Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Kennismaking

Hier kunt u kennis maken met de mensen die dagelijks actief zijn om onze mooie parochie tot een plaats te maken waar we als parochianen kunnen vieren, ontmoeten en bidden en waar zorg, aandacht, nabijheid en openheid is. 

Allereerst het team, bestaande uit priesters, pastoraal werkers en een diaken. Daarnaast is er een parochiebestuur dat taken op zich neemt zoals het penningmeesterschap, personeelsbeleid en communicatie. Ook heeft onze parochie een vertrouwenspersoon, en is er een klachtencommissie. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt binnen onze parochie.