Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 15 - 2023

Nieuwsbrief 15 - 2023

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 15
28 - 29 oktober 2023

In deze aflevering:
- To do rubriek.
- Herfst.
- Geef ons vrede.
- De Mandala gaat sluiten.
- Allerzielenvieringen.
- Eerste Communievoorbereiding.
- Leven vanuit de Geest: vormselviering in de Lucaskerk.
- Gespreksgroep.
- De verwondering over leven met een dementerende partner.
- Open dag van de OFS.
- Hoe gaan we om met ongeluk?
- Seniorenpastoraat.
- Bericht van de Dondersstenen.
- Film: Paradise Now.
- Applaus voor...
- We hebben elkaar opgezocht.
- Nieuwe website Raad voor Kerken.
- Vieringen in de komende weken.
- Dopelingen.
- Algemene gegevens.

To do-rubriek.
Wat staat er komende tijd in onze parochie te gebeuren? 
In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie. 

 

t/m febr. 2024 Werkzaamheden Goirkestraat.
28 oktober Petrus Donderskapel 100 jaar, Petrus Donderspark, diverse activiteiten vanaf 11.00 uur
30 - 31 oktober Gratis spullen ophalen Mandala-gebouw, Paduastraat, enkele dagdelen.
2 november Allerzielenvieringen, Petrus Donderskerk, Lucaskerk, Goirkesekerk. Alle vieringen om 19.00 uur.
5 november Eerste communievoorbereiding, Goirkese kerk, 09.30 uur
5 november Vormselviering, Lucaskerk, 11.00 uur
6 november Gesprekgroep, huiskamer Lucaskerk, 13.45 uur
8 november De verwondering over leven met een dementerende partner, De Duynsberg, 10.00 uur
8 november Online-gesprekken, 19.30 uur
10 november Seniorenpastoraat, nieuwe parochiecentrum Enschotsestraat, 14.00 uur
19 november Dondersstenen, bovenzaal Lucaskerk, 11.00 uur

Herfst.
Op het moment dat ik dit schrijf, is het herfstvakantie. De scholen zijn gesloten, kinderen zijn vrij en niet zelden zijn ouders eveneens (verplicht) vrij. Van waar ik schrijf heb ik uitzicht op bomen, een aantal is nog mooi groen van kleur, een aantal is reeds in oranje of bruin. De natuur toont ons een rijke kleurenschakering en tussen neergevallen bladeren worden we vaak nog 'ns verrast door uitbundig gekleurde zwammen en paddenstoelen; eekhoorns leggen een wintervoorraad aan, egels preparen zich op hun winterslaap. Het is zeer boeiend wat mee te krijgen van die natuur, helaas is onze agenda vaak daar maar weinig op toegerust, vooral gericht op maar 'door-door-doorgaan'. 
Kort na de herfstvakantie vangen we ook wer aan met het Eerste Communietraject. Waar we in mijn jeugdjaren vanuit school dit doorliepen, de school lag naast de Maria Boodschapkerk in Goirle, ook kregen de meeste klasgenoten via thuis toen nog wel wat mee, beginnen we nu doorgaans 'from scratch'.
Eigenlijk is die natuur dan een handige kapstok om de voor ons vanzelfsprekende 'kerkelijkheden' een plaats te geven aan de communicanten. Herfst verwijst bijvoorbeeld al richting afsterven, wat in de winter volledig zichtbaar wordt. Midden in die winter, zo rond het moment dat de zon het minste licht schijnt, komt er nieuw leven via de geboorte van een Kindje: Kerstmis. In het nieuwe jaar mogen we met voorjaar het nieuwe leven weer begroeten: Jezus sterft maar zal door de dood heengaan, zo luidt Zijn Paasboodschap. 
In de verhalen van de Bijbel heeft de natuur een prominente plaats. Met name in Psalmteksten wordt de pracht van de natuur, Gods schepping, rijk uitgebeeld. Het beeld van de natur als 'pedagogisch instrument' voelt ook als een natuurlijke weg aan om verhalen en beelden uit te leggen. Op velerlei wijzen hebben wij er belang bij dat deze natuurlijke gang van het leven, dat het proces van afsterven en weer opkomen van nieuw leven, 'in die vaste cadans blijft'. 
De encycliek 'Laudato Si' van Paus Franciscus probeert een antwoord te geven op 'die schreeuw van de Aarde': doet een dringend beroep op ons voor een eenvoudigere leefstijl, voor een meer ecologische insteek (voor economie en opvoeding) en voor een rechtvaardigere betrokkenheid en verdeling op de gemeenschap en op wat er om ons heen leeft. Onze vertrouwde natuurlijke cyclus moet doorgaan, wij zijn er immers ook deelgenoot van en dat begint al bij de opvoeding van (en uitleg aan) onze volgende generatie. 
De bijna vanzelfsprekende Kerkelijke opvoeding van thuis-uit, zoals wij die rond 1980 nog meekregen is er nu feitelijk niet meer; Nederland is grotendeels ontkerkelijkt. Ook lijken we wat meer op afstand te staan van die natuur. Maar die kwetsbare natuur is ondertussen in z'n cyclus doorgegaan, zij het meer en meer omgeven met zorg en onzekerheden. 
Ik wens ons tijdens deze herfst een moment van bezinning toe in De Oude Warande; laten we ons meevoeren door die mooie kleuren, met de specifieke bezigheden van vogels, dieren en insecten in dit jaargetijde en laten we vooral luisteren naar 'de schreeuw van onze Aarde', dat we gezamenlijk niet in een wintertijd blijven steken...
Geert Eijsbouts.

Geef ons vrede.
Op deze woensdagochtend, 18 oktober, denk ik aan al die mensen die zo kwetsbaar en weerloos in dat ziekenhuis in Gaza-stad lagen en die nog geen vierentwintig uur geleden die verschrikkelijke, verwoestende aanval over zich heen kregen. Ze konden geen kant op. Mijn hart huilt... 
Ik zocht het onderstaande liedje op. Een nummer van Sela:
Geef ons vrede, Dona nobis pacem. U kunt het hier op YouTube bekijken.
Ik bid en hoop dat er hulp komt, dat grenzen vervallen, dat aanvallen stoppen, maar vooral...
Dat er vrede komt!
Dieudonnée Jetten - de Klerk

Geef ons vrede (Dona nobis pacem)
Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat lang waar geen grenzen bestaan?

't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.


'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 


Dona nobis pacem,
Dona nobis pacem.

Lied gezongen door Sela
Tekst + muziek geschreven door
Rikkert Zuiderveld, 1995

 

De Mandala gaat sluiten.
Het bestuur van de stichting Levensvormend Jongerenwerk heeft besloten haar activiteiten per 1 november aanstaande te beëindigen. Dit betekent dat er vanaf die datum geen activiteiten meer in de Mandala, gevestigd aan de Paduastraat 3, gaan plaatsvinden.
Ruim 22 jaar en al langer daarvoor in de kelder onder de Lovense kerk, hebben vele kinderen/jongeren de weg naar de Mandala weten te vinden. Onder de bezielende leiding van Joos van Raak, samen met enthousiaste leiders en leidsters, hebben er allerlei levensvormende activiteiten plaatsgevonden, werden er vele diepgaande gesprekken gevoerd en hebben er een ontelbaar aantal kaarsjes gebrand. Vele jongeren hebben zich hierdoor gesterkt, ondersteund gevoeld op weg naar hun volwassenheid. 
Eind oktober is er voor genodigden nog een - besloten - feestelijke afsluiting. Daarna gaan we opruimen.
De hele huisraad, stoelen, tafels, tuinset, kasten, bankstel, keukengerei zoals glazen, kopjes, bestek etc. etc... mag weg. Mocht u belangstelling hebben, of kent u iemand die hiernaar op zoek is, dan bent u van harte uitgenodigd om op maandagochtend 30 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag 31 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen. Echter... er is een voorwaarde aan verbonden: wat u wilt hebben, moet u meteen meenemen. Wat overblijft zal worden opgehaald door een kringloopwinkel. 
Rest ons nog alle mensen, die de afgelopen 22 jaar De Mandala een warm hart hebben toegedragen d.m.v. giften, het kopen van appelflappen, of anderszins heel hartelijk te bedanken voor uw support. Uw steun was voor ons een zet in de rug. 
Namens leiding en bestuur van de Stichting Levensvormend Jongerenwerk 
Rob Waijers, vz

Allerzielenvieringen.
Op donderdag 2 november vieren wij om 19.00 uur de gedachtenis van alle overledenen en in het bijzonder die van het afgelopen jaar. 
In de Petrus Donderskerk, de Lucaskerk en de Kerk van het Goirke vinden deze vieringen plaats. In de Montfortkerk zal hier op een andere dag aandacht voor zijn. 
Tijdens de lichtjestocht op de begraafplaats van het Goirke adviseren wij u om voor uw eigen veiligheid een zaklamp mee te brengen. 

Eerste Communievoorbereiding start op zondag 5 november.
In onze Dionysiuskerk (Goirkese kerk) is er op 5 november om 09.30 uur een viering van Woord- en Communie waarvoor speciaal de gezinnen zijn uitgenodigd die volgend jaar op Hemelvaartsdag een communicant hebben. 
Voorganger is Peter Derks, zang en muziek worden verzorgd door het Regenboogkoor. 
Na de viering gaan de gezinnen met elkaar aan de slag met het eerste thema uit hun Communiemap. 

Leven vanuit de Geest: vormselviering in de Lucaskerk.
Op zondag 5 november komt hulpbisschop Mutsaers naar onze parochie om Eithan, Amy, Norgisha, Lusgernaira, Rudineyo, Kaj, Floris, Fleur, Anne, Ayden en Xaquisha het sacrament van het Vormsel toe te dienen. Xaquisha doet in deze viering ook haar Eerste Communie. 
Het thema van de viering is 'Leven vanuit de Geest'. Dat is wat onze jongeren graag willen. Ze staan open om de kracht die in Jezus was - en is - ook in hun leven te laten werken. Zeven gaven van de Heilige Geest en nog meer!
In het Evangelie van 5 november gaat het erover dat Jezus veel mensen ziet die het gaat om de buitenkant (in onze tijd hebben we het wel eens over het ego?). Jezus zegt: "Wie onder u de grootste wil zijn, moet uw dienaar zijn. "Dat is: Leven vanuit de Geest van Jezus. 
Voel je welkom in deze bijzondere viering, aanvang 11.00 uur.
De muziek en zang wordt verzorgd door Gotiko uit Goirle.

Gespreksgroep Huiskamer Lucaskerk op maandag 6 november over de Parabel van de talenten (Mt. 25, 14-30)
Op maandag 6 november gaat de gespreksgroep in de huiskamer van de Lucaskerk over de Parabel van de talenten. We gaan 'mediteren' op deze tekst. Wat zegt Jezus met dit Evangelie tegen ieder van ons persoonlijk? Hoe spreekt God tot ons door deze parabel? Na de persoonlijke bezinning wisselen we ervaringen uit.
We beginnen om 13.45 uur in de Mariakapel met een korte stilte-meditatie. 
Loop eens een keertje binnen. Aanmelden is niet nodig. 

De verwondering in De Duynsberg over leven met een dementerende partner.
Hans Korteweg is altijd al een pionier geweest. In alles wat hij doet bewandelt hij zijn eigen pad, waarbij hij probert door te dringen door het hart van de dingen. Als schrijver en leraar laat hij zich inspireren door het jodendom, christendom en boeddhisme. Nu wordt zijn wijsheid aan de praktijk getoetst: zijn vrouw Hanneke heeft de ziekte van Alzheimer. 
Op woensdag 8 november praten wij er in De Duynsberg over door: wat doen de ervaringen van Hans Korteweg - hoe hij omgaat met zijn dementerende vrouw - met ons? Welke ervaringen hebben wij met dementerende naasten? We beginnen om 10.00 uur. Ook mensen van buiten De Duynsberg kunnen aansluiten. Aanmelden is niet nodig. 

Open dag van de OFS.
Op woensdag 8 november van 10.00 uur tot 12.30 uur is er een open dag bij de ORDE FRANCISCAANSE SECULIEREN. 
Wilt u meer weten over de H. Francisus en de H. Clara dan bent u van harte welkom. 
OFS, Korvelseweg 165, 5025 JD Tilburg.

 

Hoe gaan wij om met ongeluk?
Op woensdagavond 8 november gaat de onlinegespreksgroep met elkaar spreken over 'ongeluk' aan de hand van wat Dirk de Wachter er in zijn boek 'De kunst van het ongelukkig zijn' over schrijft. 
Aanhaken bij deze groep kan nog. Meld je dan aan bij 
pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
Dan krijg je een link om thuis van achter je computer mee te doen. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur - 21.00 uur. 

Seniorenpastoraat.
Op 10 november is de volgende bijeenkomst van het seniorenpastorat in ons gloednieuwe parochiecentrum aan de Enschotsestraat 124. 
We gaan even de verbouwing bekijken en de nieuwe zaal in gebruik nemen. 
Om 14.00 uur bent u van harte welkom. 

Bericht van de Dondersstenen. 
Hallo jij!
Welkom bij de Dondersstenen.
Onze eerste bijeenkomst op zondag 15 oktober was zeer geslaagd!
Ben jij jonger dan 12 jaar en vind je het ook leuk om samen met andere kinderen naar verhalen te luisteren en te knutselen?
Kom dan op zondag 19 november om 11.00 uur naar de bovenzaal in de Lucaskerk.
Je mag je ouders meenemen.
Tot dan!
Groetjes namens de Dondersstenen,
Evelien, Marie-José, Saskia, Birgit en Irene.


 

Film: Paradise Now.
Op dinsdag 14 november zal de film "Paradise Now" worden gedraaid in de kapel van Notre Dame. St. Oloflaan 1. De aanvangstijd is 15.00 uur. 
Juist in deze tijd met het conflict tussen Israël en Palestina erg actueel. 
Paradise Now is het aangrijpende relaas over Khaled en Saïd, twee jonge mannen uit het Palestijnse Nablus, Westelijke Jordaanoever, die strijd leveren met zichzelf in het leven dat ze verplicht worden te leven. Weinig toekomstmogelijkheden, onderdrukt, miskent, getreiterd, enz. Het effect van dit leven is dat ze in opstand komen, geronseld worden voor een zelfmoordaanslag in Tel Aviv. 
De Palestijns-Nederlandse regisseur Abu-Assad (Nazareth, 1961) slaagde erin om - na uitvoerig vooronderzoek - de 'zelfmoordactivisten' een menselijk gezicht te geven, tot woede van sommige Palestijnse fracties die hen zien als heiligen en tot woede van sommige Israëlische fracties die hen zien als duivels. 
Als eerste Palestijnse film genomineerd voor een Oscar, bovendien winnaar van een Golden Globe. 

Applaus voor...
Elke twee jaar wordt door de KNR (Konferentie Religieuzen in Nederland) een waarderingsprijs uitgereikt. Dit jaar kon men initiatieven voordragen die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding. Er zijn 25 projecten/activiteiten voorgedragen. 7 van deze projecten zijn door een jury op een shortlist gezet. 
Op 19 oktober waren de oversten van de kloostergemeenschappen bij elkaar in de Verkadefabriek in Den Bosch. De 7 vertegenwoordigers van de mensen op de shortlist mochten hun activiteit nog eens toelichten. Daarna zouden de oversten nogmaals hun stem uitbrengen en zou de winnaar bekend gemaakt worden. 
Een van de kandidaten was een door de geloofsgemeenschap van de Montfort voorgedragen activiteit, te weten het project Beter Stokhasselt. Beter Stokhasselt is een groep van 18 vrijwilligers die onder leiding van een professional klussen uitvoert bij mensen die dat zelf niet meer kunnen of niet kunnen betalen. Ze onderhouden een tuin, hangen lampen op, schilderen een plafond of leggen een vloer en dat alles om niets of een klein beetje. We vinden dit een unieke alternatieve manier om armoede te bestrijden en willen de vrijwilligers graag in het zonnetje zetten. 
De uiteindelijke winnar was Huis van Compassie uit Nijmegen. Zij kregen een prijs van €5000,=.
De Tilburgse mensen kregen een oorkonde, bloemen en €500,=. We zijn trots op hen! 
Proficiat!!! 

We hebben elkaar opgezocht...
Op uitnodiging van de pastoraatsgroep van de Frater Andreasgemeenschap zijn we met vertegenwoordigers van 3 lokaties van de parochie Peerke Donders bij elkaar geweest om elkaar beter te leren kennen, te weten:
- de genoemde pastoraatsgroep van de Lucas. Deze is in het leven geroepen na de komst van pastor Peter Derks. Aanvankelijk om hem te steunen, maar op dit moment om de ontwikkelingen op locatie te sturen en te begeleiden.
- vertegenwoordigers van de torengroep, ook wel locatiegroep, van de Montfort. Deze bestond al voor de fusie.
Aanvankelijk bemenst door de werkgroepen, nu gevraagd door de geloofsgemeenschap. Ook deze groep regelt het reilen en zeilen van de eigen locatie.
- de Vlaspit was vertegenwoordigd door haar pastoraal werker Gerard Stevelink. De locatie kent geen vergelijkbare groep.
- de Bron / 't Goirke was helaas niet vertegenwoordigd. 
Omdat niet iedereen elkaar kende hebben we eerst een voorstellingsrondje gedaan. Dat riep hier en daar al de nodige vragen op. Hier werd heel open op gereageerd, hetgeen een basis vormde voor wederzijds vertrouwen. 
Met spijt hebben we moeten constateren, dat de kerk een steeds kleinere plaats inneemt. De kerk als instituut wordt soms afgewezen, maar we menen dat er nog veel geloof leeft bij de mensen. Aan de basis, daar waar mensen elkaar vertrouwen, vormen we nog warme geloofsgemeenschappen. Dat neemt niet weg dat we samen moeten zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn. Denk bv. aan de paasfakkeltocht. Waar steken we energie in? Hoe willen we kerk zijn? De vieringen op de zondagen mogen niet de enige uitstraling naar buiten zijn. 
De huidge vieringen zijn sterk locatiegebonden. Er is weinig animo om teksten uit te wisselen. Het initiatief om enkele malen per jaar eenzelfde viering te plannen wordt onderschreven. De eerstvolgende zal dit met Pinksteren zijn. Het plannen van koren en muziek is nu en dan een puzzel. 
We hebben ons ook afgevraagd welke contacten we hebben met de wijk waarin een kerkgebouw staat. Met name voor de diaconie is dit van belang en bv. ook voor het seniorenpastoraat in de Petrus Dondersparochie een prominente plaats inneemt. 
Aan het einde van de gespreksavond hebben we afgesproken elkaar over een half jaar weer te ontmoeten in de verbouwde Petrus Donderskerk. 
Elkaar inspireren en meer een "wij"-gevoel krijgen is heel positief. 

Nieuwe website van Raad van Kerken: Geloven staat vrij.
Op initiatief van de Raad van Kerken in Tilburg is er een nieuwe website opgericht. Bestemd voor alle mensen die vrijblijvend willen kennismaken met de diverse activiteiten die door de gezamenlijke Tilburgse kerken en gemeenschappen worden opgezet. Op de website Geloven staat vrij treft u een breed palet aan dat de diverse zintuigen aanspreekt: muziek - verhalen - gebedsdiensten - maaltijden of inloopmiddagen. 
Voor elk wat wils. Met een activiteitenkalender, gelardeerd met achtergrondverhalen. En alle activiteiten zijn bedoeld om vrijblijvend te proeven zonder verdere verplichtingen. 
Van harte aanbevolen!

Vieringen in de komende periode.

  • De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream uitgezonden.
    U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage van deze website of via deze link.
     
  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag
28 
oktober
   

16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag
29 
oktober
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Woensdag
1 november
19.00 uur
Allerheiligen-viering
Frank Lemmens
           
Donderdag
2 november
19.00 uur
Allerzielen-viering
Frank Lemmens
    19.00 uur
Allerzielen-viering
Avondwake-werkgroep
    19.00 uur
Allerzielenviering
Marijn vd Laar
Zaterdag
4 november
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke v. Knegsel
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
5 november
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Geert Eijsbouts
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens,
Peter Derks
Hulpbisschop Mutsaerts
Zaterdag
11 november
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag 
12 november
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 18 november     16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
19 november
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uuur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
25 november
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
26 november
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar 


Heer,

U liet uw moeder achter
Om in ons hart en in ons geloof
Dichtbij ons te zijn.

Moge zij voor ons zorgen
En ons beschermen op onze 
wegen.

Moge zij leerlingen van ons
maken,
Zoals zijzelf ooit was.

Moge zij met haar zachtheid 
En haar vrede
Ons de weg wijzen.
Amen.


Paus Franciscus, juli 2013

Algemene gegevens:
Website                    www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                       info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:               013 - 2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                 Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                 06 - 51990105
Bank                         Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 18-19 november. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot dinsdag 14 november, 18.00 uur.

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd kan helaas niet meer worden opgenomen in de aankomende nieuwsbrief, maar pas drie weken later. 
                                             nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl