Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Online Gespreksgroep

Woensdag 10 april Online Gespreksgroep over Barmhartigheid als weg naar geluk

Barmhartigheid heeft niets uit te staan met dwang. Zij daalt als een zachte regen uit de hemel neer op de korst van de aarde. Dubbel is haar zegen: wie haar schenkt en wie haar krijgt. -SHAKESPEARE

Zoals een moeder haar enig kind met haar eigen leven beschermen zal: zo dient men voor alle wezens een grenzeloos hart te cultiveren -BOEDDHA-

Ieder zal zijn broeders liefhebben en voeden zoals een moeder haar kind liefheeft en voedt. -FRANCISCUS VAN ASSISI-

Dit zijn citaten uit hoofdstuk zes van het boek van Hein Stufkens over de universele wijsheid van de Bergrede.

Stof, meer dan genoeg, om online met elkaar over door te praten op 10 april om 19.30 uur thuis van achter je laptop. ‘Voel je welkom!’ Aanmelden voor een link kan bij pastor.peter.derks@home.nl

Inschrijven