Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Bezinning Heilige Drie-eenheid
11 en 12 juni 2022

 

Op deze eerste zondag na Pinksteren
vieren we Gods liefde in zijn veelvuldigheid:
de Vader roept ons tot leven,
de Zoon wijst ons de weg,
en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet. 
Zo is God met ons vanaf het begin,
tot op vandaag
en tot aan het einde.Evangelie (Joh., 16, 12 - 15)
Uit het heilig Evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
12. Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
13. Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
- niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - 
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
14. Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen,
komt van Mij.
15. Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen dat
hetgeen Hij jullie meedelen,
van Mij komt. 
               KBS Willibrord 1995Bezinning

Drievoudig één zijn

Met God op stap gaan
naar je medemensen toe,
is Vader zijn:
je zal hevig naar hen verlangen
en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk.
Je zal kansen geven serieus nemen
en geloven in diegenen
met wie je werkt. 

Op stap gaan is ook Zoon zijn:
je gedragen voelen
en gestuwd door een innige liefde
die je helpt losmaken en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt
voluit te leven.
En jezelf aanvaarden
en ieder ander met wie je samen bent.

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn:
je niet op jezelf richten
of op een zeker doel,
maar verder kijken,
samen eerlijke horizonten zoeken
naar een helende eenheid toe.
             naar Broechem