Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Actueel nieuws

Verslag parochievergadering op 24 september 2018

Verslag parochievergadering op 24 september 2018

Op 24 september 2018 vond de parochievergadering plaats in de Montfortkerk. Hiervan wordt nu verslag gedaan. Lees meer >>

Verkeerde datum informatieavond

Verkeerde datum informatieavond

In de vorige nieuwsbrief is een verkeerde datum vermeld voor de informatieavond voor de Eerste communie bij toren De Montfort. Lees meer >>

Nieuw lid parochiebestuur

Nieuw lid parochiebestuur

Met ingang van 1 november 2018 is een nieuw lid benoemd. Lees meer >>

Kerst is voor iedereen

Kerst is voor iedereen

Ook dit jaar willen we weer mensen blij maken met een kerstpakket, om daarmee hun leven een beetje te verlichten. Lees meer >>

Arm in arm met Peerke

Arm in arm met Peerke

Tot en met 21 april 2019 is er in het Heiligdom Peerke Donders een tentoonstelling over armoede in Tilburg te zien. Lees meer >>

Eerste communie 2019

Eerste communie 2019

Vergeet u niet om uw kind voor de Eerste Communie in te schrijven? Lees meer >>

Trouw blijven in moeilijke tijden

Trouw blijven in moeilijke tijden

Brief van Mgr. dr. De Korte Lees meer >>

Aanmelden Eerste communie

Aanmelden Eerste communie

De parochie Peerke Donders wil alle kinderen die de leeftijd hebben om in groep 4 van de basisschool te zitten, uitnodigen om mee te doen aan de voorbereiding voor de Eerste communie. Lees meer >>

...meer dan een boterham...

...meer dan een boterham...

Een nadere kennismaking met diaken Geert Eijsbouts. Lees meer >>

Nieuwe diaken

Nieuwe diaken

Met ingang van 1 september 2018 zal Geert Eijsbouts in onze parochie als diaken komen werken. Lees meer >>

Bezetting pastoraat team

Bezetting pastoraat team

Hoe gaat het pastoraal team eruit zien vanaf 1 september 2018? Lees meer >>

Pastor Monic Jansen met pre-pensioen

Pastor Monic Jansen met pre-pensioen

Pastoraal werkster Monic Jansen heeft een weloverwogen besluit genomen. Lees meer >>

Voorstellen leden klachtencommissie

Voorstellen leden klachtencommissie

Graag stellen de leden van de klachtencommissie zich aan u voor. Lees meer >>

De rol van diaken

De rol van diaken

In december kon u in de nieuwsbrief lezen over de komst van Rein Schravendel naar onze parochie. Hij zou als diaken ons pastorale team komen versterken. Lees meer >>

Nieuw in de Montfort: op de koffie bij Paulien

Nieuw in de Montfort: op de koffie bij Paulien

Eén van de speerpunten in onze parochie is nabijheid. "En ik vind dat misschien wel de belangrijkste". Lees meer >>

Uitjehuisje stopt

Uitjehuisje stopt

In augustus zal de laatste inloopochtend voor mensen met een verlieservaring plaatsvinden. Lees meer >>

Even voorstellen: vertrouwenspersoon

Even voorstellen: vertrouwenspersoon

Graag stelt Jos Bolscher zich aan u voor. Hij is vertrouwenspersoon in de parochie. Lees meer >>

Keti - Koti (ketenen verbroken)

Keti - Koti (ketenen verbroken)

155 jaar geleden, op woensdag 1 juli 1863, werd de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden afgeschaft. Daarom zal op zondag 10 juni een speciale viering plaatsvinden in de Petrus Donderskerk. Lees meer >>

Kiemkrachtfestival

Kiemkrachtfestival

Op zondag 1 juli 2018 is er weer een Kiemkrachtfestival! Lees meer >>

Dekenale bedevaart naar Kevelaer

Dekenale bedevaart naar Kevelaer

Evenals vorige jaren zal er ook dit jaar weer een bedevaart naar Kevelaer worden georganiseerd. Lees meer >>