Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Begraafplaatsen

In onze parochie bevinden zich vier begraafplaatsen, namelijk:

Begraafplaats Gershwin, Gershwinstraat 4 Tilburg 

Begraafplaats Loven, Lovensestraat 10 Tilburg

Begraafplaats Hasselt, Lambert de Wijsstraat 13 Tilburg

Begraafplaats Goirke, Goirkestraat 68 Tilburg

Bijeenkomst
Op maandag 28 oktober 2019 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden omtrent het voortbestaan en het onderhoud van de begraafplaatsen. 

Van deze bijeenkomst zijn drie documenten beschikbaar:
* samenvatting inleiding, deze vindt u hier;
* informatie van de hele bijeenkomst, met verslag. Deze vindt u hier;
* nadere informatie, met informatie die verder nog verkregen is. Deze vindt u hier.

Werkzaamheden
Op 26 maart 2020 is er een brief verschenen voor rechthebbenden omtrent de voortgang van de werkzaamheden op de begraafplaatsen. Deze is hier te vinden.

Op 09 april 2020 is er gestart met de werkzaamheden op de begraafplaats aan de Gershwinstraat. Hierover verscheen de volgende nieuwsbrief voor rechthebbenden. 

Op 02 juli 2020 is er een brief verschenen omtrent de voortgang van de werkzaamheden op de kerkhoven aan de Gershwinstraat en de Lovensestraat.