Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Kennismaking met Rein Schravendeel

Kennismaking met Rein Schravendeel

Op 3 december aanstaande, word ik benoemd als permanent diaken in uw parochie en mag ik bijdragen aan onze gemeenschappelijke reis als Gods volk onderweg. 
Mijn naam is Rein Schravendeel, 55 jaar, en al 33 jaar zeer gelukkig getrouwd met Ellen. Ik ben een trotse vader van drie volwassen kinderen en dankbare opa van drie kleinkinderen. Ellen en ik wonen sinds 1996 met veel plezier in de Reeshof. Als permanent diaken ga ik de eerste jaren nog op beperkte schaal aan de slag. Naast mijn activiteiten als diaken heb ik nog een aantal jaren een voltijd baan in Den Haag.

Vele jaren ben ik actief geweest als vrijwilliger in diverse parochies (mijn werk betekende veel verhuizen voor ons gezin). In diverse koren heb ik de liturgie mede mogen ondersteunen. Daarnaast ben ik ook actief geweest als koster en als lid van een kerkbestuur. Deze activiteiten boden mij de gelegenheid een invulling te geven aan mijn geloof. Daarnaast waren ze ook nuttig en, niet onbelangrijk, zeer aangenaam. 

Toch voelde ik dat ik mijn plaats in de kerk, in het geloof, nog niet had bereikt. Ik hoorde God roepen, maar vond het lastig om daar mijn antwoord op te geven. In 2011 ben ik de diocesane geloofscursus in Den Bosch gaan volgen om niet alleen mijn kennis van het geloof te verdiepen, maar ook op zoek te gaan naar mijn antwoord. Dit mocht ik ontvangen met als gevolg dat ik in 2013 de opleiding voor permanent diaken ben gaan volgen aan het Sint-Janscentrum te Den Bosch. Op 4 november jongstleden mocht ik mijn wijding ontvangen in de Sint Jan te Den Bosch. 

De eerste ontmoetingen die ik in onze parochie mocht hebben, waren zeer prettig en ik zie dan ook uit naar een goede en vruchtbare samenwerking. Ik hoop u te ontmoeten, in de liturgie en daarbuiten, met u te spreken en te bidden en zeker ook gezamenlijk te werken aan de verdere opbouw van de parochie. De Lourdes-bedevaart heeft mijn bijzondere liefde. Ik hoop dan ook menig parochiaan van parochie Peerke Donders  op die zo bijzondere plaats te mogen ontmoeten. 

Jezus riep zijn leerlingen op te dienen, in navolging van Zijn voorbeeld. Dat voorbeeld wil ik van  harte volgen in uw parochie.