Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Vergadering van de Parochie

Vergadering van de Parochie

Vergadering van de Parochie - een inspraakavond. 
Op dinsdag 24 oktober is de Vergadering van de Parochie. Deze vergadering vindt twee keer per jaar plaats. De ene keer wordt er een thema belicht, zoals de afgelopen keer in april het geval was. 

De andere keer is het een inspraakavond over een onderwerp dat actueel is in de parochie. Deze keer staat het onderwerp "Communicatie" centraal. De avond wordt geopend door de vicevoorzitter van het parochiebestuur, waarna er een inleiding volgt over communicatie.

Daarna gaan we in groepen uiteen om hierover door te praten. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen aan team en bestuur en worden de financiën van de parochie toegelicht. 

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen en mee te denken over communicatie binnen onze parochie. Kijk vooraf al naar de vernieuwde website www.parochiepeerkedonders.nl en naar de nieuwsbrief (die u hier ook kunt vinden). Daarnaast speelt communicatie natuurlijk ook op andere manieren een grote rol. Denk alvast na over tips en over verbeteringen.

U bent van harte welkom op dinsdag 24 oktober van 19.30 uur - 21.00 uur in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

U kunt u aanmelden, telefonisch bij het parochiesecretariaat 013-2070127 of via een email naar info@parochiepeerkedonders.nl

Team en bestuur.