Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Pastor Theo te Wierik 40 jaar priester

Pastor Theo te Wierik 40 jaar priester

"Op 2 september 1963 bracht mijn vader me weg naar Tilburg met twee kleine koffers. Het bruine, kartonnen, treinkaartje Deventer - Tilburg kostte fl. 5,80 en we moesten toen nog drie keer overstappen. 
Die dag werd het seminarie 'aangevuld' met 22 studenten zodat we vanaf die dag weer met ongeveer 90 studenten waren. Het was één van de laatste jaren dat een grote groep binnenkwam. 
De studie bleek al snel te zwaar voor mij en dus kwam de vraag om broeder te worden. Om die reden verhuisde ik naar het juvenaat aan de andere kant van het missiehuis. Ze wilden van mij een timmerman maken (Je had nog weinig zelf in te brengen!) en dus werd ik timmerman...

Na de mavo mocht ik een middelbare opleiding sociale dienstverlening afsluiten, waarna de vraag vanuit het bestuur kwam om MO-A Theologie te gaan studeren: een vierjarige deeltijdopleiding. Na vier jaar volgde de driejarige pastorale opleiding en ook deze verliep voorspoedig. Ondertussen was ik godsdienstleraar aan de Angela-mavo met daarnaast de taak van mentor van de eindexamenklassen. In plaats van nog drie jaar HBO sociale dienstverlening, werd het 7 jaar theologie en pastoraar. 
Een lange weg (intussen was ik 32 jaar) werd afgesloten met de priesterwijding door Mgr. Bluijssen op 10 september 1983."

Aldus staat geschreven bij het 50-jarig professiefeest van pastor Theo te Wierik. 

Op zondag 10 september gaat Theo voor in de eucharistieviering in de Petrus Donderskerk, waar op een sobere manier toch aandacht besteed wordt aan deze bijzondere gebeurtenis (als verrassing). Er zal onder andere zang zijn van Surinaams koor Pramisi en er wordt een collecte gehouden voor Poels Hofje, een initiatief dat door Theo van harte wordt ondersteund. 

Proficiat Theo!