Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Synodegesprek

Op 4 april bent u welkom in de huiskamer van de Lucaskerk om een reactie te geven op het synodedocument Een synodale kerk op zending. Dit document is op het internet te vinden. Het gaat erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft.
Onze kerkprovincie heeft gespreksvragen bij haar synodedocument gemaakt om het gesprek eenvoudig te kunnen voeren.
Van het gesprek dat we op 4 april met elkaar voeren wordt een verslag gemaakt dat wordt opgestuurd naar ons bisdom. Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl. Noteer alvast: 4 april Lucaskerk en 8 april, Goirke.