Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief editie 11

Nieuwsbrief editie 11

Nieuwsbrief 
Aflevering 2022 - 11
6 - 7 augustus 2022

In deze aflevering:
- Vieren in vakantietijd.
- Seniorenpastoraat.
- Herinnering: Eetcafé Thuis bij Peerke.
                          MIVA kerkcollecte.
- Zondagmiddag 28 - 8 buurtfestival gLoBe: gelukkig Loven - Besterd.
- Uitnodiging Doopdankfeest.
- Ziekenzondag.
- Save the date...
- De Verwondering.
- Vanaf september 2022: Kennismaking met de geestelijke weg.
- Gezinskaravaan en Eerste Communievoorbereiding 2022 - 2023.
- Geen recht op energietoeslag, wel hulp nodig? Je bent niet de enige!
- Onderhoud grafmonument.
- Nieuwe tarieven begraafplaatsen.
- Bij het afscheid van broeder Gerardo.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.


Vieren in vakantietijd.
In deze zomerperiode is het meestal wat rustiger in de weekendvieringen. Zeker als er geen bijzondere dingen op de rol staan zoals een misintentie voor iemand waarbij een hele familie aanwezig is. Het is dan ook vooral genieten van het samenkomen.
Dat geldt onder meer voor de vieringen in Zorgcentrum Padua. De bewoners genieten van die wekelijkse middag waarin ze door vrijwilligers van de afdeling worden gehaald om beneden een kerkdienst mee te maken. Vanaf deze plek moet ik dan ook mijn grote waardering uitspreken voor die mensen die ervoor zorgen dat dit mogelijk is. Want de groep is wekelijks present om mensen te halen en weer terug te brengen, om voor koffie en water te zorgen en om de ruimte aan te kleden zodat de viering ook echt een liturgieviering kan zijn. 
Dank, dank daarvoor, mede namens de voorgangers. 
Afgelopen zondag leek het niet al te druk te worden in de Petrus Donderskerk. Dan is het een seintje naar elkaar om achter in de kerk even wat tafels en stoelen te schuiven zodat we in een kring kunnen vieren. Alleen bleek het zondag een misrekening. Want tot vlak voor 11.00 uur bleef het langzaam volstromen en moest de kring steeds groter gemaakt worden. Daarbij aansluiten moet het gevoeld hebben zoals die eerste groep leerlingen samen zijn gekomen. Ook klein begonnen en dan steeds meer en groter. 
Wat heb je toch weinig nodig om samen te kunnen vieren. Een schaal met brood, een paar voorgangers die een viering gedegen voorbereiiden en een groep mensen die gewendis de handen uit de mouwen te steken, om op te bouwen en weer weg te zetten. 
Een kopje koffie of thee en mensen die met een goed gevoel de kerk binnenlopen en nog meer verheugd de kerk weer verlaten. Verwonderd om wat ze meegemaakt hebben. 
Zo moet Jezus zich ook gevoeld hebben, denk ik dan. Daarvoor hoeft het toch niet vakantietijd te zijn? Dat kan op elk moment en op elke plek. Ook op je vakantiestek. Fijne tijd allemaal!
Gerard Stevelink.
 

Seniorenpastoraat.
Vrijdag 12 augustus is er een bijeenkomst van het Seniorenpastoraat. 
Om 14.00 uur is iedereen weer welkom in (de tuin van) het parochiecentrum Hoefstraat 201. We gaan het met elkaar hebben over liturgie. Hoe vieren wij met elkaar? Hoe is het ontstaan? Wat is nodig om samen een mooie viering te hebben? Met voorbeelden en een klein stukje geschiedenis. 
In de vakantieperiode hoort daar een lekkere verrassing bij. Iedereen is van harte welkom!
 
MIVA kerkcollecte van 27 en 28 augustus 2022.
In het weekend van 27 en 28 augustus is er een collecte voor de MIVA. 

Een bijdrage aan deze kerkcollecte is van harte welkom. 
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL42 INGB 0000 0029 50
Alvast hartelijk dank voor uw steun!
 

Zondagmiddag 28 - 08 buurtfestival gLoBe: gelukkig Loven-Besterd.
Ook dit jaar organiseert St. MaKON op de laatste zondag van augustus een gratis cultureel wijkfestival in Loven-Besterd. De hele middag zijn er op verschillende locaties in de wijk optredens en activiteiten, toegankelijk voor jong en oud. Iedere act start op het hele uur en duurt ongeveer 20 minuten, waarna het publiek zich kan verplaatsen naar een volgende locatie. 
Op de route tussen de locaties wordt kleedjesvrijmarkt gehouden en kun je straatartiesten tegenkomen. We hopen op beter weer dan vorig jaar en weer een gezellige middag vol bijzondere ervaringen en ontmoetingen. 

Het programma:
Besterdplein:
popkoor Trammelant
Molenbochtplein:
trio Flor di Amor
Petrus Donderskerk:
harpiste Michelle Sweegers en kerkbelevingstocht
St. Willebrordplein:
Theater van de Droom
Dansschool van Opstal Koestraat:
demonstraties en workshops
Laad- en loskade Lovense Kanaaldijk (t.o. Van der Weegen);
muzikale rondvaart door Tilburg Ahoi + Duo Lang & Gelukkig (Peer de Graaf en Michael Breukers)
Rozenplein:
hiphop dansworkshop Lian Brands + hapjes verzorgd door buurtbewoners

De optredens starten om 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 uur
Om 18.00 uur sluiten we het festival af bij Club Soda aan de Goudenregenstraat met een dansact van Dans Brabant. 
Meer informatie: www.stichtingmakon.com
Facebook: Gelukkig Loven-Besterd: gLoBe 28 augustus 2022
 

Uitnodiging Doopdankfeest.
Beste ouders en verzorgers,
Parochie Peerke Donders organiseert op 4 september een doopdankfeest waarin we met jullie willen stilstaan bij de doop van jullie kinderen. In de pastorietuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201 kunnen jullie als ouders en kinderen elkaar op een informele manier ontmoeten. 
Vanaf 15.30 uur zijn jullie van harte welkom!
Speciaal voor de kinderen zijn er diverse spelletjes. Om 16.15 uur is er een korte viering waarin de doopschelp, waar jullie kindje mee gedoopt is, uitgereikt wordt. 

Wanneer:  Zondag 4 september van 15.30 uur tot 17.30 uur
Waar: Pastorietuin, Hoefstraat 201, Tilburg
Aanmelden: Geef je op vóór 19 augustus a.s. per mail doop@parochiepeerkedonders.nl onder vermelding van de naam van jullie dopeling en doopkerk, aantal volwassenen en kinderen (met leeftijd).

We zien jullie graag!
Werkgroep doopvoorbereiding en pastores Parochie Peerke Donders.


Ziekenzondag - weekend 10 en 11 september.
Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte onder de leden heeft. En dan geen griepje of een vervelende verkoudheid, maaar iets ernstigs, vaan chronisch en daarom weten veel mensen ook wat voor zware impact dat heeft op het leven van diegene en zijn of haar naasten. Daarnaast zijn we de afgelopen twee jaar geconfronteerd met het coronavirus en de gevolgen hiervan. En we zijn er nog niet. 
Voor al die mensen die ziek zijn of te maken hebben met iemand met een zware ziekte, heeft De Zonnebloem de Nationale Ziekendag in het leven geroepen. Op verschillende plaatsen in de parochie wordt in het weekend van 10 en 11 september aandacht besteed aan Ziekenzondag. 
In de Petrus Donderskerk zal op zondag 11 september om 11.00 uur een zegengebaar voor kracht en bemoediging worden gegeven aan ieder die dat wil. 
Aandenken
Iemand die aan je denkt
Die je zegt wat ie denkt
Met je meedenkt
't Leven met je overdenkt
Mooie momenten met je gedenkt
Dierbaren met je herdenkt
Leuke plannen met je bedenkt
Samen kan er zoveel meer dan je denkt!

 

Save the date....
Het bestuur en het pastorale team nodigen u uit voor een vergadering van de parochie op maandagavond 26 september 2022 in de kerk van 't Goirke. 
Door allerlei omstandigheden hebben we onze parochianen nog niet gesproken. We willen u daarom graag bijpraten over ontwikkelingen en uiteraard ingaan op vragen die bij u leven of suggesties die u hebt. 
Op het moment van de vergadering zijn een aantal verbouwingen in de kerk gereed. Deze kunt u op dat moment ook bewonderen. 
Natuurlijk volgt er nog een uitnodiging met een agenda, maar we hopen dat u de datum nu reeds reserveert. 
 

De Verwondering.
Elkaar in de Duynsberg ontmoeten rondom een levensbeschouwelijk thema. 
In het TV-programma De Verwondering spreekt documentairemaakster en columniste Annemiek Schrijver met een keur aan gasten over wat hen inspireert. De ene keer gaat het over een naaste die verlichting gaf bij een grote tegenslag. De andere keer gaat het over een oude passie die op hoge leeftijd nog nieuw leven werd ingeblazen. Vanaf 14 september gaan we in de Groene Zaal van de Duynsberg (zesde verdieping) eenmaal per maand samen kijken naar telkens weer een nieuwe uitzending van De Verwondering. 
Na het bekijken en beluisteren van het gesprek, praten we met elkaar door: wat maakte de uitzending bij mij los? Hoe gaan wij daar mee om? 
We beginnen om 10.00 uur en ronden af om 11.30 uur. De bijeenkomsten worden geleid door pastor Peter Derks. 
Opgeven kan bij de receptie van de Duynsberg. Meld je aan en kijk eens of dit iets voor je is! (We vragen een kleine bijdrage voor de koffie.)

 

Vanaf september 2022: Kennismaken met de geestelijke weg.
Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. In de Joods-christelijke traditie zijn mensen deze weg gegaan. Ze hebben geschreven over wat hen hielp en wat hun valkuilen waren. Eén van hen was Etty Hillesum, een ander was Titus Brandsma.
In de kring maken we kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en we voegen er een eigentijdse zesde stap aan toe. 
We werken met de brochure 'Afstemmen op de Eeuwige' van Corinne Groenendijk waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Teksten van Etty Hillesum komen elke bijeenkomst terug, evenals teksten uit de Bijbel. 
Je zult merken dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen. 
Stilte en meditatie hebben een plek op de avonden. 
We zullen dinsdag 13 september 20.00 uur starten met deze groep, graag opgave bij dssietskeblok@gmail.com, 06-19532015 . Later instromen is ook mogelijk. Deze cursus beslaat 7 bijeenkomsten. We komen één keer in de maand bji elkaar. Wat we vragen is het 'commitment' om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen (geestelijke) weg. 
De brochure kunt u bestellen via de boekhandel en kost €7,50. We vragen u de brochure zelf aan te schaffen. 
Deze cursus wordt begeleid door Marjan de Kwaasteniet en ds. Sietske Blok en vindt plaats in de Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8 in Tilburg. Van harte welkom!


Gezinskaravaan en Eerste Communievoorbereiding in 2022 - 2023 in de Parochie Peerke Donders: we gaan het nog meer samen doen.
In het afgelopen werkjaar hebben onze vier torens voor het eerst gezamenlijk kinderen op de Eerste Communie voorbereid. Deze zomer zijn er Eerste Communievieringen in onze torens.
Op aangeven van de Klankbordgroep Parochievernieuwing hebben afgevaardigden van de werkgroepen van de voormalige torens de voorbije maanden het traject van de Eerste Communievoorbereiding van 2022 - 2023 in de steigers gezet waarin we nog meer gaan samenwerken. De Eerste Communievoorbereiding wordt nauwer verbonden met gezinsvieringen. 
We gaan op zondagochtenden met de communicanten en hun ouders samen voorbereiden en samen vieren onder de noemer van Gezinskaravaan. Wanneer we op een bepaalde zondag ergens vieren om 09.30 uur, hebben daar een aantal keren per jaar aansluitend een Eerste Communievoorbereiding om 10.45 uur. Wanneer we in een andere toren vieren om 11.00 uur, hebben we daar Eerste Communievoorbereiding om 09.30 uur. En zo trekken we als gezinskaravaan - met onze kindvriendelijke vieringen - van toren naar toren. Op deze manier zullen er het komend jaar in alle torens wat vaker gezinsvieringen zijn. 
Uiteraard hopen we dat daar ook veel opa's en oma's bij aanwezig zullen zijn en natuurlijk zijn ook gezinnen welkom die geen communicant hebben. Want: in de Parochie Peerke Donders vieren we graag samen vanuit nabijheid, verscheidenheid en eenheid. 


Geen recht op energietoeslag, wel hulp nodig? Je bent niet de enige!
De energieprijzen stijgen, dat merkt iedereen. Heb jij geen recht op energietoeslag, maar toch hulp nodig om de rekeningen te betalen?
Via het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF) kun je als inwoner van de gemeente Tilburg hulp krijgen om deze rekeningen te betalen. 
Weten of je financiële hulp kunt krijgen?
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.ondersteuningsfondstilburg.nl
Of bel naar het AdviesPunt van ContourdeTwern via 013 - 549 86 46 
Of stuur een mail naar adviespunt@contourdetwern.nl
Achter in de kerklocaties liggen exemplaren van deze brief. 
 

Onderhoud grafmonument
Beste medeparochiaan,
Als u niet in staat bent het grafmonument van uw dierbare zelf te onderhouden, kunt u contact opnemen met Hendrik Bleij. Hij is gespecialiseerd in monumentonderhoud en kan uw taken met betrekking tot het onderhoud van het graf en monument van uw nabestaande overnemen. Zo zorgen we met elkaar voor een mooie begraafplaats. Zijn website is www.grafzorg-onendig.nl  en zijn telefoonnummer is 06-36 42 75 88
Ruud jansen, beheerder begraafplaatsen Loven - Besterd - Gershwin.


Nieuwe tarieven begraafplaatsen.
Er is een nieuwe tarievenlijst voor de kosten van een begrafenis op een van onze  begraafplaatsen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar onze website: www.parochiepeerkedonders.nl, klik door naar "over ons" en daarna op "begraafplaatsen", of gebruik deze link
In de tekst daaronder vindt u een doorverwijzing naar de nieuwe tarieven. 
 

Bij het afscheid van Broeder Gerardo, 85 jaar.
Op zaterdag 23 juli overleed broeder Gerardo, die zich vele jaren heeft ingezet voor onze parochie en met name voor de Heilig Kruiskerk. Zijn uitvaart vond op vrijdag 29 juli plaats in de kapel van de Capucijnen. 
Voordat Broeder Gerardo in onze parochie kwam assisteren, was hij werkzaam in Chili. Hij had niet de intentie priester te worden, maar de bisschop vroeg hem omdat er ook in Chili een groot priester-tekort was en is. Hij is in Chili gewijd. Meer dan twintig jaar heeft hij zich ingezet voor de mensen. Gerardo wilde eigenlijk niet terug, maar in Nederland was hij ook hard nodig in zijn congregatie. 
In Chili was de kerk traditioneler dan in Nederland. Maar Broeder gerardo kon de overstap naar Nederland goed maken. Begin jaren 90 begon hij op uitnodiging van Lau Bijl met zijn assistentie in de Kruiskerk. 
In die tijd gooide Broeder Gerardo er nog wel eens een Portugees woord tussen. We mochten ook weten dat hij Chili miste. Hij combineerde zijn assistentschap met bestuurswerk voor de congregatie. 
Maar steeds meer groeide hij mee met de ontwikkelingen van de Kruiskerk. Hij was er op een hele bescheiden manier aanwezig, al wist hij wel wat hij wilde (Daar kwam hij ook wel voor uit!)
Broeder Gerardo was priester maar wilde als broeder worden aangesproken, omdat hij een Broeder Penitent was. Hij stond open voor mensen en samenwerken. Zijn rust en zijn humor speelden daarin mee. Op feestavonden van het koor kon hij verrassend voor de dag komen. 
Hij kon ook intens genieten van het leven. Hij gunde zichzelf ook een ontspannen vakantie in een hotel. Elk jaar naar Ootmarsum om te wandelen, te lezen en lekker te eten. Uiteindelijk moest Gerardo zich uit de parochie terug trekken vanwege het werk van de congregatie, als algemeen overste, maar ook vanwege zijn afnemende gezondheid. 

Beste Broeder Gerardo,
Jij hield er niet van om in het middelpunt te staan en uitvoerig geprezen te worden.
Daarom hier kort maar krachtig:
DANKJEWEL. OBRIGADO!
Heel veel dank voor alles wat je voor de parochie gedaan hebt!
Het ga je goed. Adieu!
Mede namens veel parochianen,
Peter Derks, pastoraal werker.Vieringen in de komende weken.

Iedere maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend om 08.15 uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Iedere zondagviering in de St. Lucaskerk is ook digitaal te volgen via een livestream. 
Scan de QR-code die u hiernaast ziet, of gebruik onderstaande link: 


U kunt zich abonneren op het YouTube-kanaal van PPD-FraterAndreas. U krijgt dan voorafgaand aan een viering een melding dat we bijna online zijn. 

 

Datum Goirkese 
kerk
Montfort
kerk
Zorg-
centrum
Padua
Petrus
Donders
kerk
Service-
app. De
Duynsberg

MFA
't
Kruispunt


St.
Lucaskerk
zaterdag
6
augustus
    16.00 uur
Woord- & 
Comm. viering
Hanneke Voogt
Lia v. Hoof
  16.00 uur
Woord- &
Comm. viering
Peter Derks
   
zondag
7
augustus
09.30 uur
Woord- & 
Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- &
Communie-
viering
Gerard Stevelink
Bert Jacobs
  09.30 uur
Woord- &
Communie-
viering
Leon 
Theunisse
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
zaterdag
13
augustus
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank 
Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
   
zondag
14
augustus
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- & Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag
20 
augustus
    16.00 uur
Woord- &
Communie-viering
Gerard Stevelink
Theo Marcelis
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
   
zondag
21
augustus
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Woord- &
Communie-viering
Leon Theunisse
11.00 uur
Woord- en Comm. viering 
Leon Theunisse
zaterdag
27
augustus
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
28 
augustus
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistie-viering 
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
zaterdag 
3
september
    16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Joke v Knegsel
Jos Langenhoff
  16.00 uur
Woord- & Comm. viering
Bert Simons
   
zondag 
4 september
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- & Comm. viering 
Rob Waijers
Ruud Vugs
  09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens


 
Algemene gegevens:
Website:                   www.parochiepeerkedonders.nl
Email:                        info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:              013- 207 01 27 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                   voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                   06 - 51 99 01 05
Bank:                         Rabobank:  NL 28 RABO 0304 9188 57


                    De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van                             27 - 28 augustus. Kopij voor deze editie kan ingeleverd                                                     worden tot 23 augustus, 18.00 uur. 

                                        nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl

 

Picknick met God.
Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten.
Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt!
Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken. Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar  de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig.
En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?” En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.” Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”