Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Maria Zingt met als thema: De kapellekes van de Brabantse studenten en Jos Bedaux.

Maria Zingt 2024 heeft weer een bijzonder thema: Brabantse kapellen en een Tilburgse architect.
Maria Zingt is een in Nederland uniek cultureel evenement. In de openlucht bij de Kapel O.L. Vrouw ter Nood, een rijksmonument, in de binnenstad van Tilburg zingen mensen samen evergreens onder de Marialiedjes. Ook dit jaar zal Gemengd Koor de Bron de zang ondersteunen. Op vrijdag 17 mei 2024 om 19.30 uur wordt Maria Zingt voor de vijftiende keer gehouden en dat geeft wel aan dat het evenement weet te bekoren. Dat komt mede door het feit dat elke Maria Zingt in het teken staat van een bepaald thema.
Het thema van Maria Zingt 2024 is ‘De kapellekes van de Brabantse studenten en Jos Bedaux.’ De genoemde Kapel O.L. Vrouw ter Nood is een van de circa 450 kapellen in Brabant. In geen enkele provincie komen zoveel kapellen voor. Ze behoren echt tot de Brabantse eigenheid. Interessant is dat hun belang toeneemt. Steeds meer mensen bezoeken kapellen in hun behoefte aan een stille plek, spiritualiteit.
In het ontstaan van de meer recente kapellencultuur, zeg vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw, heeft Jos Bedaux een grote rol gespeeld. Jos Bedaux werd in Tilburg geboren.

Het interessante is dat hij in de begintijd van zijn carrière 17 kapellen heeft gebouwd. Een aantal daarvan staat in de gemeente Tilburg, onder meer aan de Delmerweg en aan de Schoorstraat in Udenhout. Een aantal van deze kapellen is ontstaan vanuit de relatie die bestond tussen Jos Bedaux als opkomend architect en het Brabants Studentengilde. Dat bouwde 17 kapellen, waarvan 9 naar een ontwerp van Jos Bedaux. Een daarvan bevindt zich in Tilburg, aan de Gilzerbaan. Het ontstaan van genoemd studentengilde is sterk aan Tilburg gekoppeld.
Al deze ingrediënten samen vormen het thema van Maria Zingt 2024. De inhoud van het thema wordt nader uitgewerkt door Paul Spapens. Deze Tilburgse schrijver is gespecialiseerd in volksgeloof. Hij heeft daar veel over gepubliceerd in Tilburg. Elk tot dusver gehouden thema van Maria Zingt is steeds door hem uitgewerkt in een handzaam boekje. Dat wordt ook dit jaar weer uitgegeven. In dit boekje wordt het werk van Jos Bedaux nader toegelicht aan de hand van zijn kapellen in Tilburg en Brabant. We zien dit als een bijzonder stukje Tilburgse cultuur dat op deze manier onder de aandacht wordt gebracht. Zoals steeds is het ook nu weer de opzet om een klein, handzaam boekje uit te geven en dat te verspreiden onder de bezoekers van Maria Zingt en nadien aan alle andere geïnteresseerden. Alle vorige edities hebben laten zien dat hier veel belangstelling voor bestaat.