Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Jaarthema 2017-2018

Jaarthema 2017-2018

Verscheidenheid. Een van de drie pijlers van onze parochie, naast nabijheid en eenheid. Nabijheid was vorig jaar het jaarthema binnen de parochie. Dit jaar willen we de verscheidenheid vieren. 

In het beleidsplan In nabijheid, eenheid en verscheidenheid: samen op weg 2015-2017 van onze parochie staat:
We kunnen laten zien, aan de buitenwacht (de stad Tilburg) en de binnenwacht (de parochianen van de oude parochies) dat er ruimte is voor verscheidenheid binnen de nieuwe parochie: verscheidenheid van denken, verscheidenheid in rituelen, verscheidenheid in vormen van helpen, verscheidenheid in leerstijlen en catechetisch aanbod. 

Die verscheidenheid op al die gebieden willen we dit jaar extra onder de aandacht brengen in onze reeds bestaande activiteiten, zoals in diaconie en liturgie. 
In het weekend van 2 en 3 september wordt het startschot gegeven voor het jaarthema. In de weekendvieringen zal de verscheidenheid gevierd worden. Viert u, vier jij mee? 
Laten we onze verschillen vieren in het geloof dat we allen behoren tot de Ene en Goede God.