Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Financien

Onze parochie biedt een grote hoeveelheid activiteiten en diensten. We vinden dit alles zo van waarde dat deze ook voor de toekomst doorgang moeten kunnen blijven vinden. Op alle locaties willen we kunnen blijven vieren met goede voorgangers, met prachtige koren en met na afloop een kopje koffie. We willen blijven zorgen voor elkaar en voor de mensen in onze omgeving die in de knel zitten. Voor de kinderen en jongeren willen we een plek bieden waar ze zich thuis voelen als ze meedoen met de eerste communie, het vormsel, de kindercatechese of het jongerenpastoraat. En voor de ouderen moet er ruimte blijven voor ontmoeting, bezinning en verdieping. 

Om dat alles te kunnen, zijn we financieel voor het grootste deel afhankelijk van de inkomsten die door parochianen bijeen gebracht worden. Juist ook om rond elke toren (voormalige parochie) sterke gemeenschappen te vormen en te behouden.

Sinds de fusie zijn de parochiebijdragen echter sterk gedaald. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat parochianen bang zijn dat hun bijdrage wordt besteed aan een andere toren dan waartoe zij zelf behoren. Het bestuur is die zorg van verschillende kanten ter ore gekomen. Deze zorg is echter niet nodig. Uw parochiebijdrage zal in eerste instantie ten goede komen aan de toren waartoe u behoort. 

De financiële situatie van de parochie is allesbehalve rooskleurig. Daarom doen wij een dringend beroep op ieder van u: geef waar het kan.

U kunt een 'Eenmalige machtiging' doen aan de parochie. In de kerken en op de parochiecentra zijn deze formulieren verkrijgbaar. U kunt ook overwegen om gedurende vijf jaar of langere periode de parochie met een bedrag te steunen.  U kunt hiervoor dit formulier gebruiken.  In dit geval is het bedrag dan aftrekbaar voor uw inkomstenbelastingAls u hierover meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het centrale telefoonnummer 013-2070127

Uw bijdragen zijn meer dan welkom en wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan.


Pastoor Frank Lemmens
Theo de Kort, vicevoorzitter parochiebestuurUw financiële ondersteuning aan de parochie is van harte welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 28 RABO 0304 9188 57 ten name van parochie Peerke Donders. U kunt ook gebruik maken van de QR-code hierboven. 


Wilt u liever een specifieke Toren steunen? Dit kan door uw bijdrage te storten op een van de volgende rekeningen:


NL 22 RABBO 0151 2171 30 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren De Vlaspit;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren De Vlaspit;

NL 73 RABO 0151 2130 11 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren De Montfort;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren De Montfort;

NL 05 RABO 0151 2199 58 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren Frater Andreas;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren Frater Andreas;

NL 20 RABO 0171 2001 36 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren De Bron / Het Goirke;
door storting op deze rekening wordt uw bijdrage alleen gebruikt t.b.v. Toren De Bron / Het Goirke;