Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief nummer 12 is verschenen!

Nieuwsbrief nummer 12 is verschenen!

Nieuwsbrief
Aflevering 2022-12
28 - 29 augustus 2022


In deze aflevering:
- Wat helpt.
- Opening pastoraal jaar.
- Seniorenpastoraat.
- Ziekenzondag: weekend 10 - 11 september.
- Open monumentendag.
- Vredesweek 2022.
- Een schilderij van vrede.
- Let op: herhaling save the date.
- Thuis bij Peerke.
- Abdijdag.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.


Wat helpt.
Als vloeken helpt, dan vloek je maar. 
Maak herrie, stennis en misbaar.
Scheld schel en luid je goudvis uit
en schreeuw je scherven bij elkaar.
Als bidden helpt, bid dan gerust.
Als het je troost, of sterkt of sust.
Of vraag om raad, Als HIJ bestaat
dan is het goed, maar 't is geen must. 
Als huilen helpt, ga dan je gang.
Het is niet niks en het duurt lang.
Het kan geen kwaad als het niet gaat.
Het mag gezien zijn, wees niet bang .
Als praten helpt, bel me dan op
en steek van wal, hals over kop
en van de hak weer op de tak 
of zachtjes sluipend uit je slop.
Als lopen helpt, vertrek meteen,
zeer doelgericht of nergens heen.
Het hoeft niet snel, al mag dat wel.
Met verre vrienden of alleen.
Als zwijgen helpt, wees dan maar stil
en duik - als dat is wat je wil - 
een tijdje weg van pijn en pech
- als je weer opduikt geef een gil.
Als lachen helpt, ken ik een grap
of val ik dolkomisch van de trap.
Denk aan de kat die keer in bad
of aan het Belgisch staatsmanschap.
Als dansen helpt, is er muziek.
Als breien helpt, dan hou je steek,
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.
Als bakken helpt, let there be cake.
Als Yoga helpt, wees fluks en zen.
Als slapen helpt, stop ik je in.
Als schrijven helpt, scherp dan je pen.
Als poetsen helpt, welaan begin !
Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit geschelpt...
Hou vol. Vat moed. Want het komt goed. 
Doe ondertussen maar
wat helpt. 


Opening pastoraal werkjaar....
Zondag 4 september openen we in een plechtige viering het komende pastorale werkjaar. 
De liturgiegroep schrijft op het misboekje: "We bereiden ons voor op........" Ja waar op? In elk geval op de vaste gedenkdagen in een kerkelijk jaar. Maar we moeten ook voorbereid zijn op het onverwachte, zowel in ons persoonlijk leven als binnen de geloofsgemeenschap. We vragen dan ook op voorhand de steun van God, onze Vader. Dit jaar doen we dat samen met een aantal kinderen en hun ouders. De karavaan is welkom in onze kerk. Hoewel we het niet meer gewend zijn, willen we een kindvriendelijke viering houden. De kinderen proberen na hun Eerste Communie steeds meer met Jezus mee te gaan. Ook voor hen geldt, dat zij zich voorbereiden op.... hopelijk een mooie toekomst. Maandag 5 september gaan ze weer naar school. Ook vol verwachting, maar hoe zal het echt zijn? Daar willen we graag samen (ouderen en jongeren) bij stilstaan. 
Eenieder is welkom in de Montfortkerk op zondag 04 september om 09.30 uur. 
 

Seniorenpastoraat 9 september.
Dit keer gaan we kijken naar één van de eerste stromingen die zich heeft afgescheiden van de r.k. kerk: De Doopsgezinde Gemeenschap. Begin 16e eeuw was er deze afscheiding die zich op enkele punten concentreerde.
De belangrijkste was en is de volwassenendoop. Doopsgezinden worden op volwassen leeftijd gedoopt op eigen verzoek.
Ze volgen een traject van voorbereiding en schrijven hun eigen doopbelijdenis. 
Het is een kleine gemeenschap van rond 8.000 leden maar wel heel sterk georganiseerd. 
Goed om eens naar een andere gemeenschap te kijken, waar liggen de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Wat kunnen wij misschien van hen leren?
Ieder is van harte welkom. Vrijdag 9 september om 14.00 uur in het parochiecentrum Hoefstraat 201. 


Ziekenzondag - weekend 10 en 11 september.
Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte onder de leden heeft. En dan geen griepje of een vervelende verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak chronisch en daarom weten veel mensen ook wat voor zware impact dat heeft op het leven van diegene en zijn of haar naasten. Daarnaast zijn we de afgelopen twee jaar geconfronteerd met het coronavirus en de gevolgen hiervan. En we zijn er nog niet. 
Voor al die mensen die ziek zijn of te maken hebben met iemand die een zware ziekte, heeft De Zonnebloem de Nationale Ziekendag in het leven geroepen. Ook in onze parochie wordt in het weekend van 10 en 11 september aandacht besteed aan Ziekenzondag. Op diverse locaties in onze parochie zal een zegengebaar voor kracht en bemoediging worden gegeven aan ieder die dat wil. Wij kunnen dat in deze tijd allemaal wel gebruiken. 


Open monumentendag.
Op zondag 11 september is in het kader van Open Monumentendag de Goirkese Kerk geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
De H. Dionysius kerk op Goirkestraat 68 is de op één na oudste kerk van Tilburg met het oudste Neogotische middenschip van Nederland. Gebouwd tussen 1835 en 1838 met veel subsidie door de bemoeienis van Kroonprins Willem II. Het interieur is van begin 1900 en de beschilderingen zijn enkele jaren geleden gerenoveerd/hersteld. Heel recent zijn de werkzaamheden aan de nieuwe aula in het noordtransept afgerond; een mooie gelegenheid om deze nu te bezichtigen. 
Torenbeklimmingen in kleine groepen zijn mogelijk om 12.00 uur, 13.15 uur, 14.30 uur en 15.45 uur. 
Paul Spapens is aanwezig en zal enkele rondleidingen verzorgen, maar u kunt ook gerust één van onze vrijwilligers om uitleg vragen. 
De koffie staat voor u klaar. U bent van harte welkom!


Vredesweek 2022.
Van 17 t/m 25 september is het Vredesweek.
In onze parochie zullen we in diverse vieringen hier aandacht aan besteden. Vanwege de 1e Communievieringen kan dat niet overal op hetzelfde moment.
Vrede is nog steeds een roep van velen met oorlogen op diverse plekken in de wereld. Vrede begint echter bij onszelf. Daar mogen we best wel even aan denken in die week. 


Een schilderij van vrede.
Er was eens een koning die een grote beloning uitloofde voor die kunstenaar die het best in staat was om op een schilderij vrede uit te beelden. Veel kunstenaars sturen prachtige schilderijen. Uiteindelijk kiest de koning twee schilderijen uit, waartussen hij een keus wilde maken. 
Op het ene schilderij is een rustig meertje te zien. 
De hoge bergen op de achtergrond worden in het water weerspiegeld en boven de bergen drijft een wolkje.
Op het andere schilderij is een storm afgebeeld.
Regen valt omlaag in een kolkende rivier terwijl boosaardige bliksemschichten de hemel verlichten. 
Maar de koning ziet alleen de vogel die in een struik onder een overhangende rots aan het broeden is.
"Dit", zo spreekt de koning: "Dit is het schilderij dat ik zocht. 
Vrede vind je lang niet altijd in prettige omstandigheden. 
Vrede is een kalm hart, midden in de storm van het leven."
 

Let op: Herhaling Save the date... ... ...
Het bestuur en het pastorale team nodigen u uit voor een vergadering van de parochie op maandagavond 26 september 2022 om 19.30 uur in de kerk van 't Goirke. 
Door allerlei omstandigheden hebben we onze parochianen lang niet gesproken. We willen u daarom graag bijpraten over ontwikkelingen en uiteraard ingaan op vragen die bij u leven of suggesties die u hebt. 
Op het moment van de vergadering zijn een aantal verbouwingen in de Goirkese kerk gereed. Deze kunt u op dat moment ook bewonderen. 
Binnenkort volgt nog een uitnodiging via het adressenbestand van de nieuwsbrieven en ook achter in de kerk zullen deze dan liggen. U kunt zich opgeven voor deze Vergadering van de Parochie door uw naam te noteren op de lijsten in de kerklocaties maar het kan ook via het telefoonnummer van de parochie 013-207 0127 
of via de mailadressen van de diverse torens:

devlaspit@parochiepeerkedonders.nl

fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl

debronhetgoirke@parochiepeerkedonders.nl

montfort@parochiepeerkedonders.nl

U kunt via deze mailadressen ook vragen doorgeven. We kunnen deze mogelijk niet allemaal beantwoorden tijdens de avond. De vragen die niet aan de orde kunnen komen zullen door team en/of bestuur persoonlijk worden beantwoord. 
 Abdijdag.
De Hart op Weg - Beweging organiseert i.s.m. de parochie Peerke Donders op zaterdag 22 oktober een abdijdag.
De dag is voor iedereen bedoeld die graag een dag wil doorbrengen in een klooster. Het wordt vooral een dag van stilte en bezinning. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering. 
Het maximale aantal deelnemers is 12 (inclusief de begeleiders). Begeleiders zijn Theo te Wierik, msc en Gerard Stevelink. 
Thema: In de voetsporen van Franciscus.
Plaats: Stadsklooster San Damiano - 's-Hertogenbosch.
De kosten per deelnemer zijn €15,-- te voldoen op het eind van de dag. 
Opgave (naam, adres en telefoonnummer): provinciaalmsc@misacor.nl of via Gerard Stevelink, Hoefstraat 201, Tilburg 

Programma:
09.00 uur: Vertrek Notre Dame, St. Oloflaan 1 of Parochiecentrum, Hoefstraat 201
                   (Vervoer wordt onderling geregeld)
10.00 uur: Opening en korte kennismaking.
10.15 uur: Inleiding en gesprek gevolgd door stilte.
11.15 uur: Iemand van de kloostergemeenschap komt vertellen hoe zij tot dit 
                   stadsklooster gekomen zijn.
12.00 uur: Stilte en gebed. Het middaggebed is samen met de kloostergemeenschap.
12.30 uur: Lunch. We zorgen voor broodjes, koffie/thee.
13.30 uur: Tweede gesprek gevolgd door stilte.
14.30 uur: Eucharistieviering.
15.30 uur: Vertrek naar huis.Vieringen in de komende weken.

Op maandag, dinsdag en vrijdag een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201 om 08.15 uur.

Iedere zondag wordt de viering vanuit de St. Lucaskerk via een livestream uitgezonden op het YouTube-kanaal van Parochie Peerke Donders. U kunt de livestream vinden op de website www.parochiepeerkedonders.nl , vervolgens gaat u naar 'vieringen en bezinning' en kiest u voor 'online kerkdienst'. U kunt ook de QR-code scannen die hiernaast staat. 
Abonneer uzelf op dit YouTube-kanaal en u krijgt automatisch een melding wanneer er een livestream-uitzending aanstaande is.  


 

Datum Goirkese 
kerk
Montfort
kerk
Huize 
Padua
Petrus
Donders-
kerk

MFA
't 
Kruispunt

Service
app. De
Duynsberg
St. 
Lucaskerk
Zaterdag
27 
augustus
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
28 
augustus
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 


11.00 uur 
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

Zaterdag

september
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Joke v Knegsel
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Bert Simons
 
Zondag
4 september
09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- & Comm. viering
Rob Waijers
Ruud Vugs
09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Bert Simons
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Zaterdag 10
september
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
11 
september
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
17
september
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Ruud Vugs
Gerard Stevelink
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
18
september
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- & Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
24 
september
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
25 september
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Peter Derks
09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- & Comm. viering
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 

Algemene gegevens:
Website               www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                  info@parochiepeerkedonders 
Bereikbaar          013 - 2070127 ( van 09.30 uur - 12.30 uur)
                             Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                             06 - 51 99 01 05
Bank                    Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57


          De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van
                        17 - 18 september. Kopij voor deze editie kan
                             ingeleverd worden tot 13 september,

                                                  18.00 uur. 

                            nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl