Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief
Aflevering 2023-16
18 - 19 november 2023

In deze aflevering:
- To Do rubriek.
- Keuzes maken in verkiezingstijd.
- Bezoek synagoge.
- Reminder.
- Seniorenpastoraat.
- Oproep kerstpakketten.
- Kerst-in.
- Allerzielenvieringen.
- Taizé-vieringen in Helvoirt.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.

To do rubriek.
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?
In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie.
 

tot en met februari 2024 Werkzaamheden Goirkestraat
19 november Dondersstrenen, bovenzaal Lucaskerk, 11.00 uur
22 november Bezoek synagoge, 's avonds
30 november Lezingencyclus, Verhalenhuis Wagnerplein
8 december Seniorenpastoraat, zaal Petrus Donderskerk, 14.00 uur
9 - 10 december Extra collecte tbv kerstpakkettenactie in Duijnsberg, 't Kruispunt en Lucaskerk
9 december Switchviering, Petrus Donderskerk, 19.00 uur
25 december Kerst-in, Beneluxlaan 76, 14.00 uur - 17.00 uur

Keuzes maken in verkiezingstijd.
Op 22 november vinden de verkiezingen van de Tweede Kamer van de Staten Generaal plaats. 
In allerlei ontmoetingen met vrijwilligers in onze parochie gaat het de laatste weken wel eens over die verkiezingen. Maar het is ook wel spannend om het daar met elkaar over te hebben. We willen elkaar niet opdringen. We willen ook niet de indruk wekken dat iemand met een zeer bepaalde politieke voorkeur  er niet zou mogen zijn in onze gemeenschap. Respect. 
Je kunt op zoveel manieren naar de wereld kijken. We willen onszelf en elkaar ook niet vastpinnen op een keuze. Keuzes kun je op elk moment bij stellen op basis van nieuwe inzichten. We willen een open gemeenschap zijn, waarin iedere (politieke) kleur er mag zijn. 
Dat is zo ander dan ik het in mijn jeugd heb meegemaakt. De tijd dat de pastoor - de kerk - een tamelijk dwingend stemadvies uit bracht. Als je verstandig was, stemde je op die partij. 
Maar ieder van ons komt er echt wel zelf uit. En anders ga je wel met anderen in gesprek over je zoeken. Of je vult een stemwijzer in. 
Of zou je ook anders naar de verkiezingen kunnen kijken? 
Staan wij als parochie niet voor bepaalde waarden?
Staat Jezus niet voor hee bepaalde waarden? 
En Peerke Donders, die we zo hoog in het vaandel hebben: koos die niet met zijn hele levenswandel? 
Hij maakte de reis naar Suriname maar één keer: op de windkracht van de zeilen van zijn schip. Toen Peerke eenmaal had gezien wat er in Suriname speelde, kon hij er niet meer weg. Peerke kwam op voor de rechten van slaven (hun afranselingen waren toch godgeklaagd?!!) Hij ging in gesprek met bestuurders over de manier waarop zij met hun onderdanen om gingen en had - als de beste ziekenverzorger - alle aandacht voor melaatsen. Hij werkte zonder bestaanszekerheid tot hij niet meer kon. Peerke putte daarvoor inspiratie uit de Bijbel. Hij stemde - hij stemde zich voordurend af - op de levensweg van Jezus. Voor zichzelf had hij weinig nodig: hij had een zeer eenvoudige levensstijl. Kortom, Peerke koos met zijn hele leven...
Ik wens je wijsheid op 22 november maar vooral elke ochtend dat je wakker wordt en weer nieuwe keuzes kunt maken. 
Peter Derks

Bezoek synagoge.
De Katholieke Raad voor het Jodendom (katholieke raad jodendom.nl) bevordert de dialoog tussen christenen en joden. Onze bisschop Mgr. Gerard de Korte is ons voor gegaan. Begin dit jaar bezocht hij de synagoge aan de Willem II straat. Hij sprak daar met mensen van de Liberaal Joodse Gemeente in een open discussie. Om de Liberaal Joodse gemeente en christenen nader kennis te laten maken met elkaar worden we uitgenodigd en wel in de avond op 22 november. 

Reminder.
Eerder informeerden we over een lezingencyclus met als titel: WOORDEN DOEN ERTOE in het Verhalenhuis aan het Wagnerplein.
Op donderdag 30 november is de tweede sessie met als onderwerp WIE BEPAALT OF JIJ ERBIJ HOORT ? 
Het gesprek gaat over vooroordelen en uitsluiting. 
Deelnemers aan het gesprek zijn: 
Rodgairo Dalnoot, (stads)dichter, spoken-word artiest en rapper. Herman Horst, directeur bibliotheek.
Lydia Verhagen, werkzaam bij MST en Justitiepastoraat. En Kenneth Stam, o.a. initiatiefnemer van het Slavernijmonument in Tilburg. 
Kosten: €10,-
Aanmelden: 013-5470855

Seniorenpastoraat.
De eerste bijeenkomst an het seniorenpastoraat in ons gloednieuwe parochiecentrum was een groot succes. Vele vertrouwde gezichten waren aanwezig. Wij zijn daar erg blij mee. 
De volgende bijeenkomst staat gepland op 8 december. Het thema is "Verwachting". 
Verwachtingsvol hopen we op een wonder van vrede. Het lijkt zo eenvoudig, maar in de praktijk zo moeilijk uitvoerbaar. Samen gaan we hierover in gesprek. 
U bent van harte welkom om 14.00 uur in de zaal van de Petrus Donderskerk. 

Oproep Kerstpakketten.
Op zaterdag 9 en zondag 10 december is er een extra collecte in de vieringen van De Duynsberg, MFA 't Kruispunt en de Lucaskerk. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om aan mensen in onze wijken een kerstattentie te kunnen schenken. Je kunt je bijdrage ook overmaken op NoodZaak onder vermelding van Kerstpakketten Frater Andreas. Het rekeningnummer is 
NL35 RABO 0108 4357 25   Of doe je gift in een envelop onder vermelding van: KERSTPAKKETTEN en bezorg bij Parochiecentrum Lucaskerk Lage Witsiebaan 91. Hartelijk dank alvast!
Werkgroep NoodZaak.

Kerst-in: noteer alvast in je agenda...
Beste mensen, 
Noteer alvast in je agenda: Eerste Kerstdag van 14.00 uur - 17.-- uur Kerst-In in Stichting Jeugdbelangen, Beneluxlaan 76.
Het beloft weer een gezellige middag te worden, speciaal voor mensen die er op de middag van Eerste Kerstdag even uit willen. 
Er is muziek, koffie, een hapje en een drankje, een knutselhoek voor de kinderen en nog meer. 
Maar Kerst-In is vooral: kan om Kerstmis samen met anderen te vieren!

Allerzielenvieringen.
In bijna alle kerken van onze parochie zijn de Allerzielenvieringen goed bezocht. Ze worden zeer gewaardeerd door de nabestaanden. Onze dank gaat uit naar de vele mensen die deze sfeervole vieringen mede tot stand hebben gebracht. 

Taizé-vieringen in Helvoirt. 
Beste Taizé belangstellenden,
Graag breng ik u namens het bestuur van de 'Stichting Taizé Helvoirt' en het 'Taizékoor Lumen Cordium' op de hoogte van Taizé-vieringen in Helvoirt. Het betreft hier oecumenische vieringen waarin samenzang met liederen uit Taizé een grote rol spelen. 
Wanneer er vieringen zijn en de thema's die daaraan verbonden zijn, kunt u vinden op een van de volgende websites:
www.taizehelvoirt.nl , www.parochieedithstein.nl of www.pkn-helvoirt-haaren.nl 
U kunt ook contact met mij opnemen: klerx.anton@gmail.com 06-38337113 
Anton Klerx, voorzitter

Internationale lancering van "PRAYERS FOR PEACE" in tijden van oorlog.
Terwijl de oorlog mensen verscheurt wordt op het Graceland Festival "Prayers for Peace" uitgebracht. Het is een indringende smeekbede om vrede en verbinding vanuit de Joodse, Christelijke en Islamitische traditie. 
De internationale artiest Nani Vazana componeerde dit gebed voor dit festival, vanwege de oorlog besloten drie artiesten samen dit lied op te nemen. 
Zanger Hicham Laarari zingt de islamitische oproep tot gebed. 
"Islam, de naam van onze religie, betekent vrede. Ik geloof in vrede en in menselijkheid. Daarna kunnen we over religie praten."
Alice Hoolsema zingt "Amazing Grace". Voor mij draait het christelijk geloof om het liefhebben van de naaste als jezelf, los van levensovertuigingen of geloof, van mens tot mens, Als ik samen met Hoicham en Nani zing, dan voel ik met één met ze."
In een tijd waarin het veel gaat over je politieke mening, kiest Nani ervoor om eenheid uit te dragen:
"We leven in moeilijke tijden. Ik denk dat het mijn taak als artiest is om met helende kunst mensen te inspireren en hoop te geven. We zitten in hetzelfde schuitje en alleen samen kunnen we verder. 
Ik hoop dat ons bidden dezelfde lading heeft, dezelfde liefde voor hen die lijden, niet gericht op oordelen, maar op de wens tot vrede. 

Vieringen in de komende periode.

  • Op vrijdag 8 december vindt er om 10.00uur een viering plaats in de Hasseltse Kapel vanwege hoogmis Maria Onbevlekte Ontvangenis.
  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag 18 november     16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
19 november
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uuur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
25 november
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
26 november
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
2 december
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke van Knegsel
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag 
3 december
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Jacobs
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag
9 december
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
10 december
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
16 december
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 17 december 09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter DerksAlgemene gegevens:

Website:                 www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                    info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:             013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                               Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                               06-51990105
Bank:                      Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 9 - 10 december. Kopij voor deze editie kan worden ingeleverd tot dinsdag 5 december, 18.00 uur. 

                           nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later.