Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Zing elkaar moed in!

Zing elkaar moed in!

De Raad van Kerken nodigt je uit om eens per maand samen te zingen voor vrede. Afgelopen donderdag was de eerste keer dat dit plaatsvond. 
Mocht je mee willen doen, je mag gewoon aansluiten. 
Op 11 april om 18.30 uur wordt er opnieuw gezongen (ongeveer 45 minuten) op het plein voor de St. Jozefkerk in het centrum van Tilburg.