Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 2 - 2024

Nieuwsbrief 2 - 2024

Nieuwsbrief
Aflevering 2024 - 02
27 - 28 januari 2024

In deze aflevering:
- To do-rubriek.
- Wat schaft het?
- Switchviering.
- Seniorenpastoraat.
- Carnaval.
- Vastencyclus.
- Van de bestuurstafel.
- Kledingrek gezocht.
- Opening nieuwe parochiecentrum in de Petrus Donderskerk.
- Nieuwe website Raad van Kerken.
- Vieringen in de komende weken.
- Dopeling.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

To do-rubriek.

Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?
In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie.

 

3/2

Switchviering, 19.00 uur. Petrus Donderskerk

9/2

Seniorenpastoraat 14.00 uur, parochiecentrum Enschotsestraat

10-11/2

Carnavaleske-vieringen in de Vlaspit.

14/2

Aswoendag.

15/2 t.m 22/3

Veertigdagentijd.

Wat schaft het?
In de komende week worden de brieven voor de Kerkbalans weer bezorgd in onze parochie.
Door een aantal vrijwilligers worden deze netjes klaargemaakt en rondgebracht om zoveel mogelijk kosten uit te sparen., want we kunnen alle inkomsten gebruiken in deze dure tijden.
Het is dan heel bijzonder om te zien dat nog steeds veel mensen bereid zijn tijd vrij te maken om ook in de huidige tijd gemeenschap te kunnen blijven zijn. Dat het vaak om tijd en werkzaamheden gaat waarvan niemand zich afvraagt of het ook nog wat geld oplevert.
We zien allemaal wat de marktwerking in de zorg heeft opgeleverd. Bijna onbetaalbaar, vooral richting toekomst. Alles moet op tijd en op papier worden bijgehouden. Minder tijd voor de nodige aandacht en zorg, maar vooral veel tijd om alles bij te houden.
Tegenwoordig wordt alles in geld uitgedrukt en ook in tijd. Een zelfscankassa in de supermarkt bespaart tijd en ook een medewerker uit. U mist het sociale contact.  Daarnaast neemt winkeldiefstal toe. Dat kost geld. Gevolg: de boodschappen worden duurder.
In onze kerkgemeenschap willen we vooral zorg en aandacht blijven hebben voor elkaar. Al heel lastig met bestuursleden die alles vrijwillig doen en een klein team dat probeert om toch alles zo goed mogelijk te doen. Maar ik denk dat het zich uiteindelijk uitbetaald. Liefde, aandacht, oprechte zorg is niet in geld uit te drukken. Het is ook niet goedkoop maar niemand vraagt zich af: wat schaft het?
Dat vind ik nu zo bijzonder van al die mensen die week in-week uit actief zijn voor onze geloofsgemeenschap in onze kerklocaties en andere plekken waar we nabij proberen te zijn.
Ze zijn er, koud, glad, regen, warm, het maakt niet uit. Ze zijn er! Dat verdient af en toe een kleine attentie, niet in geld maar juist in een liefdevolle glimlach en warme aandacht. Dat is in geld niet uit te drukken.
Voor de plek waar we samenkomen en de mensen die dit coördineren en verzorgen is er de actie Kerkbalans. Want dat kost wel geld. Het is niet anders. Ook al kunt u zelfs de collecte via de scan doen, wij blijven u begroeten, u fysiek welkom heten. Het is zo belangrijk: menselijk contact.
Dank voor uw bijdrage. Dank voor uw inzet en liefde.
Gerard Stevelink.

Switchviering.

Seniorenpastoraat.
Op vrijdag 9 februari om 14.00 uur is de volgende bijeenkomst van het seniorenpastoraat.
Het is dan Carnaval, de dagen die de veertigdagentijd inluiden. Nog eenmaal je te buiten gaan om daarna tot inkeer te komen richting het Paasfeest.
We gaan die middag met elkaar spreken hoe we als christenen zowel Carnaval en veertigdagentijd een zinvolle invulling kunnen geven. Soms lijkt het wel dat alle christelijke momenten overgenomen lijken door de wereld en de werkelijke betekenis vervallen lijkt. Goed om het daar eens over te hebben.
U bent van harte welkom.

 

 

Carnaval.
In het weekend van 10-11 februari is het Carnaval.
De viering van dat weekend op zaterdag 10 februari om 16.00 uur in Padua en zondag 11 februari om 11.00 uur in de Petrus Donderskerk hebben allebei een carnavalesk karakter. Als voorgangers hebben wij een verdwaalde Wijze en een eigenzinnige pastoor bereid gevonden. Koor Resurrexit zal in beide vieringen zorgen voor de vrolijke noot.
Het zou fijn zijn als veel mensen meevieren en dat een extra feestelijk karakter geven door (enigszins) verkleed aanwezig te zijn. Dan gaan we op een mooie manier de 40-dagentijd tegemoet.

Vastencyclus 2024 Parochie Peerke Donders.
Precies midden in deze Veertigdagentijd, op zondag Laetare (‘Verheugt u’), zegt Jezus in gesprek met Nicodemus: “Wie vertrouwen, met hen komt het goed “(vgl. Jo 3,18). Deze gedachte kan gezien worden als rode draad in alle Schriftlezingen naar Pasen toe.  Bovendien is zij cruciaal juist in deze tijd, waar wantrouwen tussen mensen en volkeren schering en inslag lijkt. En waar als gevolg eenzaamheid het leven verschraalt en verbinding belemmert. Verbijsterend hoeveel jongeren zich ongelukkig en wanhopig voelen, vaak ondanks materiële welstand.

Vertrouwen – in genoemd evangeliewoord gaat het om Godsvertrouwen in Jezus’ naam. En inderdaad, zo dachten wij, vertrouwen dat verder reikt en dieper grijpt dan de menselijke maat, juist dat Godsvertrouwen zou de dynamiek kunnen zijn om vertrouwen en verbinding tussen mensen te realiseren, ondanks ontgoocheling en verbittering die menselijke relaties zo dikwijls vertroebelen, zowel op micro- als op macrovlak. Godsvertrouwen en verbinding tussen mensen kunnen voor christenen niet buiten elkaar. Zo is als overkoepelend thema gekozen:

                                            Vertrouwen en verbinden.
  

18 februari :      
Weg uit de woestenij  Gen 9,8-15 en Mc 1,12-15
Na de verwoesting  van de zondvloed verbindt God zich aan de mensen: ‘dit nooit meer’. Na de beproeving in de woestijn maakt Jezus werk van wat hij ziet als het Rijk van God tussen mensen. Watersnood en hitte bieden van Godswege uiteindelijk zicht op betere tijden.

25 februari:
Waar gaat het over?  Gen 22,1v.9a.10-13.15-18 en Mc 9,2-10
Wat de betere tijden betreft is er een zekere spanning tussen beide Schriftlezingen. Nadat het vertrouwen van Abraham op de berg zwaar beproefd is, krijgt hij helder uitzicht op wat hij ten diepste verlangt: nageslacht. Maar nadat de leerlingen op de berg Jezus verheerlijkt hadden gezien, moeten zij daarover zwijgen, sterker, ze snappen niet eens waarover het uitzicht gaat. Vertrouwen heeft soms aanknopingspunten, soms ook niet.

3 maart:             
Leer mij de mens kennen! Ex 20,1-17 en Jo 2,13-25
Als vertrouwensband met Israël geeft God de tien geboden, tien wijze woorden. Maar mensen maken er vaak hun eigen verhaal van, waar ze alleen zelf beter van worden. Dat brengt Jezus ertoe die handel uit de tempel te drijven. Diezelfde eigen batige handelsgeest herkent hij in de velen die met hem meegaan, uitsluitend vanwege de wonderkracht die van hem uitgaat. Ondanks die ontgoocheling blijft niet alleen de vertrouwensband rond de tien woorden overeind maar ook het perspectief van leven sterker dan dood.

10 maart:           
Verwoesting en redding  2 Kron 36,14-16.19-23 en Jo 3,14-21
Ondanks het wangedrag van Israëls koningen, priesters en volk en de daarop volgende ballingschap geeft God in de Perzische koning Cyrus toch weer uitzicht, zodat de Israëlieten met hun land en met elkaar weer verbinding kunnen vormen. En aan Nicodemus die niets snapt van ‘opnieuw geboren worden’, geeft Jezus het vooruitzicht dat vanwege Gods liefde de wereld gered zal worden. Wie daarop vertrouwt, zal in dat licht het goede doen.

17 maart:           
Vertrouwen in groeikracht  Jer 31,31-34 en Jo 12,20-33
Bij Jeremia is sprake van een nieuw verbond, een Godsverband gegrift  in het hart van de mens. Zo hoeft vertrouwen niet meer van buiten af geleerd te worden. Dat geldt bij uitstek voor de mensenzoon Jezus, die in het besef van zijn naderende dood zichzelf vergelijkt met de graankorrel die sterft om vrucht voort te brengen. Met die vruchtbare groeikracht eert God wie Jezus daarin volgen.

Van de bestuurstafel.
Het bestuur is al langere tijd op zoek naar mensen die zich via een bestuursfunctie in willen zetten voor onze parochie.
In 2023 zijn twee bestuursleden afgetreden: Wilbert van Herwijnen was als doorgewinterd bestuurder belangrijk door zijn kijk op financiële en bouwkundige zaken. Daarnaast heeft Ingrid van Dijk het bestuur verlaten. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor onder andere de vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid in de parochie. Beiden zijn bestuurslid geweest sinds de vorming van de fusie parochie Peerke Donders in 2015. Zij hebben met veel inzet vorm gegeven aan het bestuur zoals het nu is. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor!
Omdat er veel zaken aandacht verdienen, is het bestuur naarstig op zoek (geweest) naar extra leden.
We zijn blij u te kunnen melden dat er in de vergadering van januari drie nieuwe leden zijn toegetreden tot het bestuur: Jan Pieter Schilderinck als aankomend penningmeester, Ruud Sormani, die zich wil bezighouden met de begraafplaatsen en Benjamin Renique, die zich vooral in gaat zetten voor de vrijwilligers en communicatie. We zijn blij met deze versterking en verheugen ons op een goede samenwerking.
In de komende tijd zullen zij zichzelf aan u voorstellen in de nieuwsbrief.

Kledingrek gezocht.
Voor de peuter-kleuterviering met kerstmis in de Petrus Donderskerk maken we gebruik van kostuums voor de diverse personages van het kerstverhaal.
Alle kleding zit nu in plastic zakken. Het zou fijn zijn als we alles op kunnen hangen. We zijn daarom op zoek naar een stevig kledingrek. Wie heeft er een ongebruikt ergens liggen of wie is er handig genoeg om er eentje voor ons te maken?
U kunt een mailtje sturen naar Gerard, gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl.
Alvast heel erg bedankt.

Nieuwe parochiecentrum Enschotsestraat.

Tijdens de viering op 1 januari werd het nieuwe parochiecentrum in de Petrus Donderskerk met een feestelijk tintje geopend.
De Mariabeelden uit het voormalige parochiecentrum werden in een korte processie op een mooie plek gezet. Sfeervolle Marialiederen begeleiden dit alles. De viering werd op de nieuwe plek afgesloten met het aansteken van kaarsen met wensen voor het nieuwe jaar en elkaar. Met een zegening van de aanwezigen van elkaar. Want we hebben die zegen en elkaar zo nodig.
Er werden dankwoorden uitgesproken en de gasten werden getrakteerd op een kopje koffie met iets lekkers.

Kijkt u ook wel eens op de website Geloven Staat Vrij, van de Raad van Kerken?
Op initiatief van de Raad van Kerken in Tilburg is er een nieuwe website opgericht.
Bestemd voor alle mensen die vrijblijvend willen kennismaken met de diverse activiteiten die door de gezamenlijke Tilburgse kerken en gemeenschappen worden opgezet.
Op de website Geloven staat vrij treft u een breed palet aan dat de diverse zintuigen aanspreekt: muziek – verhalen – gebedsdiensten – maaltijden of inloopmiddagen.
Voor elk wat wils. Met een activiteitenkalender, gelardeerd met achtergrondverhalen. En alle activiteiten zijn bedoeld om vrijblijvend te proeven zonder verdere verplichtingen.
Van harte aanbevolen! 
Peter Derks.

Vieringen in de komende weken.

Op vrijdag 2 februari om 10.00 uur is er een viering in de Hasseltse Kapel vanwege Maria Lichtmis. Voorganger is pastoor Frank Lemmens. 

  Goirkese kerk Montfortkerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA Het Kruispunt Service App. 
De Duynsberg
St. Lucaskerk
zaterdag
3 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
zondag
4 februari
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers 
Bert Jacobs
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag
10 februari
    16.00 uur
Carnavaleske
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
11 februari
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Carnavaleske Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Rob Waijers en Theo Marcelis
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Aswoensdag
14 februari
09.30 uur
Aswoensdag-viering
Peter Derks
    19.00 uur
Aswoensdag-viering
Joke van Knegsel
Ruud Vugs
  16.00 uur
Aswoensdag-viering
Marijn vd Laar
19.00 uur
Aswoensdag-viering
Peter Derks
Zaterdag
17 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Theo Marcelis
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag
18 februari
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm.
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en communie-viering
Peter Derks
Zaterdag
24 februari
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
 
Zondag
25 februari
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik


Dopeling.

 


Algemene gegevens:
Website                www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                   info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar            013 - 207 01 27 (van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                             Voor noodgevallen (van 08.00 uur tot 20.00 uur)
                             06 - 51 99 01 05
Bank                     Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57


De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 17/18 februari.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot vrijdag 9 februari, 18.00 uur.
Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden 
opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later. 

nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl