Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Begraafplaatsen

Parochie Peerke Donders heeft vier begraafplaatsen, namelijk:

Begraafplaats Gershwin
Gershwinstraat 4
5012 AR Tilburg 

Beheerder Ruud Jansen
E-mail begraafplaatsadministratie@parochiepeerkedonders.nl

Begraafplaats Loven
Lovensestraat 10
5014 DS Tilburg

Beheerder Ruud Jansen
E-mail begraafplaatsadministratie@parochiepeerkedonders.nl

Begraafplaats Hasselt 
Lambert de Wijsstraat 13
5046 LG Tilburg

Beheerder Louis Meijs
E-mail debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl

Begraafplaats Het Goirke
Goirkestraat 68
5046 GL Tilburg

Beheerder Ad van Roessel
E-mail debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl

Informatie en vragen
Vul hieronder de vraag en uw gegevens in.

Vult u hier de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene(n) in.


 

Begraafplaatsovereenkomst & Reglementen
Door het ondertekenen van de begraafplaatsovereenkomst verleent Parochie Peerke Donders aan de rechthebbende grafrechten.
Bij de begraafplaatsen horen de volgende reglementen:

  • Reglement Begraafplaatsen van de Rooms-Katholieke Parochie Zalige Peerke Donders
  • Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen

    Het bestuur is gerechtigd het reglement tussentijds te wijzigen.

Tarieven begraafplaatsen
Klik hier voor de actuele tarieven van de begraafplaatsen. Het bestuur mag de tarieven tussentijds aanpassen. 

Mededeling.
Vanaf 1 januari 2024 vervalt de collectieve grafmonumentenverzekering. 
Ruim 13 jaar heeft de Kerkprovincie vrijwillig de collectieve grafmonumentenverzekering aangehouden, maar hieraan komt met ingang van 1 januari 2024 een einde. De beëindiging van de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand. 

Grafmonumenten zijn eigendom van de rechthebbende.
In de wet is vastgelegd dat gedurende de looptijd van het grafrecht het grafmonument eigendom is van de rechthebbende. Dat is dus niet de eigenaar van de begraafplaats. Dit betekent dat de rechthebbende het risico op schade aan zijn eigendommen moet dragen. 

De rechthebbende is risicodrager.
De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een passende verzekering voor het grafmonument ligt bij de rechthebbende van het graf. Volgens het huidige begraafplaatsreglement aanvaardt het bestuur van Parochie Peerke Donders geen aansprakelijkheid voor schade aan graftekens en grafbeplanting die eigendom zijn van de rechthebbende. Vanaf 1 januari 2024 is schade aan graftekens die is ontstaan door strom of vandalisme alleen gedekt als de rechthebbende een eigen verzekering heeft afgesloten voor dergelijke risico's.