Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

De allereerste Nieuwsbrief van 2024!

De allereerste Nieuwsbrief van 2024!

Nieuwsbrief
Aflevering 2024 - 1
6 - 7 januari 2024

In deze aflevering:
- To do - rubriek.
- Geduld is een schone zaak.
- Vieringen rondom nieuwjaar.
- Samenkomst communicanten.
- Gespreksgroep Lucaskerk.
- Interview Judith Koelemeijer.
- Online gespreksgroep.
- Bezinningsgroep Montfortkerk.
- Seniorenpastoraat.
- Blue Monday.
- Kerstpakkettenactie Frater Andreas.
- Scholen vierden Kerstmis in onze kerken.
- Montfortkerk luidt de klok en roept op tot vrede.
- Een bijzondere verrassing.
- Abel.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

To do-rubriek.
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?
In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie.

t/m febr. 2024 Werkzaamheden Goirkestraat.
1 - 7 / 1 Nieuwjaarsvieringen.
6/1 Samenkomst communicantjes 's ochtends, Montfortkerk.
Om 17.00 uur Willemsplein deelname Sterrentocht.
8/1 Gespreksgroep 14.00 uur, huiskamer Lucaskerk.
10/1 Interview Judith Koelemeijer 10.00 uur, Duynsberg 7e verdieping.
's Avonds online gespreksgroep.
11/1 Bezinningsgroep 19.30 uur, Montfortkerk
12/1 Seniorenpastoraat 14.00 uur, parochiecentrum Enschotsestraat
15/1 Blue Monday 20.00 uur, parochiecentrum Enschotsestraat

Geduld is een schone zaak.
Mag geduld soms ‘ns beloond worden? Bij onze parochie Peerke Donders spreken we vaak over het gebied ‘boven de spoorlijn’, maar eronder ligt eveneens een stukje parochie. Het gebied van de vroegere Sint Maartenparochie bij de universiteit om precies te zijn. Op ‘Esplanade building’, zichtbaar vanaf de Hogeschoollaan, zal volgend jaar een kunstwerk van de lokale kunstenaar Luc van Hoek  (1910-1991) herplaatst worden. De naam zal wellicht niet veel personen wat zeggen tegenwoordig, maar diverse werken bevinden zich nog onder ons. In de Lucaskerk is bijvoorbeeld het wandkleed ‘De Goede Herder’ door hem ontworpen evenals het tabernakel. Aan de achterzijde van het vroegere Tilburgse kantongerecht, een ontwerp van zijn vriend architect Jos. Bedaux, bevindt zich een muurreliëf van Van Hoek, in de Korvelse kerk zijn glas-in-loodramen te vinden. En de universiteit, met diverse gebouwen van Bedaux, heeft ook werken van Van Hoek in de collectie.
Luc van Hoek begon zijn loopbaan bij wijnimporteur Verbunt, die naast leveren van wijn ook een eigen kunstafdeling had. Niet geheel toevallig leverde Verbunt veel wijn aan de vele pastoors in de stad, vaak was er ook belangstelling voor (kerkelijke) kunst. Eind jaren ’50 is Van Hoek voor zichzelf begonnen en heeft het daarna tien jaar heel druk gehad. Er werden vele nieuwe kerken gebouwd en deze moesten voorzien worden van tabernakels, altaren en glas-in-loodramen. En daarna hield het abrupt op, enkele jaren voor zijn pensioen is hij vooral gaan exposeren. 
We zitten dan midden jaren ’70 en veel kerken zijn ten prooi gevallen aan de slopershamer. Ook werken van Luc van Hoek ontspringen de dans niet. Op een zorginstelling in Gelderland worden oude panden van een zustercongregatie gesloopt, maar de vrijwilligers vinden het te ver gaan dat een muurreliëf zomaar naar de stort gaat. En dan verblijft het werk daar ruim dertig jaar in een houten krat.
Het is tien jaar geleden dat een zoon van de kunstenaar een paar mensen van een erfgoedstichting benadert: ‘Help, de directie wil nu toch echt een kunstwerk van vader gaan weggooien’. En op een ochtend - nu acht jaar geleden - ben ik met twee zonen van architect Bedaux naar Gelderland gegaan om het werk te gaan halen. En we zijn tien jaar verder en nog steeds ligt het opgeslagen, maar daar gaat in het nieuwe jaar dan eindelijk verandering in komen! In de afgelopen weken is de kunstcommissie van de universiteit overstag gegaan, volgend jaar is de universiteit en stad Tilburg (plus onze parochie) weer een werk van Luc van Hoek rijker. Geduld kan soms een schone zaak zijn.

Geert Eijsbouts.

Viering rondom Nieuwjaar.
Bijzondere aandacht voor Nieuwjaar besteden wij als parochie in de vieringen van het weekend van 1 en 6/7 januari. Na afloop van die vieringen is er een aangekleed kopje koffie en ruim kans om elkaar een goed nieuw jaar te wensen.

 

Communicanten van Parochie Peerke Donders doen mee met de Sterrentocht in de stad. 
Zoals velen wel weten is er op het feest van Driekoningen een Sterrentocht in de stad.
De Tilburgse Sterrentocht wordt georganiseerd door de Stichting Het Vierde Geschenk.
De sterrentocht van 2024 begint 6 januari om 17.00 uur op het Willemsplein, voor het Paleis Raadhuis. 
De route gaat via het Willemsplein, Monumentstraat, Heuvelstraat, Pieter Vreedestraat, Pieter Vreedeplein, Heuvel, Heuvelstraat, Stadhuisplein, Stadhuisstraat en eindigt om 19.00 uur op het Willemsplein.
De communicanten van onze parochie komen met hun ouders op 6 januari in de ochtend bij elkaar in de Montfortkerk om samen lampions te maken voor de Sterrentocht.  Maar natuurlijk is iedereen welkom om deel te nemen aan dit prachtige feest! Of kom gewoon kijken!

 

Gespreksgroep Lucaskerk.
Op 8 januari is er in de huiskamer weer een gespreksgroep. Dit keer lezen we een hoofdstuk uit het boek ‘Een nieuwe aarde’ van Eckhart Tolle.
Tolle heeft goed nieuws voor ons: als we ons ego durven loslaten, dan groeien we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. 
We beginnen om 14.00 uur.  Loop eens een keer binnen! Aanmelden is niet nodig.

Op 10 januari kijken we in De Duynsberg naar een interview van Judith Koelemeijer. 
Koelemeijer schreef een biografie over Etty Hillesum.
Etty’s teksten lieten Koelemeijer haar inzien dat wij over onvermoede krachten bezitten, en dat we veel meer aankunnen dan we denken.
‘Tijdens de oorlog stijgt Etty Hillesum boven zichzelf uit. Ze ontdekt dat er meer is dan die angstige stem in haar. Het is mogelijk om die stem los te laten en de liefde in jezelf op te graven.’
Voel je welkom in de Duynsberg: zevende verdieping, aanvang 10.00 uur.


 

De Online gespreksgroep.
De Online gespreksgroep begint op woensdagavond 10 januari aan een boek van Hein Stufkens over de Bergrede in het  Matteusevangelie.

De Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd, onder wie de Russische schrijver Tolstoj en de Indiase mysticus en politiek leider Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op veel weerstand stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. 
Maar wat doet de Bergrede met ons? Je kunt je aanmelden bij Peter Derks (pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
Gewoon lekker thuis van achter je laptop meedoen met een boeiend gesprek. 

 

Gespreksgroep Montfortkerk.

Op donderdagavond 11 januari gaat de bezinningsgroep van de Montfortkerk met elkaar in gesprek over de betekenis die Pater Gerrit Poels voor ons heeft of kan hebben. We doen dat aan de hand van het boekje ‘Een dwaas bestaan’ dat Arjan Broers in 2009 schreef.

Je bent van harte welkom op 11 januari tussen 19.30 uur – 21.00 uur. Adres: Corellistraat 231 5049 EJ Tilburg.
Je hoeft het boekje niet vooraf gelezen te hebben.


 

Seniorenpastoraat. 
Op vrijdag 12 januari is om 14.00 uur de volgende bijeenkomst van het seniorenpastoraat.
We kijken samen naar een stukje van een film en gaan er daarna over in gesprek. 
Van harte welkom in het parochiecentrum Enschotsestraat 124. 

Kom je ook naar de gezellige avond op Blue Monday? 
Sinds 2005 wordt de derde maandag in januari als de meest deprimerende dag van het jaar gezien. De gezelligheid van de feestdagen ligt achter je, het weer is koud en grijs. Natuurlijk valt er aan het weer weinig te veranderen, maar gezelligheid kunnen we wel toevoegen aan deze saaie dag. 
Wat zijn volgens ons ingrediënten voor wat vrolijkheid? Een kop thee of koffie met iets lekkers erbij, een goed gesprek en samen spelletjes doen.
Zo kleuren we deze maandag warm rood en zonnig geel.
Samen wordt dit gezellig oranje.
Kom je ook?
Maandag 15 januari 20.00 uur - 21.30 uur.
Parochiecentrum Enschotsestraat 124.
PS. Trek als je zin hebt iets vrolijks aan. 

Kerstpakketten Frater Andreas.
Dankzij uw gift hebben we bij 50 gezinnen een kerstpakket kunnen bezorgen.
Dat was zeer welkom.
HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!
NoodZaak

 

Scholen vierden kerstmis in onze kerken.
In de week voor Kerstmis kwamen er 15 groepen kinderen van de basisscholen De Stappen en de Hubertusschool naar de kerk van het Goirke en naar de Lucaskerk. Op donderdagavond  21 december 2023 vierde De Stappen met jong en ouders kerstmis in het Goirke.
Terugblikkend zijn wij er dankbaar voor dat we zo gastvrij hebben kunnen zijn voor onze buren. Rondom het kerstkind hebben we veel met elkaar gedeeld. We zijn blij met elkaar!
Fabian en Marleen en de vele vrijwilligers voor en achter de schermen die dit mogelijk maakten: hartelijk dank!

Montfortkerk luidt de klok en roept op tot vrede.
In deze tijd van bezinning en nadenken blader je ook vaak door oude dierbare albums. Zo kwam ik een ( door velen gekende en geliefde parochiaan Jeanne van de Besselaer ) samengesteld album tegen, waarin zij als voorzitter van het toenmalige  parochiebestuur verslag doet van herplaatsen van onze klokkentoren.
De klokkentoren kreeg zijn plaats rechts voor de ingang van de kerk. Op zondag 14 december 1986 werd het vijftienjarig bestaan van onze kerk gevierd en werd de klok voor het eerst geluid. De klok is gegoten in Aerle-Rixtel door Petit & Fritsen met als opschrift : “Alles voor allen: een rijk van vrede” Om deze te bekostigen is door de parochianen F 18.200,00 bij elkaar gebracht door o.a. Sjoemel- en Praotmerts , oliebollenakties en giften. Als we dit bedrag naar onze tijd vertalen is dat een prestatie van belang. De klok is opgehangen in een kunstwerk dat de Montfortkerk verkreeg via de Beeldend Kunstenaarsregeling. De gemeente Tilburg heeft daartoe beslist en kunstenaar Jos Kalis opdracht gegeven tot het ontwerp en de verdere uitvoering.
Elke zondag worden we opgeroepen tot een rijk van vrede. In deze tijd staat de roep van onze klok voor ons als een gebed in vrede. Moge deze snel over ons en in de wereld komen.

Een bijzondere verrassing.
Woensdag 22 november werd onze pianist, Jan Smans, verrast tijdens het Ceciliafeest in zijn woonplaats Dongen.
Hier werd hem een oorkonde en lintje uitgereikt van de Sint-Gregoriusvereniging als waardering en dankbaarheid voor inzet en verdiensten op het gebied van liturgie en kerkmuziek als organist.
Maar Jan (90) is niet alleen organist in Dongen, maar ook al vele jaren pianist van het Experi-koor in de Montfortkerk.
Wij willen daarom Jan ook van harte feliciteren met deze onderscheiding en hopen nog een tijdje van zijn muzikale begeleiding te genieten.
Experi-koor.

Abel. 
Sinds begin dit kalenderjaar zien mensen hem in de Lucaskerk: Abel. Hij valt wel een beetje op, als jongere tussen veel oudere kerkgangers.
Abel komt elke zondag (vrijwel elke zondag?) naar de kerk. Samen met een vriend, een keer met zijn zus en beide ouders, en ook wel vaker met zijn moeder. 
Na een tijd liet Abel (14 jaar) weten wel gedoopt te willen worden. Op verzoek van mij schreef hij er een kort stukje over:
Het is ongeveer 10 maanden geleden dat ik begonnen ben met mij verdiepen in het christendom. Ik was bang om het tegen anderen te vertellen, maar over die angst ben ik snel heen gekomen. Toen besloot ik naar de kerk te gaan. Hier vind ik wijsheid en een plekje om me nog meer te verdiepen in de liefde van God. Toen besloot ik dat ik gedoopt wou worden. Mijn ouders waren verbaasd toen ze dit hoorden, maar ook heel blij. Op 26 November, ben ik gedoopt. Het was een heel mooie doop en ik hoop dat ik mijn geloof ook met andere kan delen.
Op 10 december deed Abel, samen met de jongeren Marino en Joey, zijn Eerste Communie in de Lucaskerk. 
Peter Derks.

 

Vieringen in de komende periode.

  • Vanaf heden elke dinsdag en donderdag om 09.30 uur een viering in de kapel van de Petrus Donderskerk.
  • De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream uitgezonden.
    U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage van deze website of via deze link.

     
  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag
6 januari 
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag
7 januari 
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Peter Derks
Zaterdag 
13 januari
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
14 januari
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
 

11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik

09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
20 januari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke van Knegsel
Theo Marcelis
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
Zondag
21 januari
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm.
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
Zaterdag
27 januari
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
28 januari
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 ur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
3 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
zondag
4 februari
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers 
Bert Jacobs
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 

11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens 

Algemene gegevens:
Website:                       www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                          info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                   013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                     Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur) 
                                     06-51990105
Bank                             Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 27 - 28 januari.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tót vrijdag 20 januari, 18.00 uur.


                                                                nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

Kopij die ná bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.