Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Column Pastor Marijn van de Laar

Column Pastor Marijn van de Laar

Column pastor Marijn van de Laar uit Stadsnieuws
van woensdag 9 december 2020 


"De laatste tijd duikt in allerlei geschriften steeds vaker het woord "verbinden" op. Verbinden betekent volgens Kramers' Groot Woordenboek: Verenigen, in contact brengen, een verband leggen en verplichten. Het lijkt erop alsof we bij alle individualisme toch de noodzaak inzien van organisaties, clubs en verenigingen. Dat kan ook bijna niet anders, nadat er in de afgelopen tientallen jaren zoveel historische verbanden weg zijn gevallen en afgebrokkeld. De zuilen in de politiek en het omroepbestel zijn nauwelijks nog herkenbaar, scholen hebben amper nog een eigen identiteit, kerken komen steeds meer in de marge van de samenleving terecht, verenigingen hebben de grootste moeite nieuwe leden te vinden. De nu al tien maanden durende coronacrisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Veel geliefden moeten proberen er zelf iets van te maken. En zo viert het individualisme hoogtij, ieder voor zich en God voor ons allen. Klaarblijkelijk hebben we daar toch geen vrede mee; we zijn door deze ontwikkelingen ook niet echt gelukkiger geworden; wij, mensen, hebben hoe dan ook anderen nodig om gelukkig te zijn en zinvol te kunnen leven. Niemand woont er op een eiland. Dus zoeken we naar nieuwe vormen om toch verbanden te leggen. Mobieltjes, internet, Facebook en wat al niet meer zijn geen echt antwoorden op onze vragen en behoeftes. Nee, we zoeken naar échte contacten, goede vriendschappen, lieve mensen om ons heen, fysieke verbanden. Over een paar weken vieren we Kerstmis, wellicht de vreemdste Kerst in de laatste tientallen jaren. Géén of nauwelijks kerstvieringen in de kerk, eeen beperkt aantal gasten aan tafel, eeen kerstverlichting, die we onderhand al moe zijn, nadat we er vanaf begin november al naar gekeken hebben. "Een Kind wordt ons geboren, een mens ons gegeven." Niet zomaar een Kind, maar een mens, die meer dan wie ook de liefde preekte en voorleefde. Misschien, dat dit Kind ons een klein beetje kan helpen om de weg naar elkaar weer te vinden. Misschien dat dit Kind ons kan verbinden en helen. Dat we juist in dit kerstfeest de échte betekenis van ons leven weer mogen terugvinden. Dat wens ik ons allen toe in een Zalig Kerstfeest."