasen, het Pinksterfeest, dat wij weer gaan vieren, de leerlingen van Jezus geholpen door Gods Geest de straat op gingen om te getuigen van Gods liefde; iedere aanwezige in Jeruzalem, zo lezen wij in het boek Handelingen, hoorde hen spreken in zijn eigen moedertaal. 
Of heeft dit "talenwonder" te maken met het gegeven dat onze Tilburgse universiteit steeds meer buitenlandse studenten aantrekt, die graag dicht bij de opleiding wonen, dus in west? Of is het het toewijzingsbeleid van de gemeente Tilburg, waardoor ook west aan het uitgroeien is tot een bonte mengelmoes van talen, nationaliteiten en culturen? Op één van de basisscholen achter mijn huis, zitten kinderen uit maar liefst 28 verschillende landen. Het gevaar van zoveel niet-westerse mensen bij elkaar is, dat zo'n wijk kán uitgroeien tot een ghetto. Te veel nationaliteiten op één kluitje. Dat is niet goed voor integratie. 

                     Onze wereld is bedoeld voor iedereen.
      Niemand is gerechtigd om te zeggen: 'Nederlanders eerst'


Veel ouderen, uit de bouwfase van de wijk 60 tot 50 jaar geleden, zijn hier blijven wonen. Zij vormen nú een minderheid midden tussen al die verschillende nieuwe Nederlanders. Als zij weg gaan of overlijden, worden hun grote huurhuizen meestal toegewezen aan buitenlandse gezinnen. Al die verschillende mensen bieden ook kansen en mogelijkheden. Veel ouderen vinden hun nieuwe buren fijn, omdat ze altijd een beroep op hen kunnen doen. "Ik heb nog nooit zo'n goede buurvrouw gehad als deze Turkse vrouw." Veel mensen leren via goede contacten ook nieuwe gerechten en gebruiken kennen. Kinderen en jongeren groeien op met anderen met diverse achtergronden, wat verrijkend is voor hun toekomst. We kunnen - aldus Stadsnieuws 2 weken geleden - zelfs een museum van verhalen en kunstwerken creëren in onze wijk. En zelfs de parochie kent een steeds grotere aanwas van nieuwe, buitenlandse, veelal jonge gezinnen uit alle delen van de wereld. 
Onze wereld is bedoeld voor iedereen. Niemand is gerechtigd om te zeggen: "Nederlanders eerst." We zullen naar de toekomst toe samen moeten leren leven met zoveel andere, onbekende mensen. We moeten nieuwe wegen inslaan, nieuwe gemeenschapsvormen ontwikkelen om met al onze verschillen een mooie, nieuwe, veelkleurige samenleving te worden, een bont palet van allerlei mensen. Als dat lukt, dan wordt het tóch steeds meer een beetje Pinksteren in onze wijk."